Izera elektryk

Izera prototyp

Raport Najwyższej Izby Kontroli o Izerze: projekt znacznie opóźniony, nieprawidłowości w finansowaniu. I zbyt wysokie wynagrodzenia?

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pokontrolny dotyczący wydatkowania środków finansowych na projekt pierwszego polskiego samochodu elektrycznego – Izery. – W badanym okresie założenia projektu i jego cele strategiczne nie były realizowane terminowo oraz wystąpiły nieprawidłowości wiążące się z zaangażowaniem przez Skarb Państwa kwoty 250 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacji – można przeczytać w raporcie.