Unijne inwestycje 20/20. Z Unią nam po drodze!

1 maja minie dokładnie 20 lat, odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i zaczęła intensywnie korzystać z miliardów złotych pozyskiwanych z budżetu wspólnoty. Dla Gliwic (sięgających po fundusze unijne odkąd tylko stały się one dostępne dla krajów wówczas jeszcze kandydujących do UE) rozpoczął się wtedy czas wielkich przeobrażeń i dynamicznego wzrostu poziomu życia. W ciągu dwudziestolecia miasto pozyskało prawie 1,6 mld złotych, co pozwoliło zrealizować 350 projektów. Środki przeznaczono m.in. na rozwój transportu i infrastruktury drogowej, dzięki czemu podróżowanie do i po Gliwicach jest dzisiaj komfortowe i łatwe.

Fot. J.Szymik
Unijne inwestycje 20/20. Z Unia nam po drodze!

Po północnej stronie gliwickiego dworca (zmodernizowanego i wyremontowanego w minionej dekadzie przez PKP SA ze środków pozyskanych w Brukseli) funkcjonuje od ponad roku wybudowane przez miasto od podstaw, nowoczesne Centrum Przesiadkowe. Łączy transport koleją z liniami autobusów miejskich, metropolitalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz stacjami Metroroweru. Jest w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (co zostało docenione przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich nagrodą Lider Dostępności 2023 za jakość zastosowanych rozwiązań) i obsadzone całoroczną zielenią. Rośnie tam m.in. 130 drzew różnych gatunków, 9 tys. krzewów oraz ponad 400 pnączy. Warta ok. 200 mln zł inwestycja otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) w kwocie ponad 133 mln zł.

Unijne inwestycje 20/20. Z Unia nam po drodze!
Fot. R.Neumann
Unijne inwestycje 20/20. Z Unia nam po drodze!

Dzięki unijnym środkom Gliwice od kilkunastu lat konsekwentnie i z powodzeniem zmieniają przestarzały, promienisty układ drogowy na wygodniejszy – obwodnicowy. Budowie poszczególnych odcinków miejskiej obwodnicy przyświeca myśl, by coraz mniej samochodów wjeżdżało do centrum miasta i by łatwiej było przemieszczać się pomiędzy dzielnicami. Unia dofinansowała dotychczas wartą 13,2 mln zł przebudowę ul. Okulickiego oraz budowę odcinka drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego w ramach I etapu zachodniej części obwodnicy Gliwic (na kwotę 4 mln zł), a także realizację ponad 3 kilometrów tej trasy od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej (na kwotę ok. 83,4 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, przy całkowitej wartości tej inwestycji w wysokości 120 mln zł).

Unijne inwestycje 20/20. Z Unia nam po drodze!
Fot. R. Neumann
Unijne inwestycje 20/20. Z Unia nam po drodze!

Najważniejszą dziś wewnętrzną arterią w górnośląskiej konurbacji, łączącą Gliwice z Zabrzem, Rudą Śląską, Świętochłowicami, Chorzowem i Katowicami, jest Drogowa Trasa Średnicowa. Miasto Gliwice zrealizowało ją w ubiegłym dziesięcioleciu w porozumieniu z samorządem województwa śląskiego. Budowa śródmiejskiego odcinka DTŚ kosztem ponad 945 mln zł została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013) na kwotę 443 mln zł. Wkład wspólnoty w realizację tej inwestycji upamiętnia dziś nazwa „skwer Europejski”, nadana efektownie zaaranżowanemu zieleńcowi miejskiemu nad tunelem DTŚ przy ul. Zwycięstwa.

Unijne inwestycje 20/20. Z Unia nam po drodze!
Fot. G. Ozga

Ogromne środki, które od lat przyczyniają się do rozwoju Gliwic, z powodzeniem pozyskiwały z Unii Europejskiej także inne podmioty! Tym sposobem na terenie naszego miasta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała gliwickie odcinki autostrad A1 i A4 (w tym odcinek A4 od Kleszczowa do węzła Gliwice–Sośnica, na który z funduszy przedakcesyjnych – z programu ISPA – pozyskano 84,2 mln euro), wraz z największym w Polsce, trzypoziomowym węzłem autostradowym Gliwice–Sośnica. Realizacja tych inwestycji przez GDDKiA była możliwa dzięki wieloletnim staraniom gliwickiego samorządu.

Unijne inwestycje 20/20. Z Unia nam po drodze!
Fot. J. Szymik

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon