VII Kongres Mediewistów Polskich w Katowicach rozpocznie się 21 września. Jego tematem przewodnim jest wielokulturowość średniowiecza

W środę 21 września rozpocznie trzydniowy VII Kongres Mediewistów Polskich w Katowicach. Organizatorem i gospodarzem jest Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego i Stały Komitet Mediewistów Polskich. Jest to cykliczna wielka impreza odbywająca się co 4 lata (na kolejnych uniwersytetach) i gromadząca najważniejszych historyków z kraju i zagranicy zajmujących się średniowieczem. Do Katowic przyjedzie ponad 200 mediewistów.

materiały UŚ
VII Kongres Mediewistów Polskich odbędzie się w Katowicach

Temat przewodni Kongresu w Katowicach to "Wielokulturowość średniowiecza. Ludzie i idee". Świadomie nawiązuje do naszego historycznie wielokulturowego społeczeństwa, które od średniowiecza zamieszkiwało (i do dziś zamieszkuje) Górny Śląsk. Kongres będzie również okazją do przedstawienia szeregu problemów badawczych, którymi zajmuje się interdyscyplinarne środowisko badaczy. Ponadto będzie okazją do nawiązania i podtrzymania kontaktów pomiędzy jego uczestnikami.

Wśród uczestników Kongresu przeważają historycy, ale swoje sekcje będą mieć też historycy sztuki, filozofowie, literaturoznawcy oraz rekonstruktorzy historyczni.

A oto [PROGRAM VII KONGRESU MEDIEWISTÓW POLSKICH]

Patronat Honorowy nad Kongresem objęli:

 • Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski
 • Przewodniczący Zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Kazimierz Karolczak
 • Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa
 • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek
 • Dziekan Wydziału Humanistycznego UŚ prof. dr hab. Adam Dziadek

Komitet Organizacyjny Kongresu tworzą:

 • Dyrektor Instytutu Historii UŚ (przewodniczący) prof. dr hab. Jerzy Sperka
 • Prof. dr hab. Piotr Boroń
 • Dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. UŚ
 • Dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ
 • Dr Katarzyna Niemczyk-Wiśniewska
 • Dr Maciej Woźny (sekretarz)
 • Dr Karol Nabiałek
 • Dr Tomasz Kałuski (sekretarz)
 • Dr Grzegorz Bartusik
 • Dr Iwona Pietrzyk

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon