W miastach Śląska i Zagłębia ruszy rekrutacja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

W sobotę (21 maja) rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w Wojsku Polskim – dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Punkty rekrutacyjne zostaną uruchomione m.in. w Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach oraz Zabrzu. Wniosek o powołanie będzie można wypełnić także w trakcie zaplanowanego na sobotę pikniku wojskowego w Czeladzi.

twitter.com/terytorialsi
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona obowiązującą od 23 kwietnia ustawą o obronie Ojczyzny. Osoby, które zdecydują się wstąpić do tego rodzaju sił zbrojnych odbędą najpierw 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia (obejmujące naukę regulaminów, musztry, zasad posługiwania się bronią i innym sprzętem) zakończone przysięgą, a następnie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie nie będą musieli być skoszarowani).

W okresie szkolenia osobom tym będzie przysługiwało wynagrodzenie jak pensja żołnierza zawodowego (4560 zł), a także: prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, a także pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska).

Kandydaci do wstąpienia w szeregi żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej muszą mieć skończone 18 lat, polskie obywatelstwo, wykształcenie co najmniej podstawowe, być niekarani za przestępstwa umyślne, wykazać się zdolnością „fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej” oraz „nieposzlakowaną opinią”.

Zgłoszenia do służby będzie można składać online poprzez portal rekrutacyjny na stronie internetowej Wojska Polskiego (wojsko-polskie.pl), a także podczas pikników wojskowych oraz w mobilnych punktach rekrutacyjnych, które zostaną uruchomione w sobotę, 21 maja.

Jeden z 32 pikników wojskowych odbędzie się w sobotę na rynku w Czeladzi. Z kolei mobilne punkty rekrutacyjne działać będą w: Chorzowie (Centrum handlowe Carrefour ul. Parkowa 20), Dąbrowie Górniczej (Centrum Handlowe Pogoria ul. Jana III Sobieskiego 6), Katowicach (Katowicki Park Leśny – Dolina 3 Stawów) i Zabrze (Centrum Handlowe “Platan”, Plac Teatralny 12). Będzie tam można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, ale też wypełnić wniosek o powołanie (warto zabrać dowód osobisty).

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon