Wszystko, co emeryci i renciści muszą wiedzieć o rozliczeniu z fiskusem za 2022 rok. Poradnik

Do końca lutego emeryci, renciści oraz osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymają z tej instytucji stosowny formularz PIT. Wyjaśniamy od czego zależy, jakie dokumenty otrzymują i co powinni z nimi dalej zrobić, aby rozliczyć się z urzędem skarbowym.

mat. pras. ZUS
Pieniądze legitymacja emeryta

Jak informuje ZUS, w całym regionie do emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia z Zakładu wysłanych zostanie ponad milion formularzy PIT 40A, PIT11A lub PIT-11 za 2022 r. Trafią do wszystkich, którzy w 2022 roku choć raz pobrali świadczenie z ZUS. PIT można również pobrać przez internet ze swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych (dokument znajduje się w zakładce "Świadczeniobiorca").

Od czego zależy, kto jaki formularz z ZUS-u otrzymał?

  • PIT 40A otrzymują m.in. emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku mają niedopłatę podatku (zostanie potrącana ze świadczenia wypłacanego w kwietniu), bądź saldo podatku równe zero zł. Ten sam formularz dostają osoby, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej. Jak podkreśla ZUS, wystawienie PIT 40A jest jednocześnie potwierdzeniem dla świadczeniobiorcy, że został rozliczony z urzędem skarbowym o ile nie posiada innych dochodów i nie korzysta z odliczeń.
  • PIT 11A otrzymują podatnicy: z nadpłatą podatku (jego zwrotu dokona urząd skarbowy w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego); osoby, które z ubezpieczeń społecznych otrzymały zasiłki macierzyńskie opiekuńcze, chorobowe, czy świadczenia rehabilitacyjne, a także świadczeniobiorcy, którzy złożyli oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu lub wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku. Deklaracje te otrzymają ci, którzy nie pobierali świadczeń do końca roku podatkowego oraz ci, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej, bądź wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.
  • PIT11 otrzymują podatnicy, którzy pobrali w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody. W przypadku otrzymania takiego dokumentu należy połączyć wszystkie dochody i rozliczyć je z urzędem skarbowym.

Deklaracje podatkowe PIT udostępnione są również na Portalu Usług Elektronicznych ZUS w zakładce „świadczeniobiorca - formularze PIT”. Klienci mają możliwość podglądu i wydruku swoich deklaracji.

Kto musi (a kto nie) złożyć zeznanie podatkowe do „skarbówki”

Na podstawie danych przekazanych przez płatników - w tym także przez ZUS - Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje dla wszystkich podatników roczne rozliczenie podatkowe, które zostanie automatycznie udostępnione w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na portalu podatki.gov.pl. Takie zeznanie każdy może sprawdzić, zmienić dane lub po prostu zaakceptować. Jeżeli się tego nie zrobi, to rozliczenie podatku zostanie przyjęte w takiej formie, w jakiej zostało przygotowane przez KAS.

- Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać deklaracji za 2022 rok PIT-37 lub PIT-36 – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. śląskiego.

Zeznania podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) powinni natomiast złożyć w urzędzie skarbowym emeryci i renciści, którzy swoje dochody chcą rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, będą korzystać z odliczeń od podatku, posiadają inne źródło dochodu oprócz emerytury i renty oraz świadczeniobiorcy, którzy otrzymali PIT 11A. Mają na to czas do 30 kwietnia.

Nie 1 procent, ale już 1,5 procent. Jest jednak jeden warunek

Każdy emeryt i rencista może przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli wybierze inną organizację, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

ZUS przypomina, że takiej możliwości nie mają osoby, których dochód nie przekracza 30 000 zł w skali roku. Jest to bowiem kwota wolna od podatku (nową jej stawkę wprowadził Polski Ład), zatem emeryci i renciści z miesięcznym dochodem do 2500 zł nie odprowadzają podatku do urzędu skarbowego.

Zeznanie podatkowe

Może Cię zainteresować:

Kalkulator podatkowy pomoże nam rozliczyć się z fiskusem za rok 2022

Autor: Michał Wroński

27/12/2022

Paweł Jaroszek wiceprezes ZUS

Może Cię zainteresować:

„Nasza emerytura będzie całkiem zadowalająca”: deklaruje wiceprezes ZUS. Są jednak warunki

Autor: Michał Wroński

24/11/2022

Senior

Może Cię zainteresować:

Seniorzy z województwa śląskiego wolą szkolić się z obsługi komputerów niż uczyć tańca

Autor: Michał Wroński

14/11/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon