Wyniki matur 2022. Tegoroczny egzamin dojrzałości okazał się łatwiejszy niż w 2021 roku

Tegoroczni absolwenci szkół średnich poznali wyniki egzaminu maturalnego. Matura 2022 różniła się od poprzednich arkuszy - zdawali ją uczniowie, którzy przez prawie dwa lata kształcili się w trybie zdalnym. Dlatego też komisja egzaminacyjna układała zadania w taki sposób, by nie przysparzały dodatkowych trudności. I to się jej udało, zdawalność w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła.

Zdj. ilustracyjne
Matura 2021 ILO

W maju 2022 roku do egzaminów maturalnych przystąpiło łącznie 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 28 641 w województwie śląskim. W tym roku ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, obywatele tego państwa mogli przystąpić do polskiego egzaminu. Tegoroczną maturę zdawało zaledwie 34 mieszkańców Ukrainy, z czego pięciu w Śląskiem. Absolwenci mieli obowiązek przystąpić do egzaminu z: języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Zdawalność wyższa niż w roku poprzednim

Ze względu na prawie dwa lata nauki zdalnej z arkuszy egzaminacyjnych usunięte zostały zadania problematyczne dla uczniów. W skali kraju zdało 209 837 absolwentów, co daje 78,2 proc. (W 2021 roku było to 74,5 proc.) Natomiast na Śląsku odsetek zdawalności wyniósł 77,7 proc. To wynik lepszy o ponad 5 punktów procentowych w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy to zdawalność w naszym województwie wyniosła 72,8 proc. Dodajmy, że średnia zdawalność dla całej Polski to 73,3 proc. Porównując powiaty najlepszy okazał się cieszyński - zdawalność na poziomie 84 proc., a najgorszej w województwie zaprezentował się: częstochowski i Jaworzno - na poziomie 62 proc.

Osoby, które nie zdały matury w pierwszym terminie mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 23 sierpnia. Tego dnia maturę w województwie śląskim będzie poprawiać 4 406 absolwentów, co daje 15,4 proc. wszystkich zdających. Zaledwie 6,9 proc. wszystkich maturzystów nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu i czeka ich poprawka dopiero w przyszłym roku.

- Już dziś absolwenci mogą składać wnioski o wgląd do ich pracy maturalnej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ustala termin wglądu. Po wglądzie absolwenci mogą złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem merytorycznym składa do Dyrektora OKE. Weryfikacji sumy punktów dokonuje komisja w ciągu 7 dni. W przypadku zastrzeżeń dotyczących kwestii merytorycznych dyrektor wskazuje osobę, która ponownie ocenia rozwiązania zadań, które wyglądający wskazał we wniosku. W zeszłym roku taki dokument złożyło ponad 930 osób - wyjaśnia Urszula Okrajni, wicedyrektor OKE w Jaworznie.

Warto podkreślić, że niezmiennie od lat w naszym województwie najwyższy odsetek zdawalności jest wśród absolwentów liceów ogólnokształcących. W tym roku było to 83,4 proc., natomiast w technikach odsetek wyniósł 70,1 proc. Podczas tegorocznych matur najwyższa zdawalność była wśród absolwentów zdających język francuski na poziomie podstawowym - 100 proc, drugi w kolejności był język rosyjski - 98 proc., następnie j. angielski i polski - 95 proc. hiszpański - 90 proc., niemiecki - 88 proc., włoski 83 proc. i na samym końcu matematyka - 81 proc.

Chorzowski "Słowak" podbija stawkę

W tym roku w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie do matury przystąpiło 174 absolwentów. Tegoroczny egzamin dojrzałości zdały aż 173 osoby, co daje odsetek 99,43 proc. Jak mówi nam dyrektor "Słowaka" tylko jeden arkusz - z języka polskiego nie został zaliczony. W mniemaniu Przemysława Fabjańskiego, może być to błąd komisji, a absolwent będzie wnosił o wgląd w arkusz.

- Wielkim wyróżnieniem dla nas jest wynik matury naszej absolwentki pochodzącej z Ukrainy - Mariji, która zdała język polski na poziomie 63 proc., a matematykę i język angielski powyżej 80 procent - tłumaczy Przemysław Fabjański.

Dyrektor liceum podkreśla, że nie mała zasługa w tym młodzieży "Słowaka", która cechuje się dużą wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Dzięki ich otwartości Marija czuła się bezpiecznie w nowym środowisku i bez przeszkód mogła dążyć do wyznaczonych celów - z powodzeniem. Absolwentka była jedną z pięciu obywateli Ukrainy na Śląsku i 34 w skali kraju, które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Polsce.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon