Zrewitalizowana gorzelnia w Kochcicach koło Lublińca zachwyca. Zobaczcie zdjęcia

Zrewitalizowana gorzelnia w Kochcicach ma swój urok. Już niebawem powstanie tu multimedialne muzeum techniki. Zobaczcie zdjęcia.

Krótka historia dóbr kochcickich

Od średniowiecza aż do połowy XVI w. właścicielami wsi był ród Kochcickich, który utracił majątek w czasie wojny trzydziestoletniej, na skutek działań w obozie antyhabsburskim. Przez kolejne stulecia Kochcice znajdowały się w posiadaniu możnych rodzin włoskich, czeskich i niemieckich.

Na początku XX wieku właścicielem dóbr został hrabia Franciszek Karol von Ballestrem, jeden z największych na Śląsku posiadaczy ziemskich i przemysłowców, pan majoratu pławniowickiego. W 1903 r. przekazał Kochcice synowi - Ludwikowi Karolowi, porucznikowi rezerwy pułku gwardii kirasjerów. W skład majątku wchodziło wówczas 3300 ha gruntów, w tym:

  • 2600 ha lasów,
  • 530 ha użytków rolnych,
  • 15 ha parku.

W latach 1906-1909 w Kochcicach powstał neobarokowy pałac otoczony rozległym parkiem w stylu angielskim od północy, a francuskim od południa. Wybudowano również stajnię z budynkami towarzyszącymi oraz folwark z gorzelnią. W 1945 r. hrabia Ludwik Karol von Ballestrem uciekł z Górnego Śląska przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Pałac trafił wtedy w ręce miejscowej ludności i żołnierzy radzieckich, którzy ograbili go z dzieł sztuki i częściowo zniszczyli.

Komunistyczne władze Polski Ludowej umieściły w pałacu ośrodek kolonijny dla pobliskich zakładów przemysłowych, a następnie ośrodek szkolenia kadr rolniczych. Od marca 1963 roku w pałacu funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji, obecnie dwa odziały i poradnia rehabilitacyjna Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.

Rewitalizacja gorzelni w Kochcicach

Rewitalizacja dawnej gorzelni, wchodzącej w skład zespołu pałacowo-parkowego w Kochcicach (gmina Kochanowice, powiat lubliniecki), rozpoczęła się w grudniu 2020 roku. Koszt inwestycji wyniósł 13,5 mln zł. Zrealizowano ją ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Unii Europejskiej.

Obiekt posiada cenne walory historyczne i architektoniczne, w tym unikatowe elementy kamienne, ceglane, drewniane i murarskie. Jest wpisany do rejestru zabytków. Docelowo planowane jest włączenie gorzelni do szlaku zabytków techniki województwa śląskiego.

W budynku powstanie muzeum techniki

Ingerencja w strukturę budynku polegała na odtworzeniu i wydobyciu jego walorów wraz z dostosowaniem go do nowego przeznaczenia i aktualnie obowiązujących warunków technicznych. W ramach istniejącej bryły wprowadzono do obiektu nową funkcję z zachowaniem i wyeksponowaniem oryginalnej, przeszło stuletniej maszyny parowej. W gorzelni zachowały się także niektóre elementy instalacji do produkcji alkoholu.

Gorzelnia będzie pełnić funkcję multimedialnego muzeum techniki wraz ze stanowiskami interaktywnymi. Władze gminy chcą, aby było to miejsce spotkań i eventów kulturalnych oraz szkoleń i warsztatów. Wystawa ma przedstawiać historię rodu Ballestremów, organizację dawnego folwarku, procesy technologiczne gorzelni i kulturę dawnych czasów. W budynku znajdzie się również miejsce na salę kinową oraz kawiarenkę.

Wiatrak z Grzawy skansen

Może Cię zainteresować:

Chorzowski skansen inwestuje, by wszystko było po staremu. Inwestycje w Muzeum - Górnośląskim Parku Etnograficznym w 2024 r.

Autor: Katarzyna Pachelska

18/06/2024

Pszczynska orkiestra ludowa

Może Cię zainteresować:

Obchody Nocy Świętojańskiej „Wianki 2024” w Pszczynie. Zobaczycie, jak dawni Słowianie łączyli się w pary

Autor: Arkadiusz Szymczak

18/06/2024

Ruiny pałacu w Sławikowie

Może Cię zainteresować:

Zapomniany pałac w Sławikowie koło Raciborza czeka na swojego wybawcę. Zobaczcie, jak wygląda

Autor: Arkadiusz Szymczak

15/06/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon