ZUS zapowiedział, że 25 sierpnia rozpocznie wypłatę 14. emerytury

25 sierpnia ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Będzie ona wypłacona z urzędu, dlatego nie trzeba o nią wnioskować, ani składać jakichkolwiek dokumentów. ZUS zastrzega jednak, że na „czternastkę” mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł.

pixabay.com
Seniorzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał właśnie, kiedy uprawnieni do otrzymania 14-tej emerytury mogą liczyć na jej wypłatę. Terminy te zależą od tego, skąd to świadczenie do nich trafi. Najszybciej otrzymają je emeryci i renciści z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Dla nich ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury 25 sierpnia, a kolejne terminy wypłaty tego świadczenia przypadną 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Trzeba pamiętać, że „czternastka” przysługuje nie tylko emerytom i rencistom, ale też osobom pobierającym renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty inwalidzkie, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata „czternastki” nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają ją w październiku.

Pełna wysokość „czternastki” wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli „na rękę” - 1217,98 zł (świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego, pobierana jest tylko składka zdrowotna). Na taką kwotę mogą liczyć te osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto (jak podaje ZUS prawo do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta, będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty).W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, przy czym minimalna wysokość „czternastki” uprawniająca do otrzymania świadczenia wyniesie 50 zł. W praktyce zatem na „czternastkę” mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł.

Jak informuje ZUS „czternastka” będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie też wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

W województwie śląskim, wedle danych katowickiego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku mieszkało ponad milion i 146 tysięcy emerytów oraz rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Wysokość przeciętnej emerytury i renty, wypłacanej przez ZUS, miała wynosić 3044,95 zł brutto.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon