150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. Instytut Korfantego idzie w Polskę, by propagować jego dzieło

20 kwietnia 2023 roku przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, polityka, działacza górnośląskiego, publicysty, posła do Reichstagu i polskiego Sejmu, polskiego komisarza plebiscytowego na Górnym Śląsku, przywódcy III powstania śląskiego, wicepremiera, więźnia Twierdzy Brzeskiej. Sejm ogłosił 2023 rok Rokiem Wojciecha Korfantego. Z tej okazji Instytut Myśli Polskiej imienia Korfantego w Katowicach przygotował wiele inicjatyw promujących postać Korfantego nie tylko w woj. śląskim, ale i w całej Polsce.

arc
Wojciech Korfanty

Instytut Myśli Polskiej im. Korfantego chce intensywnie włączyć się w obchody 150. rocznicy urodzin swojego patrona w roku obwołanym Rokiem Korfantego.

- Program jest bardzo różnorodny - zachęca Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Korfantego. - Zaczynamy w najbliższy piątek od konferencji naukowej, poprzez cykl wystaw, między innymi będziemy mieli wystawę poświęconą naszemu patronowi, ale również poświęconą pierwszym damom, czyli Aleksandrze Piłsudskiej, i Marii Piłsudskiej, i Elżbiecie Korfanty. Będziemy mieli cykl wycieczek miejskich śladami Wojciecha Korfantego, już w okresie wakacyjnym. To, co jest też bardzo ważne i istotne, to wydaje mi się, że nasza inicjatywa Funduszu Korfantowskiego, do której zapraszamy instytucje kultury, NGO, społeczne organizacje. Bardzo nam zależy na tym, żeby wspierać tego typu inicjatywy oddolne, które promują dzieło Wojciecha Korfantego. W tym roku opuszczamy województwo śląskie i idziemy w Polskę bo będziemy mieli spotkania w Warszawie, w Gdańsku i w Wrocławiu. Staraliśmy się program zbudować dosyć różnorodnie, żeby trafić do wszystkich grup zainteresowanych, od tych najmniejszych do środowiska naukowego i eksperckiego, ale też do nauczyciel - dodaje Dorota Pociask-Frącek,.

W roku 150-lecia urodzin patrona – Wojciecha Korfantego – Instytut Myśli Polskiej zaprasza na szereg wydarzeń i eventów jemu poświęconych, a także do lektury publikacji zaplanowanych do wydania na 2023 rok.

1. Ogólnopolska konferencja naukowa „Wojciech Korfanty. Ślązak. Polak. Europejczyk” pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa prof. Piotra Glińskiego i Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Sala Sejmu Śląskiego w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (21 kwietnia) oraz w Instytucie Korfantego (22 kwietnia).

Głównym celem konferencji jest dyskusja nad szeroko rozumianym dziedzictwem Wojciecha Korfantego w następujących przedziałach tematycznych:

Rola i znaczenie Wojciecha Korfantego w trakcie plebiscytu oraz powstań śląskich.

  • Wpływ Wojciecha Korfantego na górnośląską prasę.
  • Konflikt pomiędzy Wojciechem Korfantym a Michałem Grażyńskim.
  • Wojciech Korfanty a Powstanie Wielkopolskie.
  • Międzynarodowy odbiór postaci Wojciecha Korfantego od pierwszych wystąpień
  • społecznych do 1939 roku.
  • Górny Śląsk z perspektywy 150 lat.

Konferencja ma na celu upamiętnić 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego. Jej efektem będzie opublikowanie tomu pokonferencyjnego, w którym zostaną zebrane efekty badań prelegentów.

2. „Fundusz Korfantowski” – otwarty konkurs na inicjatywy kulturalne i edukacyjne

Dzięki „Funduszowi Korfantowskiemu” Instytut przeprowadzi działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia historyczne i ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej. W ramach konkursu wspierane będą zadania, których założenia są zgodne z wartościami takimi jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka, służące wzmocnieniu wspólnoty regionalnej.

Do udziału w projekcie Instytut zaprasza lokalne instytucje kultury i organizacje pozarządowe, posiadające ciekawy pomysł i pracujące na rzecz społeczności lokalnych województwa śląskiego. W puli „Funduszu Korfantowskiego” jest 40 000 zł.

3. „Rajza z Korfantym" – projekt popularyzujący wiedzę o Wojciechu Korfantym (i nie tylko) w wymiarze ogólnopolskim w 150. rocznicę jego urodzin.

Rajza z Korfantym to „projekt drogi”. Z jednej strony to sieć inicjatyw kulturalnych dla osób zajmujących się edukacją – animatorów, edukatorów, regionalistów, z drugiej to działania dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i rodzin oraz turystów. W ramach projektu w trzech lokalizacjach na terenie Polski zorganizowane zostaną wyjątkowe wydarzenia.

Podczas Rajzy Instytut będzie gościć:

  • W Gdańsku – już w czerwcu towarzyszyć będzie „NieKongresowi Animatorów Kultury”, prestiżowemu ogólnopolskiemu spotkaniu pracowników sektora kultury.
  • W Warszawie – przy Alejach Ujazdowskich zorganizuje wakacyjne muzyczne show pt. „Ślōnsko Bajarka”, przybliżające uczestnikom (m.in.: turystom zwiedzającym Warszawę) historię Górnego Śląska.
  • Na Dolnym Śląsku – jesienią, wspólnie z wrocławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, zorganizuje całodniowe popularnonaukowe wydarzenie pt. „Antropologia Górnego i Dolnego Śląska”, które to zwieńczymy koncertem i potańcówką.

4. „Ścieżki korfantowskie” – ilustrowany materiał edukacyjny, pełny konkretnych wskazówek i dodatków

„Ścieżki korfantowskie” to swoisty drogowskaz dla nauczycieli, kierujący w stronę powstań śląskich oraz historycznego faktu przyłączenia części Górnego Śląska do Polski sprzed stu laty. Materiał spełnia standardy edukacyjne oraz wyzwania współczesności. Pozwala zaplanować zajęcia z edukacji historycznej lub edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży. „Ścieżki korfantowskie” są drogami łączącymi przeszłość z teraźniejszością. Z materiałów możesz korzystać w ramach licencji CC BY-NC (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne).

5. ALEKSANDRA, MARIA i ELŻBIETA. Dziedzictwo Pierwszych Dam?

Kolejny herstoryczny projekt Instytutu łączy postaci Aleksandry Piłsudskiej, Marii Piłsudskiej i Elżbiety Korfanty (w związku z Rokiem Aleksandry Piłsudskiej). Projekt jest pomyślany jako tzw. historia alternatywna, bo z dużą pewnością można stwierdzić, że bohaterki nigdy się nie spotkały. Performatywna opowieść ma zachęcić publiczność do poznania historii pierwszych trzech dam II RP. Aleksandra jest najbardziej znana, Maria pozostaje w cieniu Aleksandry, o Elżbiecie Korfanty mało kto słyszał poza Śląskiem. Każda z tych kobiet na swój sposób wcieliła się w rolę pierwszej damy. Definiowanie tej roli będzie dodatkowym elementem poznawczym i edukacyjnym projektu.

Artefaktowo projekt polega na „zamknięciu” tych trzech postaci w autentycznym starym kufrze posażnym (dziedzictwo). Sam kufer będzie rodzajem mini-scenografii. W kufrze, poza materiałami edukacyjnymi w postaci broszury z biogramami bohaterek, oraz zdjęciami (reprintowe pocztówki) będą trzy pudła na kapelusze, a w nich najbardziej charakterystyczne kapelusze bohaterek (rzemieślnicze rekonstrukcje według archiwalnych zdjęć). Wystawa będzie miała także poziom performatywny, a cele głównie edukacyjne i popularyzatorskie. Kufer-wystawę będzie można wypożyczać z Instytutu.

Premiera wystawy: listopad 2023 w IMP w Katowicach.

6. Wystawa „Człowiek w meloniku. Wojciech Korfanty”

Projekt interdyscyplinarny obejmujący wystawy, warsztaty, materiały dydaktyczne, katalog, wywiady. Wystawa ma na celu przybliżyć sylwetkę śląskiego męża stanu, nowoczesnego polityka o randze europejskiej, redaktora polskich czasopism, posła Reichstagu i Landtagu, myśliciela. Wystawa barwna tematycznie, bogata w materiały źródłowe, relacje prasy polskiej i zagranicznej, anegdoty, ikonografię w postaci zdjęć archiwalnych odpowiadać będzie różnym potrzebom odbiorców. Całość uzupełniają eksperckie, autorskie warsztaty dla dzieci i młodzieży połączone z tworzeniem nowej jakość z wystawy recyklingowej (torby, teczki) oraz warsztat dla nauczycieli.

Dopełnieniem wystawy będzie katalog.

Premiera wystawy: druga połowa 2023 roku.

7. Wycieczki miejskie śladami Wojciecha Korfantego

Projekt popularnonaukowy, który ma na celu zaktywizować mieszkańców Katowic (zarówno młodzież oraz osoby dojrzałe) do poznania lokalnej historii miasta. W ramach działania przygotowana zostanie kompleksowa, około godzinna trasa zwiedzania Katowic, w trakcie której uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi punktami obecnymi w tkance miasta, które odcisnęły się na życiu Wojciecha Korfantego. Każda wycieczka uzupełniona będzie o narrację biograficzną Korfantego, wyjaśniającą znaczenie i obecność danego miejsca w życiu Wojciecha.

8. Publikacje naukowe.

a) „Wojciech Korfanty – The Times” / Tłumaczenie (wraz z opracowaniem) artykułów poświęconych Wojciechowi Korfantemu, które ukazały się w jednej z najbardziej wpływowych gazet świata – londyńskim „The Times”. Treść pozwoli czytelnikowi zapoznać się z brytyjską perspektywą na okres powstań i plebiscytu oraz polskie tarcia polityczne okresu II RP. Książka zawierać będzie zarówno tłumaczenia (opatrzone przypisami rozjaśniającymi kontekst, w jakim ulokowane są poszczególne treści), jak i artykuły w oryginalnym angielskim brzmieniu. Data wydania: pierwsza połowa 2023 roku.

b) „Korfanty w Polonii” / Wybór i opracowanie artykułów prasowych Wojciecha Korfantego z dziennika „Polonia” (lata 1924-1939). Data wydania: pierwsza połowa 2023 roku.

c) „Tu byłem. 150 miejsc, wydarzeń i przedmiotów związanych z Wojciechem Korfantym”

Publikacja jest zarówno albumem biograficznym, jak i przewodnikiem. W przystępnej formie opisuje najważniejsze miejsca, wydarzenia i artefakty, powiązane z Korfantym. Pozycja ma na celu przedstawić czytelnikowi Wojciecha Korfantego jako działacza społeczno-politycznego, stratega powstańczego, przedsiębiorcy, wydawcy, a także ukazać fragmenty z jego życia prywatnego. Całość pozwoli w sposób niesztampowy i pozbawiony patosu sportretować nietuzinkową postać – tak ważną w historii regionu i Polski. Data wydania: pierwsza połowa 2023 roku.

d) „Górny Śląsk w działaniach i opiniach Wojciecha Korfantego, jego ideowych przyjaciół i politycznych przeciwników”

Kolekcja esejów oraz prac wybitnego historyka, prof. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego. Autor podejmuje w niej szerokie spektrum zagadnień związanych z Górnym Śląskiem, Wojciechem Korfantym oraz stosunkiem rządu centralnego do problematyki śląskiej w okresie II RP. Publikacja ma charakter popularnonaukowy i w przystępny sposób, lekkim piórem wyjaśnia nawet najbardziej złożone procesy historyczne i wydarzenia, które ukształtowały dzisiejsze stosunki kulturowe i społeczne na Górnym Śląsku. Data wydania: pierwsza połowa 2023 roku.

9. Korfantastic

Konkurs ogłasza się w dwóch kategoriach – literackiej i plastycznej, a każdy jego uczestnik może wybrać sobie kategorię lub też wziąć udział w obu. Kategoria literacka – konkurs na krótkie (ok. 7 500 znaków) opowiadanie historyczno-fantastyczne (również weird fiction/urban fantasy/alt. history). Fabuła opowiadań powinna rozgrywać się w okresie powstań śląskich i okresu plebiscytowego bądź być inspirowana wydarzeniami związanymi z historią powstań, jednak z przeniesieniem do światów alternatywnych lub przyszłości (science fiction/cyberpunk/postapo). Kategoria plastyczna – konkurs na grafikę/pracę plastyczną w konwencji fantastycznej, której tematyka będzie nawiązywała do powstańców śląskich, powstań śląskich, plebiscytu (20.03.1921), Górnego Śląska w latach 1919-1921 lub Wojciecha Korfantego.

Organizator ustanawia następujące nagrody w obu kategoriach: I miejsce: nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł; II miejsce: nagroda pieniężna w kwocie 500 zł; III miejsce: nagroda pieniężna w kwocie 250 zł; IV miejsce: nagroda pieniężna w kwocie 250 zł. Dodatkowo zwycięskie opowiadania i grafiki ukażą się drukiem w specjalnym numerze czasopisma Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, pt. „Korfantówka”. Zgłoszenia można przesyłać do 30 maja 2023 r. Szczegóły dotyczące prac konkursowych dostępne są w regulaminie konkursu.

Korfanty zajawka filmu

Może Cię zainteresować:

Wojciech Korfanty i Katowice. Co miasto mu zawdzięcza i co łączy z nim wybitnego Ślązaka, Polaka i polityka.

Autor: Tomasz Borówka

04/09/2022

Wojciech Korfanty

Może Cię zainteresować:

Historycy domagają się przekształcenia Willi Korfantego w muzeum. W Katowicach mówią: nie

Autor: Teresa Semik

18/03/2022

Wojciech Korfanty

Może Cię zainteresować:

Jedyna taka fotografia Korfantego. Dlaczego to zdjęcie jest szczególne?

Autor: Tomasz Borówka

09/12/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon