Chemik z Bytomia pokieruje pracami uczelni w Częstochowie. Prof. Janusz Kapuśniak nowym rektorem Uniwersytetu Jana Długosza

Prof. dr hab. Janusz Kapuśniak został wybrany rektorem Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie w kadencji 2024-2028. Chemik z Bytomia, dotychczasowy prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UJD, pokieruje uczelnią od września.

Chemik z Bytomia rektorem Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Urodzony w Bytomiu prof. Janusz Kapuśniak jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia, klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Po maturze podjął studia chemiczne na ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, z którą związał swoją karierą zawodową. W 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W 2009 r. uzyskał habilitację, a w 2023 r. tytuł profesora nauk rolniczych.

W wyborach 24 kwietnia 2024 r. prof. Janusz Kapuśniak był jedynym kandydatem na funkcję rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Uczelnianego Kolegium Elektorów. We wrześniu 2024 zastąpi prof. Annę Wypych-Gawrońską, kierującą pracami uczelni przez dwie kadencje, od 2016 roku.

Sylwetka naukowa prof. Janusza Kapuśniaka

Janusz Kapuśniak jest specjalistą w zakresie chemii organicznej, chemii spożywczej, technologii żywności i żywienia. Autor ponad 100 artykułów naukowych, 5 rozdziałów w monografiach, 7 patentów, 4 wdrożonych technologii. Stypendysta, członek i kierownik zespołów badawczych oraz towarzystw i organizacji naukowych, wielokrotnie nagradzany za swoją działalność. W 2019 r. decyzją Prezydenta RP został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2020 r. otrzymał Śląską Nagrodę Naukową. (Interesujesz się Śląskiem i Zagłębiem? Zapisz się i bądź na bieżąco - https://www.slazag.pl/newsletter)

- Prof. Kapuśniak koordynuje działaniami UJD w ramach Sojuszu Uniwersytetu Europejskiego COLOURS. Grupa dziewięciu uczelni regionalnych z Niemiec, Włoch, Francji, Szwecji, Chorwacji, Macedonii Północnej, Hiszpanii, Łotwy i Polski realizuje działania w zakresie innowacji w dydaktyce i badaniach naukowych w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kierunku zrównoważonego rozwoju - czytamy na stronie Uniwersytetu.

Na macierzystej uczelni od ponad dwudziestu lat pełni kolejne kierownicze funkcje. Kierował Zakładem Chemii Ogólnej, Katedrą Biochemii i Technologii Bioproduktów, a obecnie Katedrą Dietetyki i Badań Żywności. Był również dyrektorem Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii oraz dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Od 2018 r. jest przewodniczącym Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia. We wrześniu 2016 r. objął stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Marek Pawelczyk rektor Politechniki Slaskiej

Może Cię zainteresować:

Elektorzy wybrali nowego rektora Politechniki Śląskiej. Został nim prof. Marek Pawełczyk

Autor: Michał Wroński

23/04/2024

Ryszard koziolek

Może Cię zainteresować:

Wybory rektora Uniwersytetu Śląskiego rozstrzygnięte. Uczelnią przez kolejne cztery lata pokieruje prof. Ryszard Koziołek

Autor: Redakcja

16/04/2024

Andrzej malecki nowy rektor awf katowice

Może Cię zainteresować:

Andrzej Małecki nowym rektorem AWF w Katowicach. We wrześniu zastąpi na stanowisku Grzegorza Jurasa

Autor: Szymon Karpe

29/01/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon