Droga czy zjazd? Trasę do domu prezydenta Siemianowic Śląskich zweryfikuje prokuratura

Bez wotum zaufania i absolutorium. Za to z widmem zarzutu niegospodarności. Takiego scenariusza z całą pewnością nie spodziewał się prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech, który miał wybudować w mieście nielegalną drogę, prowadzącą… prosto do jego domu.

Wielu mieszkańców Siemianowic Śląskich od lat zabiega o budowę krótkich odcinków dróg, które w znacznym stopniu ułatwiłyby ich codzienne dojazdy do posesji. Ulica Pogodna, Turystyczna - to tylko początek listy. Ostatnie doniesienia medialne szczególnie martwią jednak właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu kontrowersyjnego fragmentu ul. Diamentowej.

Wszystko zaczęło się w czerwcu 2023, kiedy Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował PINP w Siemianowicach Śląskich o otrzymaniu pisma w sprawie nieprawidłowości realizacji inwestycji drogowej w mieście.

Taką informację ujawnił jeden z mieszkańców, który w latach 2021-2022 pracował w siemianowickim magistracie. Z treści załączonego pisma wynikało, że inwestor, którym było Miasto Siemianowice Śląskie – dokonał samowoli budowlanej polegającej na utworzeniu drogi ul. Diamentowej (od ul. Węglowej do Szmaragdowej). Nawierzchnia, wykonana z kostki brukowej – nie miała nawet dokumentacji projektowej, a wybudowany odcinek, prowadzi do powstałego w ostatnich latach osiedla domów w zabudowie bliźniaczej. W jednym z nich – mieszka obecny włodarz miasta…

Droga czy zjazd?

Kilkunastometrowy fragment ul. Diamentowej nie został nawet objęty pozwoleniem na budowę. Wcześniej, do nieruchomości wybudowanych przez DESA Investment prowadziła droga gruntowa. Pierwotnie, zgodnie z założeniem – dojazd do nowopowstałego osiedla prowadzić miał od strony ul. Watoły. Niestety, deweloper nie wywiązał się z tej części zadania. W międzyczasie – ul. Diamentowa została połączona z wybudowaną później ul. Węglową.

Inwestycja została wykonana przez firmę realizująca zadania w ramach umowy Remontów bieżących jezdni i chodników wraz z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Zdaniem prezydenta Rafała Piecha, wspomniany fragment ul. Diamentowej – to nie droga, tylko… zjazd. A przecież w przypadku tego typu inwestycji – nie potrzeba dokumentacji, projektu, ani nawet specjalnego pozwolenia.

Ja uważam ze to jest zjazd. Była normalna procedura, wykonawca zrobił, wystawił fakturę, więc zjazd został wykonany. Za 80 tysięcy. Nie miliony, mówimy o kilkudziesięciu metrach... - przyznał prezydent miasta Rafał Piech po opuszczeniu sali sesyjnej.

Innego zdania jest natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Siemianowicach Śląskich. Gmina otrzymała nawet stosowne pismo w tej sprawie. W jego uzasadnieniu czytamy:

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy prawo budowlane, Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wykonaniem obiektu budowlanego w postaci drogi. Zdaniem tut. organu nie możemy mówić w omawianym przypadku o budowie zjazdu z drogi gminnej, gdyż przedmiotowy obiekt budowlany stanowi przedłużenie istniejącej ulicy, w efekcie powstała nowa ulica – Diamentowa. O tym, że nie mamy tu do czynienia ze zjazdem, świadczy także długość spornego obiektu, która wynosi około 30 metrów.

Fragment do rozbiórki?

Zgodnie z decyzją PINB w Siemianowicach Śląskich, gmina, jako inwestor budowy obiektu budowlanego przy ul. Diamentowej – otrzymała nakaz wykonania robót rozbiórkowych ww. drogi. Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, miasto miało możliwość złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego, wniesienia opłaty legalizacyjnej i zakończenia sprawy.

Niestety, czas na złożenie stosownych dokumentów upłynął 2 kwietnia 2024 (29 lutego 2024 organ wydał postanowienie, mocą którego wstrzymał sporne roboty budowlane po poinformowaniu stron). I tak, gmina, utrzymując, że powstały fragment ul. Diamentowej to zjazd – żadnych wniosków nie złożyła. W takim przypadku, organ nadzoru budowlanego był zmuszony do wydania decyzji o rozbiórce obiektu.

Sprawą zajmie się prokuratura

Droga powstania fragmentu ul. Diamentowej była jedną z brakujących „cegiełek” potrzebnych do uzyskania przez prezydenta miasta wotum zaufania i absolutorium. W związku z padającymi ze strony mieszkańców zarzutami o niegospodarności włodarza – przewodniczący Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich, Adam Cebula – zwołał nadzwyczajną sesję.

I tak, 27 czerwca 2024, najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały, umożliwiającej złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Rafała Piecha. Teraz zadaniem prokuratury będzie ostateczne rozstrzygnięcie wszelkich nieścisłości związanych z kilkudziesięciometrowym fragmentem ul. Diamentowej.

Dariusz Wojtowicz prezydent Myslowic

Może Cię zainteresować:

„Żółta kartka” dla Małgorzaty Mańki-Szulik. PiS wybawił z kłopotu Dariusza Wójtowicza

Autor: Michał Wroński

26/06/2024

Pjj konfederacja

Może Cię zainteresować:

Partia Rafała Piecha na listach Konfederacji. "Front gaśnicowy" do Parlamentu Europejskiego? Sypniewski jedynką w regionie, Sośnierz musi odpokutować

Autor: Szymon Karpe

15/05/2024

Braun i Piech

Może Cię zainteresować:

Grzegorz Braun popiera Rafała Piecha. „To są skrajności, całkowicie radykalne opcje”

Autor: Maciej Poloczek

23/01/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon