Drogowcy postawią ekrany dźwiękochłonne w Mikołowie i Warszowicach. Kolej odwołuje się w sprawie Mysłowic

Mieszkańcy Mikołowa oraz Warszowic (pow. pszczyński) powinni odetchnąć. W ich miejscowościach ma zrobić się ciszej. Drogowcy planują bowiem montaż ekranów dźwiękochłonnych przy DK 44 i DK81. Tymczasem PKP PLK odwołała się od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nakazującej spółce obniżyć poziom hałasu przenikającego z odcinka linii kolejowej nr 138 w Mysłowicach.

fot. GDDKiA
Ekrany akustyczne

Starosta nakazał ograniczyć hałas. Czterech chętnych do wykonania inwestycji

W Mikołowie ekran akustyczny pojawi się przy DK 44 na wysokości ul. Gliwickiej 156. W ramach planowanej przez katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad inwestycji przewidziana jest również wymiana istniejącej w tamtejszych budynkach stolarki okiennej na stolarkę o podwyższonych parametrach akustycznych.

Jak tłumaczą drogowcy realizacja tego przedsięwzięcia wynika z decyzji starosty mikołowskiego z września 2021 r. Zobowiązał on w niej GDDKiA do „ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia związanego z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu” z DK nr 44 na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Gliwickiej 156.

Do wykonania inwestycji obejmującej nie tylko same roboty budowlane, ale także opracowania analizy akustycznej, projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu zgłosiło się czterech chętnych. Złożone przez nich oferty wahają się od 458 tys. zł do ponad 2 mln zł (GDDKiA na sfinansowanie tego zamówienia przeznaczyła ponad 777 tys. zł). Inwestycja ma zostać wykonana w ciągu 84 dni od podpisania umowy.

Ekrany mają stanąć także przy „wiślance”. Drogowcy ogłosili przetarg

Znacznie dłużej przyjdzie poczekać na ekrany dźwiękochłonne przy „wiślance” (DK 81 w rejonie ul. Gajowej) w Warszowicach (pow. pszczyński). GDDKiA ogłosiła właśnie przetarg na na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.

W ramach tego zadania przyszły wykonawca przeprowadzi pomiary hałasu (analiza akustyczna obejmie ponad 200 m odcinek DK81 wzdłuż jezdni w kierunku Katowic) i przedstawi co najmniej dwie koncepcje rozwiązań projektowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w oparciu o wyniki pomiarów. Następnie opracuje projekt budowlany i wykonawczy według wariantu wybranego przez GDDKiA, a także uzyska niezbędne do realizacji uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Na tą część prac będzie miał 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Następnie przez 4 miesiące będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na zapytania w trakcie przetargu na wykonanie robót budowlanych w oparciu o jego dokumentację. Realizacja całości zakresu umowy, w tym pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych wyniesie 74 miesięcy.

Zbyt wiele decybeli płynie z linii kolejowej. Kolejarze się odwołali

Hałas daje się we znaki nie tylko mieszkańcom zabudowań sąsiadującym z drogami. Także mieszkający przy liniach kolejowych mają ten problem. Tak jest chociażby w Mysłowicach.

Z początkiem czerwca Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję nakładającą na PKP Polskie Linie Kolejowe „obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez obniżenie poziomu hałasu” przenikającego z odcinka linii kolejowej nr 138 w rejonie zabudowy mieszkaniowej ul. Dolnej 1A , do poziomu dopuszczalnego. Kolejarze nie kwapią się jednak do wykonywania tej decyzji. Kilka dni temu katowicki RDOŚ podał, że zostało wniesione odwołanie. Odwołanie oraz akta sprawy zostały przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Gliwice noc

Może Cię zainteresować:

Mieszkańcy Gliwic, Chorzowa i Rudy Śląskiej szczególnie narażeni na hałas

Autor: Michał Wroński

10/06/2024

Kosciol mariacki zima

Może Cię zainteresować:

Dzwony kościoła Mariackiego zamilkną? Mieszkaniec poskarżył się do urzędu

Autor: Daniel Lekszycki

25/01/2024

Przebudowa linii kolejowej nr 131 na Vitorze

Może Cię zainteresować:

Inwestycja za miliard, a hałas pozostanie. Mieszkańcy chcą ekranów akustycznych wzdłuż torów

Autor: Daniel Lekszycki

14/05/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon