Mieszkańcy Gliwic, Chorzowa i Rudy Śląskiej szczególnie narażeni na hałas

Mieszkańcy śląskich miast są jednymi z najbardziej narażonych na hałas w Polsce. Najgorzej pod tym względem jest w Gliwicach i Chorzowie, niewiele lepiej w Rudzie Śląskiej. Na ciszę można natomiast liczyć w Dąbrowie Górniczej.

fot. T.Staniek
Gliwice noc

Wedle Głównego Urzędu Statystycznego, który opublikował właśnie wyniki badania dotyczącego narażenia na hałas ludności w miastach liczących sobie powyżej 100 tys. mieszkańców niemal 283 tys. osób w tych ośrodkach było w 2021 r. narażonych na przekroczone poziomy hałasu. Zdecydowana większość z nich zagrożona była hałasem drogowym (270 tys.), niespełna 10 tys. - hałasem przemysłowym, zaś ponad 2 tys. - hałasem szynowym oraz hałasem lotniczym.

Najwyższy udział osób narażonych na hałas w ciągu doby (według przekroczenia dopuszczalnych poziomów) w ogólnej liczbie ludności danego miasta odnotowano w Gliwicach, Chorzowie i Szczecinie (odpowiednio 10,2 proc., 8,2 proc. i 7,9 proc.), natomiast najmniejszy udział (poniżej 0,05%) stwierdzono w Toruniu, Dąbrowie Górniczej i Olsztynie. W pierwszej dziesiątce tego zestawienia znalazły się jeszcze: Ruda Śląska i Bielsko-Biała.

Ludnosc-narazona-na-halas
Ludność narażona na hałas w miastach powyżej 100 ty. Mat. GUS

Na hałas w porze nocnej (według przekroczenia dopuszczalnych poziomów) w skali wszystkich analizowanych miast narażonych było 190,5 tys. osób. Najwięcej (165,1 tys.) narażonych było na hałas drogowy. Wyraźnie bardziej dokuczliwy niż w ciągu doby był nocą hałas przemysłowy (narażonych na niego było ponad 24 tys. osób).

W tej kategorii również jesteśmy w czołówce. Wedle danych GUS największy udział mieszkańców narażonych na hałas w porze nocnej (według przekroczenia dopuszczalnych poziomów) odnotowano w Szczecinie, Chorzowie i Gliwicach, zaś największy udział powierzchni, na której są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w ogólnej powierzchni danego miasta stwierdzono w Gdańsku, Rudzie Śląskiej oraz Krakowie.

Ludnosc-narazona-na-halas-noc
Ludność narażona na hałas w nocy w miastach powyżej 100 ty. Mat. GUS

Badanie dotyczące narażenia na hałas ludności w miastach liczących sobie powyżej 100 tys. mieszkańców zostało zrealizowane na podstawie opracowanych trzy lata temu strategicznych map hałasu. W Polsce narażenie ludności na hałas jest monitorowane na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Jak podkreśla GUS zanieczyszczenie hałasem jest jednym z głównych zjawisk środowiskowych wpływających na zdrowie i dobrostan milionów Europejczyków. Co najmniej 20 proc. ludności Europy jest narażona na długotrwałe działanie hałasu szkodliwego dla zdrowia.

Kosciol mariacki zima

Może Cię zainteresować:

Dzwony kościoła Mariackiego zamilkną? Mieszkaniec poskarżył się do urzędu

Autor: Daniel Lekszycki

25/01/2024

Autostrada A1

Może Cię zainteresować:

Autostrada A1 koszmarem okolicznych mieszkańców. "Hałas jest nie do zniesienia", a ekranów dźwiękochłonnych brak

Autor: Patryk Osadnik

20/10/2022

Przebudowa linii kolejowej nr 131 na Vitorze

Może Cię zainteresować:

Inwestycja za miliard, a hałas pozostanie. Mieszkańcy chcą ekranów akustycznych wzdłuż torów

Autor: Daniel Lekszycki

14/05/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon