Henryk Jaroszewicz, ekspert od zasad pisowni języka śląskiego, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego

Doktor habilitowany Henryk Jaroszewicz, który wydał w 2022 r. niezwykle ważną dla kodyfikacji języka śląskiego książkę "Zasady pisowni języka śląskiego" został profesorem macierzystej uczelni, Uniwersytetu Wrocławskiego. Już tylko ostatni krok dzieli go od profesury "belwederskiej".

Henryk jaroszewicz

Dr hab. Henryk Jaroszewicz jest językoznawcą, socjolingwistą, serbokroatystą, polonistą, autorem pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim od 2005 roku.

Henryk Jaroszewicz ma stanowisko profesora na Uniwersytecie Wrocławskim

Magisterkę i doktorat zrobił na Uniwersytecie Opolskim. Habilitację uzyskał już we Wrocławiu. Jest pracownikiem Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Niedawno otrzymał stanowisko profesora macierzystej uczelni.

Bada współczesną historię języków południowosłowiańskich i zachodniosłowiańskich, zajmuje się polityką językową i ekologią językową, poświęca uwagę badawczą pograniczom gramatyki oraz frazeologii.

Pochodzi z Gliwic, gdzie skończył Technikum Kolejowe. Jest mężem i ojcem trojga dzieci. Mieszka w Legnicy. Publicznie deklaruje się jako Ślązak. Wśród języków w kręgu jego zainteresowań szczególne miejsce zajmuje śląski. (Interesujesz się Śląskiem? Zapisz się i bądź na bieżąco - https://www.slazag.pl/newsletter)

Pierwsze w historii naukowe "Zasady pisowni języka śląskiego"

Henryk Jaroszewicz w 2022 r. wydał pierwszą w historii naukową pracę kodyfikującą język śląski - "Zasady pisowni języka śląskiego". Tak uzasadniał we wstępie potrzebę takiej pracy: "Choć praca ta ma przede wszystkim pełnić funkcję praktyczną, służąc pomocą w posługiwaniu się pisaną odmianą języka śląskiego, można ją traktować także jako bazę i punkt wyjścia do opracowania kolejnych, niezbędnych śląskich dzieł o charakterze normatywnym – naukowej gramatyki opisowej, podręcznego jednojęzycznego słownika, słownika przekładowego polsko-śląskiego itp. Perspektywa ich powstania w sytuacji, gdy na rynku obecna już będzie monografia ściśle regulująca zasady śląskiej ortografii i dająca podstawowe informacje gramatyczno-leksykalne o języku śląskim, nie wydaje się być zbyt odległa czasowo".

Książka zawiera:

  • Podstawowe informacje o języku śląskim
  • Zasady ortografii
  • Słownik ortograficzny
  • Dodatek gramatyczny
„To praca bardzo potrzebna. Na takie ustalenia i omówienia czekają i zwykli czytelnicy śląskich tekstów, i pisarze, dziennikarze, eseiści, i wreszcie socjolingwiści obserwujący kolejny etap stanowienia normy.” - pisze w recenzji "Zasad pisowni języka śląskiego" prof. Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego

- Człowiek tworzy język, a język tworzy człowieka - mówił prof. Jaroszewicz w rozmowie ze ŚLĄZAGIEM. - Tak, to bez wątpienia dotyczy też Ślązaków i języka śląskiego. Swoją drogą, analizując leksykę śląską można odkryć jej ciekawą fizjonomię. Okazuje się bowiem, że słownictwo literackiego języka śląskiego obfituje w wyrażenia abstrakcyjne, zintelektualizowane, a także wyrazy związane z przestrzenią miasta. Mamy więc: miyłość, przekōnanie, świadōmość, mamy też: gruba, fabryka, banka, ale i tyjater, muzeum. Słów odnoszących się do życia na wsi jest stosunkowo mało. Wszystko to stoi w opozycji do słów Jana Miodka, który przed dekadą powiedział wprost, że po śląsku nie da się wyrażać abstrakcyjnych pojęć. No cóż – okazało się, że jednak się da. Dzisiejszy język śląski to język zintelektualizowany i „zurbanizowany”

Wojciech Jaroszewicz i jego Zasady pisowni języka śląskiego

Może Cię zainteresować:

Ślązacy nigdy nie przeklinali, prawda? Jest pierwsze opracowanie języka śląskiego prof. Jaroszewicza

Autor: Roman Balczarek

28/10/2022

Byt kulik

Może Cię zainteresować:

Grzegorz Kulik: Wszystkim nam potrzebne jest dowartościowanie, wzrost prestiżu języka śląskiego

Autor: Marcin Zasada

23/02/2024

Gryfnie slaski

Może Cię zainteresować:

Roman Balczarek: Język śląski nie istnieje - mówią eksperci. To staropolski na sterydach i z germanizmami

Autor: Roman Balczarek

17/02/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon