Hiszpański profesor, wybitny specjalista od nowotworów krwi, Alberto Orfao doktorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Śląski Uniwersytet Medyczny przyznał w środę, 13 września 2023 r., tytuł Doctora Honoris Causa profesorowi Alberto Orfao. - To nie tylko wybitny naukowiec o imponującym dorobku, ale od lat przyjaciel. Zawsze możemy liczyć na jego pomoc i np. konsultację pacjentów - mówi prof. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

ŚUM
Profesor Alberto Orfao sum

Profesor Alberto Orfao jest absolwentem Uniwersytetu w Salamance (1984) i Lizbonie (1985). Stopień doktora uzyskał w 1987 na Uniwersytecie w Salamance. Obecnie jako wybitny immunolog jest profesorem zwyczajnym i wicedyrektorem Centrum Badań nad Rakiem tej uczelni. Od lat zajmuje się cytometrią przepływową w diagnostyce nowotworów krwi. Pełni funkcję dyrektora Działu Cytometrii i Sortowania Komórek (Servicio General de Citometría) Uniwersytetu w Salamance od 1989 roku.

Profesor Alberto Orfao doktorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

- Profesor Orfao to nie tylko wybitny naukowiec o imponującym dorobku, ale od lat przyjaciel. Zawsze możemy liczyć na jego pomoc i np. konsultację pacjentów. Jestem dumny, że prof. Orfao otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa. To nobilitacja dla naszej Uczelni – powiedział prof. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się 13 września. W swoim wykładzie prof. Orfao mówił o tym, jak niezwykle ważne jest inwestowanie w naukę.

– Najlepszymi uniwersytetami są właśnie te, które przeznaczają najwięcej środków na rozwój nauki – stwierdził prof. Orfao i dodał: - Badania naukowe prowadzone na uczelniach są najlepszą inwestycją w przyszłość. To właśnie uniwersytety w XXI wieku powinny być najważniejszymi centrami badań - dodał.

Profesor Orfao przyznał, że w pracy naukowej towarzyszy mu motto Seneki: "Umysł wolniej zapomina to, czego się nauczył wcześnie". Patrząc na przebieg jego kariery zawsze był wierny przesłaniu filozofa.

O pozycji naukowej profesora Alberto Orfao świadczy jego dorobek – ponad 1200 publikacji i 90 projektów badawczych, w tym 10 w ramach funduszy europejskich. W bazie Scopus znajdujemy 773 publikacje, wiele z nich ukazało się w najbardziej renomowanych czasopismach hematologicznych (Blood, Leukemia, Lancet Oncology) cytowane ponad 52 tysiące razy znajdujące odzwierciedlenie w indeksie Hirscha wynoszącym obecnie 98. Ponadto jest współtwórcą 70 patentów, z których 65 zostało wykorzystanych przez przemysł, przyczyniając się do rozwoju diagnostyki wykorzystującej przepływową cytometrię.

Profesor Orfao specjalizuje się w cytometrii przepływowej w diagnostyce nowotworów krwi

Profesor Alberto Orfao jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w których pełnił liczne funkcje. Był między innymi prezesem Iberyjskiego Towarzystwa Cytometrii (1995-1999), przewodniczącym Komitetu Standaryzacyjnego Klinicznej Cytometrii Przepływowej Międzynarodowego Towarzystwa Chemii Klinicznej (1994-1997). Obecnie jest członkiem Europejskiej Grupy ds. Immunologicznej Charakterystyki Białaczek.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia (ponad 40). Wśród najbardziej prestiżowych znalazła się nagroda Berenda Howena przyznawana przez Międzynarodowe Towarzystwo Hematologicznej Diagnostyki Laboratoryjnej (2009) oraz nagroda Wallace Centre przyznawana przez Międzynarodowe Towarzystwo Klinicznej Cytometrii Diagnostycznej (2001).

Profesor Alberto Orfao jest założycielem i współprzewodniczącym konsorcjum badawczego EuroFlow (Cytometria przepływowa dla szybkiej i czułej diagnostyki oraz prognostycznej klasyfikacji nowotworów układu krwiotwórczego). W pracach tego konsorcjum od 2006 uczestniczy Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM. Efektem tej współpracy są wspólne projekty i publikacje (w bazie biblioteki SUM widnieje 17 publikacji pełnotekstowych, łączny IF 96,670). Pod opieką profesora Alberto Orfao szkolenie doktoranckie przebył Łukasz Sędek (obecnie dr hab. n. med. adiunkt zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii SUM), Alicja Sonsala (dr n. med.) i mgr Jan Kulis (obecnie zatrudniony w Katerze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej).

Briefing szpitale powiatowe

Może Cię zainteresować:

NFZ: Woj. śląskie otrzyma dodatkowo ponad miliard zł m.in. na szpitale. Dyrektorzy szpitali powiatowych: Wyceny dalej są za niskie. Podwyżka o 10 groszy?!

Autor: Katarzyna Pachelska

22/07/2023

Trampolina

Może Cię zainteresować:

Dlaczego ortopeda nie kupi swojemu dziecku trampoliny? Gliwiccy lekarze wyjaśniają

Autor: Katarzyna Pachelska

03/08/2023

Noworodek szpital 1

Może Cię zainteresować:

Jedna z najdroższych terapii świata po raz pierwszy w szpitalu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Autor: Katarzyna Pachelska

29/07/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Zajęcia aerobiku z MOSiR Tychy

Darmowa joga I fitness także w chłodne miesiące

Akcja krwiodawstwa Bądź Krewnym Kamilianów

Kamiliańska orkiestra zaprasza na swoją akcję krwiodawstwa

Nowa pracownia w ZCO

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii otwarto nową pracownię RTG

Dzień Dziecka w tarnogórskiej porodówce

Niespodzianka dla tarnogórskiej porodówki

Katarzyna Dacyszyn

Stalker oblał ją kwasem, jej twarz uratowali śląscy lekarze

W Zabrzu operacje bedzie prowadzil robot

Robot przeprowadzi operację kolan w zabrzańskim szpitalu

Artur "Baca" Bacowski szczęśliwym ojcem. Jego syn urodził się w Goduli

"Baca" ma syna. Urodził się w rudzkim szpitalu w Goduli!