Jak sobota to do Muzeum Śląskiego. Bo 22 lipca wstęp bezpłatny. Świętujemy 20-lecie powstania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

W sobotę 22 lipca 2023 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Muzeum Śląskim w Katowicach zapraszają na wystawę „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”. Z tej okazji tego dnia wstęp do Muzeum Śląskiego będzie bezpłatny. Dodatkowo będą atrakcje, jak występ górniczej orkiestry dętej.

Tymoteusz Staniek
Strefa Kultury 1 Muzeum Śląskie

W sobotę 22 lipca 2023 roku Muzeum Śląskie wyjątkowo (bo bezpłatny wstęp do katowickiej placówki obowiązuje we wtorki) zaprasza w swoje progi bez konieczności płacenia za bilet. Okazją ku temu jest świętowanie jubileuszu 20-lecia powstania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictw kulturowego.

Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Muzeum Śląskim w Katowicach zapraszają też na wystawę „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”, która zostanie zaprezentowana w 6 miastach Polski. Wystawie będą towarzyszyły sesje, spotkania oraz konferencje.

Oczywiście bezpłatne wejście obowiązuje na wszystkie wystawy w Muzeum Śląskim tego dnia.

Konwencja UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego przewiduje, że państwa będące jej stronami, tworzyć będą rejestry elementów niematerialnego dziedzictwa znajdujących się na jego terytorium. Polska ratyfikowała Konwencję w 2011 roku. Zadanie prowadzenia powstałej w 2013 r. Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego powierzono Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. Obecnie na tej liście znajdują się 74 wpisy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO tworzy trzy międzynarodowe listy. Są to:

 1. Reprezentatywna lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości
  Znajdują się na niej elementy dziedzictwa niematerialnego, które pomagają ukazać różnorodność tego dziedzictwa i podnoszą świadomość jego znaczenia. Występuje tu np.: koronkarstwo z Chorwacji (wpis z 2009 roku), czy ręczna produkcja ozdób choinkowych z dmuchanych szklanych koralików w Czechach (wpis z 2020 roku). Pierwszym polskim wpisem, dokonanym w 2018 r., było szopkarstwo krakowskie.
 2. Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony
  Wpisane są na nią elementy dziedzictwa niematerialnego, które wymagają podjęcia pilnych działań w celu zachowania ich istnienia, mobilizując międzynarodową współpracę i pomoc interesariuszom. Występuje tu np. sztuka wytwarzania ceramiki przez lud Chăm w Wietnamie (wpis z 2022 roku).
 3. Rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
  Ta lista zawiera programy, projekty i działania, które najlepiej odzwierciedlają zasady oraz cele Konwencji. Wśród tych projektów znalazła się np. szkoła żywych tradycji na Filipinach (wpis z 2021 roku) czy też żywe Muzeum Fandango w Brazylii (wpis z 2011 roku)

Na listach UNESCO wpisanych jest obecnie blisko 700 elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego ze 140 krajów.

Z województwa śląskiego na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego trafiły m.in.:

 • Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku,
 • Gajdy – umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry,
 • Kolędowanie Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie,
 • Rusznikarstwo artystyczne i historyczne – wyroby według tradycyjnej szkoły cieszyńskiej,
 • Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej,
 • Tradycyjna technika ludwisarska stosowana w ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie,
 • Umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania,
 • Zabawkarstwo żywiecko-suskie.

Program wydarzeń 22 lipca w Muzeum Śląskim w Katowicach:

13.00 Otwarcie wystawy „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”.
Wydarzenie otworzy Orkiestra Dęta Polskiej Grupy Górniczej, praktykująca tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska. Element ten został wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w marcu 2023 roku.

14.00 – 16.30 Konferencja na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Plan konferencji:
14.00
Zwyczaje i tradycje na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego – Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID
Niematerialne dziedzictwo kulturowe województwa dolnośląskiego – Krzysztof Czartoryski, Koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID
Niematerialne dziedzictwo kulturowe województwa małopolskiego i śląskiego – Agata Mucha, Koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID

15.00
Szkoła Rzemiosł Cieszyn, Lubomira Trojan, Zamek Cieszyn

15.15
Małopolska Szkoła Tradycji i Studium folklorystyczne – dobre praktyki, Marta Smólczyńska, MCK SOKÓŁ

15.30
10-lecie Redyku Karpackiego. Od redyku do bacowania, Józef Michałek, Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne

17.30 Koncert Kapeli DudySkrzypce
Zespól z Sopotni Małej, zaprezentuje tradycyjną muzykę górali żywieckich.
Marta Matuszna – skrzypce, śpiew, Rafał Bałaś – dudy.
Zespół w ramach ubiegłorocznej 56. edycji Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, zajął I miejsce w kategorii: Kapele.

Pełny program wydarzenia: http://bitly.pl/PoQsE

Kamieniolom kozy 05

Może Cię zainteresować:

Żelazny strażnik, niewielki staw i wspaniała panorama. Piękna wycieczka do kamieniołomu w Kozach

Autor: Grzegorz Lisiecki

22/07/2023

Brama Gwarków

Może Cię zainteresować:

Od Sztolni Fryderyk do pomników przyrody. Poznaj dawne rozlewiska rzeki Dramy

Autor: Martyna Urban

21/07/2023

Kopalnia Bibiela

Może Cię zainteresować:

Tajemnicza zatopiona kopalnia „Bibiela” i kolorowe jeziorka w środku lasu nieopodal Miasteczka Śląskiego

Autor: Patryk Osadnik

09/07/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon