Jeśli też szukasz naukowych rozwiązań przyziemnych problemów... Katowice zajmą się tym przez cały rok

Niewiele ponad cztery miesiące dzielą nas od wielkiej inauguracji obchodów Europejskiego Miasta Nauki w Katowicach. Niebawem ma ruszyć kampania reklamowa, ale my wiemy już, co w związku z ta inicjatywą wydarzy się w przyszłym roku. Zaplanowano m.in. widowisko nad Rawą oraz wystawę w Europarlamencie, pikniki naukowe, międzynarodowe konferencję, targi pracy oraz konkursy dla młodych naukowców.

Katarzyna Pachelska
Katowice, Rynek
- Wypełnić kalendarz wydarzeniami naukowymi, które będą angażować mieszkańców. Takimi, które sprawią, że nauka i wiedza będzie postrzegana jako coś przydatnego. Chcielibyśmy być pożyteczni jako uczelnie i jako konkretni naukowcy. I tak będziemy starać się pokazywać naukę w roku 2024 – tak wiosną tego roku w rozmowie ze Slazag.pl prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego kreślił swój pomysł na takie przygotowanie obchodów Europejskiego Miasta Nauki w Katowicach, aby nie stały się one wyłącznie wydarzeniem interesującym pracowników uczelni.

Dziś już można pokusić się o pierwsze komentarze na temat tego, czy tak zarysowany pomysł ma szanse się ziścić. Akademicy opublikowali bowiem brief obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Znalazły się w nim najważniejsze założenia programowe, zaplanowane wydarzenia czy pasma programowe.

9 grudnia wielką gala otwarcia. Później 50 tematycznych tygodni

Obchody mają odbywać się pod hasłem „Nauka da nam przyszłość” i „Życie zmienia naukę”, zaś ścieżki tematyczne stanowić: klimat i środowisko, zdrowie i jakość życia, przemysły przyszłości, innowacje społeczne, dziedzictwo przemysłowe i kulturowe oraz kreacja i krytyka. Sam program zbudowany będzie wokół pięciu pasm programowych: 50 tygodni nauki dla społeczeństwa, strategicznych wydarzeń miejskich i regionalnych oraz akademickich, programu młodych miasta nauki, programu edukacyjnego nauczyciele – nauczycielom oraz programu wydarzeń specjalnych.

Wielką galę otwarcia zaplanowano na 9 grudnia. Cały, mający trwać do 11 grudnia, weekend otwarcia odbywać się będzie w katowickim Spodku oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Rok później (między 6 a 10 grudnia 2024 r.) w tych samych miejscach odbędą się uroczystości zamknięcia obchodów EMN.

Główne pasmo programowe, czyli „50 tygodni Miasta Nauki” to program wydarzeń naukowych i popularnonaukowych tworzony wspólnie przez siedem uczelni wyższych, zrzeszonych w Konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Śląski. Każdy z tych 50 tygodni będzie poświęcony „ważnemu problemowi polskiej i światowej nauki, którego rozwiązanie ma bezpośredni wpływ na nasze życie”. W każdym tygodniu mają być realizowane inicjatywy na czterech poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Do współpracy zaproszone zostaną kluczowe ośrodki naukowe w kraju i Europie (w tygodniach odpowiednich dla swoich specjalizacji, np. tydzień kosmiczny wraz z Europejską Agencją Kosmiczną). Program każdego tygodnia ma być zróżnicowany pod względem grup odbiorców, a jego tematyka i wydarzenia mają być powiązane z potrzebami odbiorców, wynikającymi z diagnozy przeprowadzonej przez uczelnie na zlecenie Katowic.

Widowisko w PE, pikniki naukowe, targi pracy, noc naukowców

Program strategicznych wydarzeń miejskich i regionalnych oraz akademickich obejmować ma blisko 250 pozycji.

W styczniu planowana jest wystawa, wernisaż i widowisko popularnonaukowe w Parlamencie Europejskim.

Między 12 a 15 czerwca w Katowicach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja EuroScience Open Forum – jedna z największych w Europie konferencja poświęcona debacie na temat kultury naukowej, badań naukowych oraz innowacji służących społeczeństwu i częściowo realizowanych wspólnie ze społecznościami pozaakademickimi.

Także na czerwiec zaplanowano EU Talent Fair – umożliwiające firmom bezpośredni kontakt z naukowcami targi pracy dla studentów, naukowców na wczesnym etapie kariery, badaczy, przedsiębiorców, start – upowców oraz inwestorów,

Program na wrzesień obejmuje TalentOn (organizowany przez KE konkurs dla młodych, utalentowanych naukowców, w trakcie którego drużyny z różnych krajów mają za zadanie wypracowanie rozwiązań globalnych problemów), finały European Union Contest for Young Scientists (konkursu dla uczniów między 14 a 21 rokiem życia, którzy nie ukończyli jeszcze pierwszego semestru pierwszego roku studiów) oraz Europejską Noc Naukowców (29 września).

Na październik przewidziano Międzyuczelnianą Inaugurację Roku Akademickiego uczelni z naszego regionu, zaś na listopad Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia.

W programie EMN jest również European Science in the City Festiwal – cykl odbywających się w miejskiej przestrzeni inicjatyw mających na celu prezentację szerokiej publiczności wyników wspieranych przez KE projektów badawczo – rozwojowych, zwłaszcza tych realizowanych przez śląskich naukowców. Jak można przeczytać w opublikowanym briefie w ramach tego elementu odbędą się pikniki naukowe w centrum miasta oraz plenerowe widowisko artystyczno – naukowe nad Rawą. Do realizacji festiwalu wykorzystana zostanie formuła ŚFN on Tour – mobilne miasteczko naukowe Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.

Przedstawione dotychczas punkty obchodów EMN to jeszcze nie wszystko. Do tego trzeba dołożyć chociażby program młodych miasta nauki, który we współpracy z naukowcami tworzyć będą młodzieżowy sejmik województwa śląskiego, młodzieżowa rada miasta oraz porozumienie samorządów studenckich. Na razie wspomniano, że obejmie on m.in. debaty i wydarzenia popularnonaukowe młodych, konferencje studenckie i doktoranckie, cykle warsztatów, juwenalia, otrzęsiny, bale, wydarzenia rozrywkowe i akcje społeczne.

Po raz pierwszy w tej części Europy – w Katowicach

Przypomnijmy, że Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki na rok 2024 jako pierwsze miasto w tej części Europy (wcześniej uzyskały go Sztokholm, Monachium, Barcelona, Turyn, Dublin, Kopenhaga, Manchester, Tuluza oraz Triest). Stolica województwa śląskiego swoją kandydaturę zgłosiła razem z Uniwersytetem Śląskim, a starania (w ramach konsorcjum uczelni) wsparły jeszcze: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Prof Ryszard Koziolek

Może Cię zainteresować:

Pokazać naukę jako przyjemność i pożytek: rektor UŚ o pomyśle na Europejskie Miasto Nauki

Autor: Michał Wroński

11/05/2023

Katowice

Może Cię zainteresować:

Katowice będą Europejskim Miastem Nauki. I problem w tym, że... mieszkańcy nic o tym nie wiedzą

Autor: Michał Wroński

26/04/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Ryszard koziolek 1

Naukowy think tank zajmie się transformacją woj. śląskiego?

Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe

Na Uniwersytecie Śląskim będą uczyć jak... zrobić selfie

Czako górnicze

Pieniądze to nie wszystko. Młodzi Ślązacy nie chcą na grubę

Katowice

Minister Czarnek da Katowicom szaloną kwotę na miasto nauki

Prof tomasz pietrzykowski miasto nauki katowice

"Cieszę się, że centrum nauki w Katowicach nie powstało"

Katowice spodek mck ktw

Bojarun: Nauka może być kolejnym kołem zamachowym

Screenshot 2022 12 09 at 13 04 36 10 grudnia Poznajmy się na sportowo ZWIEDZANIE W J UKRAIŃSKIM

Ukraińskie dzieci zwiedzą tyski stadion