Metro bytom

Metro w Bytōmiu? To mo klang jak wic. I susznie, choć niyjedyn uwierzōł, iże podziymno bana na Ślōnsku powstanie

Ślōnske metro bydzie budowane ôd Bytōmia - latoś minie 60 lot, ôdkōnd roznajmiōł to bytōmski tydnik. Pewnikym niyjedyn uwierzōł w to, co przeczytoł w tak zatytułowanym artykule, co we 1962 roku sie ukozoł na piyrszyj strōnie „Życio Bytōmskigo”. Toć metro na Ślōnsku niy powstało i niy ma go do dzisiej. Redachtorzi szpasowali.

Ślōnske metro? Miało być tak piyknie

Nareście problym kōmunikacyje bydzie na Gōrnym Ślōnsku ôstatecznie rozwiōnzany - przepowiadoł artykuł. Ludziōm, co sie dziynnie mynczōm we przepołniōnych autobusach i sztrasbanach (a w godzinach szczytu tyż cugach), we wyeksploatowanych do granic możliwości wozidłach, co sie kolebiōm na wybojach i powyginanych ôd gōrniczych szkōd glajzach, tracōncym cołke godziny na dojozd do i ze roboty, marznōncym w zimie na haltesztelach we lodowatym wietrze - ôpcyjo modernyj podziymnyj bany musiała sie wydować niymożebnie atrakcyjno. Tym barzij, kej presa futrowała ich propagandowymi fotografijami mōnumyntalnych szteli metra w Moskwie abo Lyningradzie.

Metro w Bytomiu.
Metro w Bytomiu.

Moc zresztōm znało i doś świyżo miało w pamiyńci posiywno berlińsko U-Bahn, a niykerzi i nece metra w Paryżu abo nawet w Lōndynie.

Podziymno bana na Ślōnsku

Artykuł, co przepowiadoł metro na Ślōnsku czytało sie tōż z ciekawościōm, a projekt wybudowanio podziymnyj bany, co by łōnczyła wszyske głowne miasta wōnglowyj niecki musioł budzić sroge ymocyje. Ôsobliwie, że - jak sie zdowało - zawiyroł kōnkrety:

Decydujōncy głos we sprawie budowy ślōnskigo metra mieli fachmanio z wōnglowyj industryje. Przedstawiōny pod dyskusyjo projekt przewiduje wybudowanie metra we starych, nisko położōnych wōnglowych wyrobiskach. Moc tych tretuarōw leży na sztrekach, co nimi mo iś projektowano ślōnsko podziymno bana. Możliwość jejich spotrzebowanio przizwoli niy ino na rozwiniyńcie moc gibkigo tympa robōt, ale tyż na wykōnanie ich przi stōsōnkowo nojmyńszych nokładach materyji jak tyż pijyndzy. Jak rozsōndziyli grubiorze - przedstawiōny projekt je możliwy do realizacyje.

Głowno lynijo metra miała iś z Bytōmia bez Chorzōw i Katowice do Sosnowca, drugo - z Chorzowa bez Ruda Ślōnsko i Zobrze po Gliwice.

Metro w Bytōmiu: sztela na rynku?

Ślōnske metro niy bydzie po prowdzie tak bogate jak moskewske, ale bydzie moc ciekawsze ôd lōndyńskigo - asiyli sie. A miyszkańcōm Bytōmia niy ino zapowiedzieli, że to prawie w jejich mieście wystartuje ta cołko wiekopōmno inwestycyjo, ale i podali możliwo lokalizacyjo bytōmskij sztele metra:

Jak dać pozōr na stōn robōt, przekludzōnych do teroz we nisko położōnych pokładach, uczestnicy postanowiyli wysunōńć propozycyjo napoczyńcio budowy ślōnskigo metra ôd Bytōmia. Za tōm decyzyjōm prawiyły roboty kludzōne na naszym terynie przi eksploatacyji pokładōw cynkowych rud. Tōż piyrszo sztela ślōnskij podziymnyj bany bydzie zlokalizowano na naszym rynku, zglyndnie na terynie miyjskigo parku.

Metro na Ślōnsku to bōł wic

Artykuł ô metrze na Ślōnsku ukozoł sie we numerze „Życio Bytōmskigo” wydanym na przełōmie marca i kwietnia. We nastympnym redakcyjo sie prziznała, że to bōł primaaprilisowy wic.

A na zakōńczynie autōr przidoł: Fakt, iże moc naszych Czytoczōw uwierziło w ta wiadōmość, świadczy m. in. jak gore kōnieczność gyneralnego rozwiōnzanio kōmunikacyjnego problymu na terynie Gōrnego Ślōnska. Po 60 latach kōnieczność durch gore w nojlepsze. Nawet jeźli tajla problymōw tamtych lot je rozwiōnzano, to wyrosły i wyrostajōm durch nowe.

Podziymno bana na Ślōnsku niy powstała. Ani w Bytōmiu, ani w żodnym inkszym mieście. Sprawa budowy ślōnskigo metra powroco co jakiś czas we formie mynij (z wiynksza) abo barzij realnych kōncepcyji. Ôstatnio we formie naziymnego metra. Monorail (naluftowo jednoglajzowo bana, co używo jednyj glajzy pokludzōnyj estakadami) by mioł powstać w Katowicach i w Sosnowcu. Koszt takij inwestycyje by szoł ale w milijardy złotych. I to sōm ino koszt budowy, bo utrzimanie durch by wymogało dalszych setek milijōnōw. Rocznie. Bydōm na to pijōndze? Czas pokoże.

Jak na razie jednak metro na Ślōnsku ôstowo we sferze idyje, fantazyje abo ofyn wicōw na 1 kwietnia. Tyż we Zogłymbiu, kaj jedyn z internetowych zerwisōw ledwo pora lot tymu, mimowolnie chyba, powtōrzōł primaaprilisowego fake newsa ô budowie metra... teroz we Sosnowcu.