Metropolia przepłaca za gaz. Chce waloryzacji kontraktu z PGNiG

Metropolia apeluje do spółki PGNiG o waloryzację zawartego w ubiegłym roku kontraktu na dostawę „błękitnego paliwa”. Okazuje się bowiem, że zakontraktowana stawka jest ponad dwa i pół raza wyższa od aktualnych cen gazu. Rzecz w tym jednak, że to sami samorządowcy chcieli stałych cen.

M. Wroński
PGNiG Logo

- Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec wysokich cen gazu oraz braku możliwości ich waloryzacji w zawartych wcześniej kontraktach – tak do spółki PGNiG Obrót Detaliczny zwraca się Zgromadzenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. W trakcie poniedziałkowego posiedzenia przyjęło ono apel o podjęcie „szybkich i zdecydowanych działań”, mających doprowadzić do waloryzacji zawartych wcześniej kontraktów do poziomu wynikającego z obecnych cen na rynku paliw.

To dla nas niepotrzebne koszty - skarżą się samorządowcy

Jak tłumaczą w swoim wystąpieniu przedstawiciele GZM cena w umowie na dostawę gazu na rok 2022 r. jest ponad dwa i pół raza wyższa od aktualnych cen tego paliwa. Ściślej zaś mówiąc, w przeprowadzonym w ubiegłym roku przetargu metropolitalna grupa zakupowa uzyskała cenę 89,923 gr/kWh netto, a tymczasem w obecnym cenniku stawka za kWh „błękitnego paliwa” wynosi 35,356 gr/netto. Skądinąd warto przypomnieć, że informując o wynikach zeszłorocznego przetargu na zakup gazu GZM nie krył zadowolenia twierdząc, iż dzięki niemu „błękitne paliwo” będzie tańszy (istotnie uzyskano korzystniejszą ofertę niż w pierwszym podejściu do tego postępowania). Okazuje się jednak, że to, co było dobre kilka miesięcy temu, dziś oceniane jest zupełnie inaczej.

- Gminy i ich jednostki ponoszą niewspółmiernie wysokie koszty w stosunku do aktualnych cen rynkowych – zwracają uwagę samorządowcy podkreślając, że podmioty te nie świadczą usług komercyjnych, tylko zaspokajają istotne potrzeby naszych mieszkańców.

- Narażając te podmioty na niepotrzebnie ponoszone, wyższe koszty, w rzeczywistości ogranicza się prawo mieszkańców do korzystania z ich usług – stwierdza Metropolia.

To zamawiający określa zasady. Chcieli stałej ceny, to mają

Wywołana do tablicy spółka z grupy PGNiG stwierdza, że analizuje możliwość „systemowego rozwiązania umożliwiającego modyfikację cen w kontraktach z podmiotami samorządowymi”. Rozwiązanie to jednak musiałoby uwzględniać „szereg okoliczności ekonomicznych i prawnych, w tym zgodność z Prawem zamówień publicznych”. Przy okazji PGNiG Obrót Detaliczny zwraca uwagę, że to zamawiający w specyfikacji zamówienia określa zasady przyszłego kontraktu i w tym przypadku założono stałą cenę przez cały okres realizacji kontraktu. Innymi słowy, to GZM zażądał stałej ceny, chcąc w ten sposób zabezpieczyć się przed skutkami jej ewentualnego wzrostu. Spółka podkreśla też, że dokonując zakupu gazu na potrzeby realizacji tego typu kontraktów zamawia cały wolumen gazu, który ma być dostarczony na podstawie umowy.

- Oznacza to, że dla spółki koszt zakupu gazu na potrzeby realizacji kontraktu jest również niezmienny i późniejsze spadki cen paliwa na rynku giełdowym nie powodują spadku kosztu pozyskania gazu niezbędnego do realizacji danego kontraktu – informuje spółka w przesłanym nam stanowisku.

Gaz

Może Cię zainteresować:

Metropolia rozstrzygnęła powtórzony przetarg na dostawę gazu. Cena o ponad 1/3 w dół

Autor: Michał Wroński

14/12/2022

Kaloryfer

Może Cię zainteresować:

Rosną opłaty za centralne ogrzewanie. Lokatorzy chcą rekompensat. "Kilkadziesiąt tysięcy petycji"

Autor: Michał Wroński

15/03/2023

Spalarnia odpadów w Szczecinie

Może Cię zainteresować:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce postawić kilka spalarni odpadów. Tworzy specjalną grupę zakupową

Autor: Michał Wroński

28/03/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon