Nowy odcinek S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Kierowcy zyskali ponad 6 km ekspresówki

We wtorek 2 lipca 2024 r. oddano do użytku ponad 6 km przebudowanej drogi ekspresowej S1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Dodatkowe prace trwają jeszcze przy przebudowie wiaduktu drogowego na węźle Dabrowa Górnicza Pogoria.

Na odcinku blisko 500 metrów obowiązuje jeszcze czasowa organizacja ruchu. Ta część kontraktu została objęta dodatkowym zamówieniem, aby wyburzyć istniejący wiadukt drogowy w obrębie węzła drogowego Dąbrowa Górnicza Pogoria w ciągu drogi wojewódzkiej DW796, a w jego miejsce wybudować nowy i uzyskać niezbędne pozwolenia na użytkowanie.

Całość kontraktu zostanie zrealizowana do końca br. W tym miejscu, do czasu zakończenia prac funkcjonować będzie tymczasowe owalne rondo wraz z łącznicami węzła komunikującymi ulice Armii Krajowej i Św. Antoniego. Tam też zawężono przekroje jezdni do jednego pasa w każdym z kierunków i wprowadzono limit prędkości do 40 km/h.

Ekspresówka w miejscu dawnej DK1

W ramach inwestycji powstał nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S1 o długości 6,61 km wraz z węzłem Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Nowa droga przebiega w śladzie wcześniejszej DK1. Wybudowano 13 obiektów inżynierskich:

  • dwa mosty,
  • cztery wiadukty,
  • dwie kładki dla pieszych oraz
  • siedem przejść dolnych dla zwierząt.

Zrealizowano także drogi dojazdowe o łącznej długości około 5,8 km oraz 4,6 km dróg łącznikowych. Przebudowano 2,3 km istniejących lokalnych dróg. Na inwestycji zyskali nie tylko kierowcy, bowiem wraz z budową dróg, powstało ponad 2,2 km ścieżek rowerowych, które znacząco usprawniły komunikację lokalną dla okolicznych mieszkańców. Za ograniczenie hałasu z ruchu komunikacyjnego odpowiada ponad 3,8 km wybudowanych ekranów akustycznych.

Węzeł Ząbkowice z lotu ptaka, fot. GDDKiA
Węzeł Ząbkowice z lotu ptaka, fot. GDDKiA

Bezpieczeństwo ruchu i roboty branżowe

Przybyło szereg urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamontowano m.in. 27 kilometrów barier energochłonnych, 11 000 m2 oznakowania poziomego, ponad 13 km ogrodzeń (w tym blisko 4 km wygrodzeń herpetologicznych dla zwierząt) i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Doświetlono nowo powstałe węzły i drogi łącznikowe za pomocą blisko 450 latarni, a woda opadowa z nowo powstałej kanalizacji deszczowej znajdzie swoje ujście m.in. w pięciu nowych zbiornikach retencyjnych wyposażonych w dwie przepompownie.

Roboty branżowe objęły wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę wielkośrednicowych wodociągów miejskich i wody przemysłowej należącej do Huty Katowice, a także przebudowę gazociągów przesyłowych należących do zewnętrznych operatorów‎. Przebudowano też kolidującą z realizowaną drogą ‎ekspresową linię wysokiego napięcia, sieci teletechniczne oraz elektroenergetyczne.

Koszt inwestycji to ponad 282 mln zł

Umowę na przebudowę niemal 7-kilometrowego odcinka DK1 na drogę ekspresową podpisano 11 września 2020 r. Kolejnym krokiem było przekazanie placu budowy, które nastąpiło 11 lutego 2021 r. Dla tej inwestycji, 24 stycznia 2023 r., uzyskano zamienną decyzję ZRiD, co umożliwiło pełną realizację robót budowlanych przy utrzymaniu ruchu dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Wartość umowy podstawowej na wykonanie robót budowlanych to ponad 282 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 312 934 443,19 zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie 168 399 881,53 zł.

Droga S1 przebiega przez tereny zalesione, natomiast chwilę później zaczyna się miasto Dąbrowa Górnicza. Fot. GDDKiA
Droga S1 przebiega przez tereny zalesione.Chwilę później zaczyna się miasto Dąbrowa Górnicza. Fot. GDDKiA

Ekspresowe połączenie w województwie śląskim

Trasa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiega po istniejącym śladzie DK1. Docelowo cała droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od autostrady A1 i międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach do granicy państwa w Zwardoniu, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym.

- W realizacji mamy ponad 40 km nowego przebiegu S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą oraz 8,5 km przygranicznego odcinka Przybędza – Milówka. Jesteśmy też na końcowym etapie opracowywania projektów przebudowy S1 od Dąbrowy Górniczej do Mysłowic - przekazał zespół prasowy GDDKiA.

S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli osi drogowej Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

Ekrany akustyczne

Może Cię zainteresować:

Drogowcy postawią ekrany dźwiękochłonne w Mikołowie i Warszowicach. Kolej odwołuje się w sprawie Mysłowic

Autor: Michał Wroński

01/07/2024

Uszkodzona droga ekspresowa S1 Laliki

Może Cię zainteresować:

Zaczyna się remont drogi ekspresowej S1 w Lalikach. Kierowcy pojadą objazdem w kierunku Słowacji

Autor: Michał Wroński

20/05/2024

Budowa drogi

Może Cię zainteresować:

Samorządowcy z Bytomia, Piekar Śląskich i Radzionkowa nie odpuszczają w sprawie S11. Liczą na wsparcie wojewody i marszałka

Autor: Michał Wroński

13/05/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon