Parki kulturowe zbawieniem czy utrapieniem dla miast? I Forum Samorządowe na ten temat odbędzie się 17 maja w Instytucie im. Korfantego

17 maja 2023 r. w Instytucie im. Korfantego w Katowicach odbędzie się - pod patronatem ŚLĄZAGA - I Śląskie Forum Samorządowe wokół idei parków kulturowych. Nad takim narzędziem ochrony krajobrazu kulturowego myślą m.in. Racibórz, Rybnik i Pszczyna, z różnym skutkiem.

Rynek w Raciborzu

I Śląskie Forum Samorządowe wokół idei parków kulturowych - wymiana wiedzy i doświadczeń praktyków, sceptyków i entuzjastów, urzędników, przedstawicieli ngo oraz ekspertów - odbędzie się w siedzibie Instytutu Myśli Polskiej im. Korfantego w Katowicach (ul. Teatralna 4) w środę 17 maja.

- Zaproszenia na naszą konferencję wystosowaliśmy do wielu osób zaangażowanych w tematykę parków kulturowych, w tym specjalistów z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oraz przedstawicieli miast, które realizują (Kraków, Zakopane) lub próbują zrealizować ideę parków kulturowych, jak choćby Rybnik, Pszczyna czy Racibórz. Zaprosiliśmy również ekspertów i ekspertki w zakresie partycypacji, oraz liderów modelowych rozwiązań komunikowania, czym jest dziedzictwo, jak je chronić, czy po prostu umiejętnie kontynuować - mówi dr Małgorzata Tkacz-Janik, organizatorka Forum z ramienia Instytutu im. Korfantego.

Organizatorzy wychodzą z założenia, że dla wspólnoty samorządowej park kulturowy nie musi być rodzajem nieprzyjaznego prawa, ale pomocną strategią zachowania wartości kulturowej i historycznej danego miejsca, będąc jednocześnie wehikułem szerokiego wkluczenia społecznego i partycypacji. Jednak, aby tak się stało park powinien być procedowany w sposób kompleksowy, integrując działania prawne, ekonomiczne, przestrzenne, techniczno-inwestycyjne oraz społeczne. Wydaje się, że idea parku jest w pełni realizowana dopiero wtedy, gdy wprowadzenie go na danym terenie sprzyja budowaniu pozytywnej współpracy i korzyści różnych interesariuszy – przedsiębiorców, mieszkańców, najemców, turystów, instytucji i innych.

I właśnie Forum poświęcone idei parków kulturowych ma być przyczynkiem do dyskusji o skomplikowaniu śląskich tożsamości, czy sposobem na przywracanie i rozwijanie kapitału społecznego dzielnicy lub całego miasta.

PROGRAM
8.30 | rejestracja uczestników
9.00 | otwarcie konferencji Dorota Pociask-Frącek (Dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego)
9.10 | powitanie i plan spotkania – dr Małgorzata Tkacz-Janik (Dział Centrum Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego)
9.30-9.45 | Wprowadzenie: Agnieszka Olczyk (Kierownik Pracowni Terenowej w Katowicach, Narodowy Instytut Dziedzictwa) – Park kulturowy jako narzędzie prawne ochrony krajobrazu kulturowego
9.45-10.45 | Co poszło nie tak? Dlaczego te parki nie powstały? Co w zamian? Bariery i rozwiązania:
Adam Kowalski (Dyrektor Muzeum Hutnictwa) – Dzielnica Ruda w Rudzie Śląskiej
dr Henryk Mercik (Konserwator Miejski w Rybniku) – Przypadek planowanego parku w Chorzowie
moderowana sesja pytań i odpowiedzi
10.45-11.45 | Prace nad parkiem kulturowym w Raciborzu – Konieczny dwugłos? Prezydent i Konserwator:
Maria Olejarnik (Miejski Konserwator Zabytków w Raciborzu)
Dawid Wacławczyk (Wiceprezydent Raciborza) Park Kulturowy Serce Starego Miasta w Raciborzu
moderowana sesja pytań i odpowiedzi
11.45-12.45 | Parki w procesie tworzenia: prognozy – oczekiwania – wizje:
Beata Sarnecka-Uziałko (Miejski Konserwator Zabytków w Pszczynie) – Park Kulturowy w Pszczynie
Paweł Kuczera (Prezydent Rybnika) – Park Kulturowy w Rybniku
moderowana sesja pytań i odpowiedzi
12.45- 13.30 | przerwa kawowa
13.30-14.30 | Co nas nie zabije, to nas wzmocni – o roli partycypacji i jej znaczeniu w procesach tworzenia miasta, w tym parków kulturowych:
Tomasz Filar (Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane) – Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki
dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik (adiunkt, Wydział Architektury / Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze, Politechnika Śląska, Gliwice)
moderowana sesja pytań i odpowiedzi
14.30-15.30 | Podsumowujący moderowany panel dyskusyjny z udziałem publiczności
15.30-16.00 | networking, bufet kawowy
16.00| zakończenie

Rynek w Raciborzu

Może Cię zainteresować:

"Nowy" Rynek starego Raciborza. Konkurs na zagospodarowanie tego historycznego miejsca - bez betonozy, ale z zachowaniem zabytkowego charakteru

Autor: Katarzyna Pachelska

28/02/2023

Rynek, park i zamek w Pszczynie

Może Cię zainteresować:

Jesień i Perła Górnego Śląska. Pszczyński rynek, zamek i park wyglądają pięknie o tej porze roku. Zobaczcie!

Autor: Grzegorz Lisiecki

25/09/2023

Mural w Raciborzu autorstwa Mony Tusz

Może Cię zainteresować:

Najpiękniejszy mural na Śląsku? Namalowała go Mona Tusz, artystka, która zmienia mury w dzieła sztuki

Autor: Katarzyna Pachelska

06/02/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon