Piotr Litwa został nowym prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. To jego powrót do tej instytucji

Piotr Litwa został nowym prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. To dla niego powrót do tej instytucji po 10 latach przerwy. W tym czasie piastował m.in. stanowisko wojewody śląskiego.

mat. MAP
Piotr Litwa Marzena Czarnecka

Wakat w gabinecie prezesa Wyższego Urzędu Górniczego trwał od 25 marca, kiedy ze stanowiska odwołany został kierujący tą instytucją przed 7 lat dr inż. Adam Mirek. Dzień później obowiązki prezesa powierzono dotychczasowemu wiceprezesowi WUG Krzysztofowi Królowi, a w połowie kwietnia został ogłoszony konkurs na stanowisko prezesa. Zgłosiło się do niego sześciu kandydatów.

Piotr Litwa nowym prezesem Wyższego Urzędu Górniczego

We wtorek 4 czerwca po południu oficjalnie podano, że na stanowisko prezesa WUG premier Donald Tusk powołał Piotra Litwę, czyli…. byłego, wieloletniego prezesa tegoż Urzędu.

Pochodzący z Katowic Litwa kierował już WUG-iem w latach 2008-2014. Jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej, specjalistą w zakresie górnictwa i geologii. Ukończył ponadto studia podyplomowe z zakresu problemów prawnych górnictwa na Uniwersytecie Śląskim oraz studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie.

Z nadzorem górniczym Litwa związany jest od lat 90. XX wieku. Zanim w 2008 r. został prezesem WUG, był jego wiceprezesem, a wcześniej dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu i Gliwicach.

Od marca 2014 r. do grudnia 2015 roku Litwa pełnił stanowisko wojewody śląskiego.

Zaangażowany był również w działalność naukową i dydaktyczną na uczelniach wyższych. W 2018 r. został prorektorem ds. szkoleniowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, a rok później na krótko jej rektorem.

Zgodnie z ustawą, prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w zakresie:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • bezpieczeństwa pożarowego;
  • ratownictwa górniczego;
  • gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;
  • ochrony środowiska i gospodarki złożem,
  • zapobiegania szkodom;
  • budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

Siedziba Wyższego Urzędu Górniczego znajduje się przy ul. Poniatowskiego 31 w Katowicach.

Gornik w kopalni

Może Cię zainteresować:

Czas skończyć z wydobyciem w części śląskich kopalń? Chodzi o kwestie bezpieczeństwa

Autor: Michał Wroński

16/05/2024

Ratownicy CSRG3

Może Cię zainteresować:

Ratownictwo górnicze na Śląsku i w Zagłębiu. Od ponad wieku idą po żywych. I zawsze ryzykują własnym życiem

Autor: Michał Wroński

22/04/2022

Zagorowski

Może Cię zainteresować:

Jarosław Zagórowski przejmie stery w Głównym Instytucie Górnictwa

Autor: Michał Wroński

02/05/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon