Przejazd wojsk przez województwo śląskie. Kolumny pojazdów będą się przemieszczać 29 lutego i 1 marca 2024 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE24) i DRAGON-24 (DR-24). W związku z nimi przez województwo śląskie przejedzie kolumna transportu wojskowego.

Przejazd kolumny wojsk

W związku z ćwiczeniami wojskowymi pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE24) i DRAGON-24 (DR-24), w dniach od 29 lutego do 1 marca 2024 r. (czwartek-piątek) odbędzie się przejazd wojsk przez teren województwa śląskiego.

Ćwiczenia wojskowe na przełomie lutego i marca 2024 r.

Kolumna transportu wojskowego przemieszczać się będzie w szczególności przez powiat gliwicki oraz miasta:

  • Gliwice,
  • Zabrze,
  • Ruda Śląska,
  • Katowice,
  • Mysłowice,
  • Jaworzno.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-24 jest ćwiczeniem narodowym, wieloszczeblowym, wielodomenowym z udziałem sił międzynarodowych, prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym) w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 roku.

Jego głównym celem jest doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu oraz otwartego konfliktu zbrojnego. W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy (w tym ok. 5 tys. żołnierzy z państw sojuszniczych) oraz ponad 3,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego.

- Biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków, scenariusz zagrożeń i planowane do realizacji epizody taktyczne, będzie to, w ocenie Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – Dowództwa Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie, największe i najważniejsze ćwiczenie w ramach STDE24 - informują urzędnicy.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

Wojsko apeluje, żeby nie publikować zdjęć i filmów obrazujących ruch wojsk

Wojsko będzie się przemieszczać niemal po wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych. Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

- Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Przybycie i przejazd kolumn będą wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, a także koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami - apelują wojskowi.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, w związku z planowanymi ćwiczeniami, apeluje do mieszkańców, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, jak również danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Gliwice Kopalnia oraz koksownia Gliwice 1

Może Cię zainteresować:

Nowe Gliwice kiedyś też były "nowe". Kopalnia, koksownia, Kanał Kłodnicki i architektura Zillmannów

Autor: Michał Wroński

25/02/2024

Stacja Wodociągowa Staszic w Tarnowskich Górach

Może Cię zainteresować:

W Tarnowskich Górach powstanie nowa turystyczna atrakcja. Poznajcie Szyb Staszic i jego zakamarki

Autor: Urszula Gołkowska

25/02/2024

Katowice Armii Czerwonej

Może Cię zainteresować:

"Do ronda prowadzi nowoczesna autostrada". Oryginalny fotoprzewodnik po Katowicach za wczesnego Gierka

Autor: Maciej Poloczek

25/02/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon