Radni zgodzili się na park kulturowy w Rybniku. Dodatkowy rok na wymianę reklam i szyldów

W centrum Rybnika zostanie utworzony park kulturowy. W czwartek (22 lutego 2024 r.) decyzję w tej sprawie podjęli miejscy radni. Wniesiona przez prezydenta Piotra Kuczerę autopoprawka do projektu uchwały wydłużyła do dwóch lat czas, jaki właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości położonych na terenie parku dostali na demontaż reklam, szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, a także urządzeń technicznych niezgodnych z zapisami tej regulacji.

UM Rybnik
Rybnik Rynek

Do późnych godzin wieczornych debatowali w czwartek rybniccy radni nad projektem uchwały o stworzeniu parku kulturowego w centrum tego miasta. W końcu zdecydowaną większością głosów (14 „za”, 2 „przeciw”, 6 wstrzymujących się) przyjęli prezydencki projekt. To koniec trwających od połowy zeszłej dekady przymiarek do wprowadzenia w Rybniku tego rozwiązania. Jako pierwszy w Polsce park kulturowy wprowadził w roku 2010 Kraków.

Na ostatniej prostej prezydent zmienił projekt. Uchwała ma wejść w życie 1 czerwca

Uchwała ma wejść w życie 1 czerwca, o ile rzecz jasna po drodze nie zakwestionuje jej nadzór prawny wojewody śląskiego. Od tego momentu w ciągu roku z terenu parku powinny zniknąć niezgodne z nowymi przepisami ogródki gastronomiczne. Na demontaż niespełniających wymogów uchwały reklam, szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, a także urządzeń technicznych właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości położonych na terenie parku dostaną dwa lata. Początkowo mieli na to otrzymać rok, ale na ostatniej prostej prezydent miasta, Piotr Kuczera wprowadził autopoprawkę do przedstawionego przez siebie projektu uchwały. Interesujesz się Śląskiem? Zapisz się i bądź na bieżąco - https://www.slazag.pl/newsletter

- Zachowany, zabytkowy układ urbanistyczny centrum Rybnika posiada średniowieczny rodowód. Stanowi unikalne świadectwo wielowiekowych, wielokulturowych i wielonarodowościowych dziejów miasta – czytamy w uzasadnieniu do uchwały (na obszarze 121 ha, które objęto parkiem znajduje się 296 spośród 681 obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków). Jak tłumaczą twórcy nowych regulacji najważniejszym celem utworzenia parku kulturowego jest możliwość kształtowania przez miasto „własnej polityki przestrzennej i estetycznej, dostosowanej ściśle do potrzeb wyjątkowego obszaru”.

- Park kulturowy to nie tylko kwestia ładu przestrzennego, ale także szansa na zachowanie i lepsze wyeksponowanie obiektów zabytkowych, właściwe kształtowanie historycznego układu urbanistycznego traktowanego jako integralna całość, a tym samym właściwe wyeksponowanie walorów historycznych, estetycznych i turystycznych miasta – czytamy w uzasadnieniu.

Zasady, normy, ograniczenia i zakazy. Będą zmiany w centrum Rybnika

Aby tak się stało uchwała wprowadza zestaw zasad, norm, ograniczeń i zakazów, które mają obowiązywać na terenie parku. Wśród nich (po pełną listę odsyłamy do tekstu uchwały) znajdziemy m.in. :

 • zakaz wykonywania robót budowlanych, prowadzących do zmian historycznego wystroju elewacji, kształtu dachów i wysokości kalenic;
 • zakaz fragmentarycznego malowania, tynkowania lub okładzinowania elewacji w zakresie mniejszym niż cała strefa parteru jednego budynku, z wyjątkiem usuwania graffiti oraz bieżącego utrzymania;
 • zakaz lokalizacji anten, masztów, zewnętrznych jednostek klimatyzatorów, paneli fotowoltaicznych oraz innych urządzeń technicznych na elewacjach frontowych, jak również pozostałych elewacjach i połaciach dachowych w miejscach widocznychz poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych;
 • zakaz wymiany zabytkowej stolarki okiennej, witryn sklepowych, bram wejściowych oraz wjazdowych oprócz przypadków, gdy wymiana ze względu na stopień zużycia jest konieczna;
 • zakaz stosowania okładzin elewacji innych niż uzasadnione historycznie;
 • zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, tworzyw sztucznych lub blachy;
 • zakaz prowadzenia robót budowlanych bez uprzedniego zabezpieczenia drzewi krzewów rosnących w sąsiedztwie;
 • zakaz lokalizacji tymczasowych szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej na terenie Parku (dopuszczono jednak różne wyjątki);
 • zakaz umieszczania reklam, urządzeń reklamowych oraz szyldów na ścianach szczytowych budynków z wyjątkiem artystycznych, malowanych murali, wykonanych trwałymi technikami, dekoracji wykonanych w technice mozaiki lub sgraffito;
 • zakaz umieszczania szyldów, reklam, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powyżej linii parteru, z wyjątkiem umieszczania na elewacji oraz na poziomie płaskich dachów nazw własnych obiektów użyteczności publicznej, lub centrów handlowych określających dominującą ich funkcję lub nazw własnych innych obiektów o jednolitym profilu funkcjonalnym;
 • zakaz umieszczania szyldów o jaskrawej kolorystyce (z wyjątkiem neonów rurkowych), jak również odbijających światło, odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchomych, oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego;
 • zakaz umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych, z wyjątkiem tablic z informacjami dotyczącymi obsługi ruchu turystycznego i znaków drogowych;
 • zakaz umieszczania wolnostojących nośników reklamowych, w tym wszelkich reklam wolnostojących wielkoformatowych typu „billboard” na obszarze Parku;
 • zakaz umieszczania nośników reklamowych typu „billboard" na elewacjach budynków na obszarze Parku;

Koszta nie będą wyższe: przekonuje Miejski Konserwator Zabytków

Forsujący projekt uchwały prezydent Rybnika oraz Miejski Konserwator Zabytków powoływali się na wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych i ankiet, z których wynika, że większość zabierających w nich głos respondentów popiera wprowadzenie takiej regulacji. Przekonywali także radnych, że nowe przepisy ani nie doprowadzą do spadku wartości nieruchomości w obrębie parku, ani przełożą się na wyższe kwoty dla przedsiębiorców prowadzących tam swoje biznesy.

- Nigdzie w tej uchwale nie zapisu mówiącego, że coś będzie droższe. Nie ma zapisu, że reklamy muszą być wykonane z kutych elementów metalowych, czy z elementów drewnianych. Nie ma zakazów, które powodowałyby, że koszta będą wyższe. Koszta będą takie same tylko mając do dyspozycji konkretne kwotę pieniędzy możemy je wydać w sposób dobry lub zły - mówił podczas sesji Henryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku.

Zaznaczył jednak, że uporczywe nie stosowanie się do nowych regulacji może skończyć się mandatem.

Rynek w Gliwicach

Może Cię zainteresować:

Rynek w dobie katastrofy klimatycznej. Jak powinien wyglądać? Mamy kilka niezłych u siebie

Autor: Patryk Osadnik

08/07/2022

Wisła

Może Cię zainteresować:

Wisła walczy (skutecznie!) z reklamozą. Miasto nie chce być "Zakopanem Beskidów"

Autor: Katarzyna Pachelska

17/06/2022

Reklamoza w Katowicach

Może Cię zainteresować:

Metropolia bierze się za bałagan w miastach i pyta mieszkańców o zdanie w sprawie reklam

Autor: Patryk Osadnik

07/11/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon