Rewolucja w zakresie zmian w usługach społecznych

W dniu 3 czerwca br. w Muzeum Śląskim w Katowicach miało miejsce wydarzenie promujące projekt pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne”, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. W ramach projektu na terenie Województwa Śląskiego zostanie zainwestowane ponad 60 000 000 złotych w celu wprowadzenia zupełnie nowego standardu i sposobu świadczenia usług społecznych. Dzięki tym środkom powstanie 10 Centrów Usług Społecznych, które otrzymają wsparcie w zakresie działań na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie 7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Typ 4. Koordynacja Usług Społecznych – upowszechnienie i tworzenie CUS.

Centra Usług Społecznych to nowoczesne huby skupiające w sobie usługi, które może świadczyć samorząd na rzecz mieszkańców. Tworząc je dokonujemy prawdziwej rewolucji w podejściu do świadczenia usług społecznych i ich jakości. Tworzymy dla mieszkańców rozwiązanie, które ułatwia kontakt z organizatorem usług i dajemy im łatwiejszą i szybszą ścieżkę na skorzystanie z usług, którymi są zainteresowani. CUS-y to holistyczne i nowatorskie, w porównaniu do dzisiaj funkcjonujących ośrodków pomocy społecznej rodzinie podejście w zgromadzeniu w jednym miejscu pakietów usług i świadczeń dla członków społeczności lokalnych. Podkreślają to sami samorządowcy:

Centrum Usług Społecznych, to nowe spojrzenie na usług społeczne. W Rudzie Śląskiej usługi społeczne i polityka społeczna zawsze była priorytetem dla władz samorządowych i tak też jest teraz – podkreśliła Pani Anna Krzysteczko – Wiceprezydent Rudy Śląskiej. Nie boimy się nowych wyzwań, uważamy, że miejskie ośrodki pomocy społecznej, mopr-y, to już wszystko odchodzi do lamusa, ponieważ mieszkańcy niekoniecznie chcą korzystać z tych instytucji. Przekształcenie MOPS w centrum usług społecznych, daje nam możliwość świadczenia większej ilości usług społecznych w jednym miejscu, co bez wątpienia spowoduje też zwiększenie zainteresowania nimi wśród mieszkańców. Jak dodała Pani Wiceprezydent, kilka lat temu dokonana została diagnoza i na tej podstawie urząd miasta miał rozeznanie co do potrzeb mieszkańców. Doskonale wiemy, na jakie usługi jest zapotrzebowanie w naszym mieście i w jakim kierunku musimy rozwijać naszą ofertę usług dla mieszkańców. Dzięki temu projektowi będziemy mieli jako samorząd do wykorzystania ponad 8 000 000 złotych, dzięki którym naszym mieszkańcom będzie żyło się lepiej - podkreśla Wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Projekt pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” został w trakcie konferencji nazwany rewolucją w zakresie zmian w usługach społecznych. W ocenie Pana prof. dr. hab. Mirosława Grewińskiego – Rektora Uczelni Korczaka, jest to poważna ewolucja tego systemu, który był budowany w latach 90-tych w tych funkcjach opiekuńczych, potem ujawniając funkcje pomocnicze. Dzisiaj po trzydziestu kilku latach transformacji jesteśmy na takim etapie, aby mówić o rozwoju usług społecznych, czyli z funkcji opiekuńczych, przez pomocnicze, wchodzimy w funkcje usługowe. Dlaczego to jest tak ważne, dlaczego stawia się taki akcent, że jest to aż rewolucja? Wynika to z tego, że my potrzebujemy dużej zmiany w systemie pomocy społecznej, musimy iść w kierunku rozwoju lokalnej architektury usług i to będzie wymagało dużej zmiany – systemowej i instytucjonalnej, ale także w świadomości i kompetencjach służb społecznych i ta konferencja, która otwiera ważny projekt na Śląsku, gdzie będziemy mieć kolejne 10 CUS-ów, pokazuje zainteresowanie tą problematyką – podkreślił Pan Rektor. Dzisiaj mamy nowe wyzwania – wyzwania osób niesamodzielnych, starzejącego się społeczeństwa, mamy nowe potrzeby osób niepełnosprawnych, mamy wiele osób zależnych, mamy deficyt usług tych grup, a z drugiej strony aspiracje młodych Polaków, którzy chcą aby ich rodzina była zaopiekowana, ich dzieci były w państwowym żłobku, czy w publicznym przedszkolu lub szkole, dlatego według Pana Rektora, w tym momencie jesteśmy na takim etapie, żeby odbudować te usługi publiczne i myślę, że samorząd województwa oraz dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, która uruchomiła ponad 60 000 000 złotych na stworzenie 10 CUS-ów doskonale to rozumie.
Bardzo się cieszę i gratuluję wszystkim samorządom, które przystąpiły do konkursu w ramach tworzenia Centrów Usług Społecznych – podkreśliła Pani dr Anna Zasada-Chorab – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zmieniają się na pewno potrzeby naszych mieszkańców w samorządach i gminach, (a projekt) daje szanse na odczarowanie pomocy społecznej. Dzięki centrum usług społecznych, otwieramy się aż na 14 obszarów i każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić się do CUS z własną potrzebą. Jak zaznaczyła Pani Dyrektor, mogą to być zarówno usługi opiekuńcze, czy wytchnieniowe, ale to mogą być również potrzeby związane z usługami zdrowotnymi, edukacyjnymi, kulturalnymi, czy nawet związane z ekologią, czy środowiskiem. Jestem o tym przekonana, że gminy i samorządy, będą inaczej postrzegać rolę i znaczenie pracowników instytucji pomocy społecznej, bo przecież tam będą pracować liderzy społeczności lokalnej, właśnie tam odbywała będzie się praca środowiskowa, a to da dużą możliwość integracji, partycypacji społecznej, choć tych korzyści jest zapewne dużo więcej.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon