IPN Katowice o epoce powstań i plebicytu. Imponujący dorobek publikacji katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

W poniedziałek 6 czerwca 2022 odbyła się konferencja prasowa katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą włączenia części Górnego Śląska do Polski (która przypada 20 czerwca, a datę tę ustanowiono Narodowym Dniem Powstań Śląskich) podsumowano dotychczasowy dorobek IPN Katowice związany z epoką powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. A także zapowiadziano nową, znakomitą publikację.

Tomasz Borówka
Dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN

Dorobek ten - zarówno na polu wydawniczym, jak i jeśli chodzi o upamiętnianie uczestników powstań - jest imponujący. To liczne publikacje będące plonem konferencji naukowych, a i albumy, jak "Wojciech Korfanty" Sebastiana Rosenbauma, Grzegorza Bębnika i Mirosława Węckiego i "Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk w latach 1919-1926 na fotografiach Stedana Pierzchalskiego" Haliny Dudały i Mirosława Węckiego (wydany wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnymw Katowicach).

- Poza tymi publikacjami naukowymi mamy też co najmniej dwadzieścia kilka publikacji dydaktycznych - mówił dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN. - To zarówno materiały edukacyjne, będące swego rodzaju pomocą dla nauczycieli (wśród nich rodzynek, jakim jest kolorowanka, której kilkutysięczny nakład rozszedł się w ciągu kilku dni, odbiorcami byli przede wszystkim nauczyciele przedszkoli i nauczyciele młodszych klas szkół podstawowych), jak i galeria plakatów powstańczych, których wydaliśmy 15. Inną formą aktywności są dodatki prasowe.

W najbliższych dniach ukazać się ma "Atlas Górnego Śląska 1919-1922. Wybór źródeł kartograficznych", jak podkreślał Andrzej Sznajder - publikacja unikatowa pod każdym względem.

- Atlas ten jest pierwszym tego typu wydawnictwem, zawierającym reprodukcje oryginalnych map związanych ze zmaganiami o Górny Śląsk w latach 1919-1922 - zapowiadał dr Węcki, który wraz z Grzegorzem Bębnikiem, Stefanem Rosenbaumem i Michałem Mączką przygotował tę wyjątkową pozycję. - Ponieważ te zmagania były wielopłaszczyznowe, mając charakter dyplomatyczny, propagandowy i oczywiście także militarny, to wszystkie te sfery wiązały się także z tym, że produkowano materiały kartograficzne. Takim szczególnie wartościowym komponentem naszej publikacji są mapy z okresu powstań śląskich, wytworzone przez oddziały powstańcze, zwłaszcza w okresie trzeciego powstania. To materiały faktycznie nieznane, w większości nie publikowane - dodaje Mirosław Węcki.

- Staramy się historię powstań śląskich opowiadać także poza Śląskiem - mówił dyrektor Sznajder. - Służy temu też seria wystaw plenerowych. Jedna z nich, pod tytułem "Powstania Śląskie 1919-1921", w zeszłym roku tylko odwiedziła ponad 50 miast w całej Polsce.

IPN Katowice prowadzi również akcję upamiętniania grobów powstańców śląskich. W jej ramach udało się jak dotąd ustalić blisko 200 takich miejsc. Do tej pory specjalną plakietą z mottem "Tobie Polsko" oznaczono już ponad 30 mogił uczestników powstań.

Konferencja odbyła się w Media Centrum, siedzibie redakcji Dziennika Zachodniego w Sosnowcu.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon