Śląski jest ubogi w słownictwo. Słownik gwar śląskich, tom XVIII: Potrzymaj mi piwo! Co ciekawe, słownik powstaje za pieniądze rządowe

Słownik gwar śląskich jest efektem kilkudziesięciu lat pracy naukowców pracujących w Instytucie Śląskim w Opolu. Okazuje się, że od 26 lat, za publiczne pieniądze tworzony jest ogromny wkład w rozwój języka śląskiego. Językoznawcy pracę nad projektem rozpoczęli już w 1998 roku, dzięki finansowaniu przez Komitet Badań Naukowych i później przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak o to po ponad dwóch dekadach jesteśmy przy literce M (a podobno śląski ma ubogie słownictwo...). Właśnie ukazał się tom XVIII Słownika gwar śląskich: MACAĆ (SIĘ) – MASYWNY. Wygląda na to, że do Z dojdą chyba nasze wnuki.

Instytut Śląski w Opolu
Slownik gwar XVIII

Już XVIII tom, a końca nie widać...

Słownik gwar śląskich ma na celu archiwizację słownictwa z całego terytorium Śląska, w tym Zaolzia. Skupia się na słownictwie z XX wieku, prezentuje całe spektrum śląskiej leksyki, razem z germanizmami, bohemizmami i wpływami polskimi po przyłączeniu Śląska w granice Rzeczpospolitej. Hasła zawarte w słowniku pochodzą z wielu źródeł, m.in. zbiorów słownictwa przygotowanych przez językoznawców i etnologów, źródeł drukowanych, prasy itp. Cały zbór zgromadzony przez Instytut Śląski zawiera ponad milion haseł! Opracowane zostały na razie wyrazy do litery M, co daje nam trochę ponad połowę alfabetu. Do tego miejsca parę pokoleń autorów słownika dochodziło ponad 20 lat.

Pierwszy tom Słownika gwar śląskich, od A do BECZKA, został wydany w 2000 roku, a pracę nad nim zaczęto już w 1998 roku. Z powodu długiego czasu projektu, przez lata opracowywania leksyki zawartej w słowniku, zmieniali się jego autorzy. Pierwsze tomy współtworzyli: Małgorzata Iżykowska, Beata Jahołkowska, Krzysztof Kleszcz, Lidia Przymuszała oraz Bogusław Wyderka. Przy ostatniej wydanej części, poza Małgorzatą Iżykowską i Krzysztofem Kleszczem, pracowali Agata Haas i Marzena Muszyńska. Przed Instytutem jeszcze dobre parędziesiąt lat pracy, zanim opracuje cały zgromadzony zasób słownictwa. (Interesujesz się śląską kulturą? Zapisz się i bądź na bieżąco - https://www.slazag.pl/newsletter)

Ale na co to komu?

Słownik gwar śląskich jest projektem tworzonym przez Instytut Śląski w Opolu, który rozpoczął się po przyznaniu w roku 1998, przez Komitet Badań Naukowych, środków finansowych na prowadzenie badań językoznawczych. Kolejne tomy ukazywały się dzięki grantom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytut Śląski w Opolu nie jest bynajmniej instytucją, która aktywnie bierze udział w promowaniu śląszczyzny jako języka regionalnego. Co ciekawe, to właśnie ta organizacja jest współorganizatorem kontrowersyjnej Alei Polskiego Dziedzictwa Śląska w Katowicach. Okazuje się, że już od ponad 20 lat organizacja aktywnie promująca polskość Śląska (pierwszy podpunkt statutu Instytutu Śląskiego w Opolu to: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej), za pieniądze od polskiego rządu opracowuje słownik, który pomaga śląskim regionalistom tworzyć korpus języka śląskiego. Słownik można na przykład nabyć w sklepie internetowym wydawnictwa Silesia Progress, które aktywnie działa na rzecz uznania śląskiego za język regionalny.

Bytomski4 poczta stara

Może Cię zainteresować:

Marcin Zasada: Co wygląda legitnie, a co jak żart: honory dla Brüninga w Bytomiu czy Mieszko I w Katowicach?

Autor: Marcin Zasada

18/06/2024

Aleja Polskiego Dziedzictwa Śląska przy ulicy Gospodarczej w Katowicach

Może Cię zainteresować:

Aleja Polskiego Dziedzictwa Śląska: po naszym tekście poprawiono kompromitujące błędy. Ale mamy... nowe

Autor: Tomasz Borówka

05/06/2023

Pszczynska orkiestra ludowa

Może Cię zainteresować:

Obchody Nocy Świętojańskiej „Wianki 2024” w Pszczynie. Zobaczycie, jak dawni Słowianie łączyli się w pary

Autor: Arkadiusz Szymczak

18/06/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon