Sprostowanie Urzędu Miasta Gliwice do artykułu "Izby Obrachunkowe wskazały najbardziej zadłużone miasta Górnego Śląska i Zagłębia

Zamieszczamy sprostowanie, jakie nadesłał do redakcji Ślązaga Urząd Miejski w Gliwicach. Dotyczy ono artykułu "Izby Obrachunkowe wskazały najbardziej zadłużone miasta Górnego Śląska i Zagłębia".

Pixabay
Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)

Sprostowanie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (nadesłała je do redakcji Ślązaga Maja Lamorska-Gorgol, Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej) do artykułu Ślązaga: Izby obrachunkowe wskazały najbardziej zadłużone miasta Górnego Śląska i Zagłębia

Treść sprostowania:

Autor artykułu wskazuje, że „rok 2021 nadwyżką operacyjną zakończyło 48 polskich miast na prawach powiatu (17 było „pod kreską”)”. Dalej autor wypunktowuje miasta, które „zanotowały nadwyżki” i wskazuje: „Na minusie ubiegły rok zakończył natomiast Bytom (23,8 mln zł), Gliwice (24,4 mln zł) (…)”.

Pomylone zostały tutaj pojęcia.

2021 r. Miasto Gliwice zamknęły deficytem budżetowym w wysokości 24.462.688,08 zł, który został sfinansowany z wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Natomiast nadwyżka operacyjna na koniec 2021 r. wyniosła 217.725.186,88 zł.

Nadwyżkę operacyjną (bieżącą) liczymy zgodnie ze wzorem - dochody bieżące minus wydatki bieżące. Jak widać wynik jest dodatni, świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta i jego możliwościach inwestycyjnych".

Od redakcji Ślązag.pl:

Urząd Miejski w Gliwicach wskazał, jego zdaniem, jeszcze dwie kolejne nieprawidłowości w artykule Ślązaga "Izby Obrachunkowe wskazały najbardziej zadłużone miasta Górnego Śląska i Zagłębia", jednak jako redakcja Ślązag.pl pozwalamy sobie nie zgodzić się z tymi twierdzeniami. Wyjaśniamy to tutaj: Inflacja sprawia, że choć dochody miast rosną, to realnie… maleją

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon