hutnictwo

JSW

ArcelorMittal Poland wznowił produkcję walcówki w Sosnowcu. Ile węgla weźmie od JSW?

Wznowiono produkcję walcówki w sosnowieckim oddziale ArcelorMittal Poland. Nie na długo, bo kolejny przestój planowany jest w grudniu. Koncern tłumaczy to trudną sytuacją rynkową. Ten sam argument zaważył na decyzji o postawieniu w stan gorącego postoju baterii koksowniczej w Krakowie. To w niewygodnej sytuacji postawiło Jastrzębską Spółkę Węglową.