Ustroń, nasza brama do Beskidu Śląskiego. Pokolorowaliśmy archiwalne zdjęcia

O Ustroniu pisał już Jan Długosz, najstarszy polski historyk, a żył on jeszcze w XV wieku, za czasów pierwszych Jagiellonów. Już wtedy istniała "wieś Ustronie w ziemi cieszyńskiej", ponad którą - jak informował Długosz w "Chorografii" Królestwa Polskiego - znajdowało się źródło Wisły.

Ustroń rzeczywiście jest jedną z najstarszych osad na ziemi cieszyńskiej. I to znacznie starszą niż wzmianka Jana Długosza. Wieś Ustroń pojawia się w źródłach ponad wiek wcześniej, wymieniona w "Księdze fundacyjnej archidiakonatu opolskiego", w 1305 roku. Pierwotny Ustroń znajdował się tam, gdzie dziś Ustroń Dolny, a jeszcze ściślej - stacja PKP Ustroń. Wiele wody upłynęło w Wiśle, nim wieś rozrosła się dalej w jej górę. Ustroń Górny powstał dopiero w drugiej połowie XVI wieku, a Ustroń-Polana (pierwotnie "na Polance") z początkiem wieku XVII.

Ustroń - miasto przemysłowe

Impuls do intensywnego rozwoju Ustronia dała XVIII-wieczna rewolucja przemysłowa. Właśnie w Ustroniu uruchomiono w 1780 roku pierwszy na Śląsku Cieszyńskim wielki piec do wytopu surówki żelaza. Rychło też zapłonęły kolejne. Poza dominującym przemysłem hutniczym, w XIX wieku w Ustroniu funkcjonowały już browar, tartak, cegielnia, papiernia, piec wapienny i 4 młyny. Ustrońskie hutnictwo, przy zmiennej wprawdzie koniunkturze i w XX wieku z wolna przygasając, działało do 2008 r.

Ustroń - dla zdrowia, wypoczynku i rekreacji

Jednak do tego czasu Ustroń zdążył się już przekształcić w miejscowość (od roku 1956 - miasto) uzdrowiskową i wypoczynkowo-rekreacyjną. Jeszcze w 1888 r. doczekał się połączenia kolejowego. W latach 60. XX wieku zbudowano kompleks domów wypoczynkowych w Jaszowcu, kolejkę krzesełkową na Czantorię, zaczęto budowę dzielnicy zdrojowej na Zawodziu i podniesiono Ustroń do rangi uzdrowiska (co zawdzięczał odkryciu wysoko zmineralizowanych solanek na prawym brzegu Wisły). Obecnie przez Ustroń przewija się co roku kilkanaście tysięcy kuracjuszy. Jest też bramą w góry dla tysięcy turystów (a zimą narciarzy), udających się w głąb doliny Wisły i dalej, w Beskid Śląski, na jego szczyty, przełęcze i stoki.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon