Chorzow Staw Hutniczy 7

Wodnym taxi na chorzowski Rynek. Stow we cyntrum miasta wyglōndoł szumnie, ale ôn bōł ekologiczno bōmba

„Jezioro damy tutaj”. Pamiyntocie ta scyna ze filmu „Poszukiwany, poszukiwana”? W Chorzowie, abo mōm pedzieć w Königshütte, kaj dzisiej je cyntrum ôd miasta, to kejś „dali” stow, a 80 lot niyskorzij postanowiyli go zasuć. Teroz we tym miyjscu stoji solōnkowo tynżnia. Ftoś jeszcze pamiynto Hutniczy stow? Ôbejzdrzijcie sie, jak to miyjsce wyglōndało.

Stow, prōmynada i kobiyty we piyknych klajdach i szykownych hutach na spacyrze – hned jak we turystycznych kurortach. Tak sie prezyntuje jedna ze starych fotografiji ze Teichpromenade. I ino hutnicze kōminy na zadku (no i podpis na fotografiji) skazujōm, że to niy ma żodyn modny kurort w Niymcach, ino Königshütte. Niyskorzij Królewska Huta, a jeszcze niyskorzij Chorzów.

Chocioż trza spōmnieć, że – jeszcze za Königshütte – Chorzōw bez pōł wieku ôn bōł ciepło woda. Bōł kōmpielowy dōm „Łaziynki Amalie” (dzisiyjsze ôkolice placu ze dynkmalym Fryderyka Chopina przed Specyjalistycznym Lazarytym), wodowy hotel i kōncertowo muszla. Ale historyjo ôd „Bad Königshütte” skōńczyła sie bez 20 lot przed powstaniym Hutniczego stawu.

Bez 80 lot we cyntrum Chorzowa bōł stow. Pływali tam na łōdkach

Hutniczy Stow we Chorzowie istnioł ôd 1872 r. i bōł kole 2 ha srogi. Powstoł kole Krōlewskij Huty i na potrzeby tego prawie werku.

– Taki stow to było przede wszyskim miyjsce, kaj sie spuszczało rozmajte zniyczyszczynia ze huty. Kajś trza sie było tego pozbyć – pado dr Jacek Kurek ze Muzeum Hutnictwa we Chorzowie.

Chocioż na starych fotografijach i kartach hutniczy stow wyglōndo moc szumnie, to ôn bōł zdrzōdło rozmajtych zniyczyszczyń. Niy mioł żodnych rekreacyjnych funkcyjōw, chocioż niykej bōł tak wykorzistowany.

– Pływało sie tam na łōdkach, tak jak na inkszych industryjalnych stawach. Ludzie ś nich korzistali, bo tak naprowda niy wiedzieli, co im może grozić – prawi dr Kurek.

Ôstatecznie stow bōł ôsuszōny i zasuty we latach 1954-1956.

– Już niy bōł potrzebny industryji, a ôkrōm tego bōł moc niybezpieczny. Technologije sie zmiyniały. Spōsōb produkcyje sie zmiynioł. Ni i miasto sie rozwijało – przidowo Jacek Kurek.

Dzisiej downy Hutniczy stow to plac Hutnikōw. Kedyś tam była m.in fōntana, a teroz stoji dynkmal Fridricha Wilyma von Redena (to już trzeci dynkmal ôd grofa we Chorzowie – dwa piyrsze stoły na Gōrze Redena, dzisiyjszyj Gōrze Wyzwolynio). Ôd poru lot je tam tyż solōnkowo tynżnia.