Województwo podbeskidzkie? Prezydent Bielska-Białej popiera pomysł. Klimaszewski: ,,Prestiż i dodatkowe środki finansowe"

Czy w Polsce powstanie nowe województwo? Część mieszkańców dawnego województwa bielskiego coraz częściej dopomina się jego odtworzenia, choć być może pod inną nazwą. Poznaliśmy stanowisko prezydenta Bielska-Białej, które miałoby zostać stolicą nowego województwa podbeskidzkiego.

arc
Bielsko biala

W latach 1975-1998 Bielsko-Biała było stolicą województwa bielskiego. W wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku, zmniejszającej liczbę województw z 49 do 16, obszar województwa zostały podzielony między województwo śląskie i małopolskie. Mimo upływu ćwierćwiecza wśród części mieszkańców Bielska-Białej i okolic pozostałą tęsknota za dawnym województwem bielskim. W przestrzeni internetowej najczęściej pojawiają się argumenty dotyczące rozwoju i podziału środków finansowych, prestiżu oraz tożsamości regionalnej.

Województwo podbeskidzkie? Powstała petycja do władz Bielska-Białej

W maju 2024 r. do Urzędu Miasta w Bielsku-Białej wpłynęła petycja, której autorem jest radca prawny Bartłomiej Tkacz. Domaga się on, by organy samorządu, bielska Rada Miasta i parlamentarzyści Podbeskidzia zainicjowali działania w celu utworzenia województwa podbeskidzkiego z siedzibą wojewody i sejmiku województwa w Bielsku-Białej. Według Tkacza utrata statusu miasta wojewódzkiego spowodowała zmniejszenie dynamiki jego rozwoju. W ciągu najbliższych lat doprowadzi z kolei do stopniowego pogarszania się perspektyw i prowincjonalizacji miasta.

- Oczywistością jest stwierdzenie, że będąc częścią województwa śląskiego, będziemy zawsze jednym z miast Śląska, o podobnym charakterze jak Częstochowa, które w związku z utratą statusu miasta wojewódzkiego utraciło wiele instytucji wojewódzkich i możliwości rozwojowych.

Autor petycji sugeruje, że głównym inicjatorem działań powinien być prezydent Bielska-Białej. Prośby o poparcie pomysłu miałyby trafić także do wójtów, burmistrzów i prezydentów sąsiednich miast i gmin. Nowe województwo miałoby powstać najpóźniej w 2029 roku.

- Aktualnie największą szansą i de facto racją stanu dla każdego mieszkańca Miasta Bielska-Białej, jak również wszystkich władz naszego miasta, jest przywrócenie statusu miasta wojewódzkiego, co przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich osób mieszkających w regionie Podbeskidzia, terenie dawnego województwa bielskiego, a także zwiększy znaczenie, szanse rozwojowe i prestiż naszego Miasta.
Bielsko-Biała, Teatr Polski i budynek poczty. Fot.Tomasz Renk, Śląskie Travel
Bielsko-Biała, Teatr Polski i budynek poczty. Fot. Tomasz Renk, Śląskie Travel

Klimaszewski popiera pomysł. ,,Prestiż i dodatkowe środki finansowe"

W odpowiedzi na petycję prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski poparł powołanie województwa podbeskidzkiego. Jego zdaniem przywrócenie statusu miasta wojewódzkiego umożliwiłoby pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, stymulując w ten sposób rozwój miasta i całego regionu Podbeskidzia.

- Bez wątpienia doprowadziłoby to realizowania nowych inwestycji, programów społecznych, powstania nowych miejsc pracy, a także zwiększyłoby prestiż Bielska-Białej, jako siedziby wojewody i sejmiku województwa.

Zastrzeżenia Klimaszewskiego wzbudził jednak fragment petycji zobowiązujący go do ,,podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, prowadzących do powołania województwa podbeskidzkiego" i składania Radzie Miejskiej kwartalnych raportów na temat podjętych działań. Prezydent Bielska-Białej zwrócił uwagę, że ewentualna zmiana liczby województw w Polsce nie leży w jego kompetencjach i wymaga interwencji ustawodawcy.

- O ile zatem chętnie przyłączę się do apelu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej skierowanego do właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej lub też wystosuje własny apel skierowany do organów właściwych, o tyle nakładanie na mnie zobowiązania do podejmowania bliżej nieokreślonych czynności i składania z ich podjęcia kwartalnych sprawozdań budzi moje zastrzeżenia - napisał Jarosław Klimaszewski.
Bielsko-Biała, Ratusz. Fot. Tomasz Renk, Śląskie Travel
Bielsko-Biała, Ratusz. Fot. Tomasz Renk, Śląskie Travel
Dolina Wapienicy w Bielsku-Białej

Może Cię zainteresować:

Szczera prawda: Beskid Śląski zachwyca latem. Na przykład Kolej Linowa na Szyndzielnię i Dolina Wapienicy

Autor: Redakcja

09/06/2024

Bielsko biala z tytulem cud polski 2024

Może Cię zainteresować:

Tytuł „Cud Polski” 2024 dla Bielska-Białej. Stolica Podbeskidzia reprezentuje całe województwo śląskie

Autor: Szymon Karpe

09/06/2024

Para góralska z Istebnej, akwarela Henryka Jastrzembskiego (1846)

Może Cię zainteresować:

Mamy na Śląsku wyimaginowaną krainę. Kto i kiedy właściwie wymyślił nazwę "Podbeskidzie"?

Autor: Tomasz Borówka

10/12/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon