Zmiany na Uniwersytecie Śląskim: awanse dla prof. Małgorzaty Myśliwiec i prof. Agnieszki Turskiej-Kawy

Prof. Małgorzata Myśliwiec przez najbliższe cztery lata będzie dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Z kolei prorektorem do spraw nauki uczelni na najbliższą kadencję została prof. Agnieszka Turska-Kawa.

Malgorzata Mysliwiec

Prof. Małgorzata Myśliwiec jest pierwszą kobietą, która otrzymała rekomendację na funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Będzie ją piastować w latach 2024-2028

Pochodząca z Chorzowa prof. Myśliwiec z wykształcenia jest politologiem. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1994-1998 zrealizowała pięcioletni program studiów magisterskich na kierunku nauki polityczne, specjalność samorządowa. W latach 1995-1998 realizowała studia zgodnie z indywidualnym programem rozszerzonym o przedmioty dodatkowe, zgodne z rozwijanymi do dzisiaj zainteresowaniami naukowymi. Na rok akademicki 1997/1998 uzyskała stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej.

2 czerwca 1998 zdała egzamin magisterski. Podstawą do jego przeprowadzenia było przedstawienie pracy pt. „Pozycja ustrojowa Wspólnoty Autonomicznej Katalonii w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii”.

W latach 1998-2002 realizowała studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakończyła je w 2002 roku obroną pracy doktorskiej pt. „Decentralizm i regionalizm w koncepcji politycznej Convergència i Unió”. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii nadany został uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego z 2002 roku.

W styczniu 2015 roku zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne, przeprowadzone przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakończyło się ono nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 29.09.2015 r.

Specjalizuje się w tematyce:

  • systemów politycznych państw Unii Europejskiej i Maghrebu (ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Hiszpanii i Maroka),
  • procesów decentralizacji i regionalizacji w Europie,
  • teorii narodu i nacjonalizmu, mniejszości narodowych i etnicznych w Europie,
  • partii regionalnych i etnoregionalnych w Europie,
  • administracji publicznej w państwach europejskich.

Z tego też powodu nieraz komentowała zagadnienia związane ze śląskim ruchem regionalnym. Sama też spróbowała startu w 2018 roku w wyborach do sejmiku woj. śląskiego z listy Śląskiej Partii Regionalnej, którą współtworzyła.

Politologiem jest także prof. Agnieszka Turska-Kawa, która otrzymała rekomendację na prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Śląskiego. Do tej pory była dyrektorem Instytutu Nauk Politycznym WNS (wchodziła też w skład kolegium Wydziału Nauk Społecznych). Jej zainteresowania naukowo-badawcze to psychologia polityki (w szczególności w kontekście przywództwa politycznego oraz zachowań politycznych), korupcja, a także szeroko rozumiane patologie demokracji.

Detroit city

Może Cię zainteresować:

Przyszłość regionu. Stolica nauki czy drugie Detroit? Prof. Ryszard Koziołek o programie naukowym dla Śląska

Autor: Szymon Karpe

19/06/2024

Ryszard koziolek

Może Cię zainteresować:

Wybory rektora Uniwersytetu Śląskiego rozstrzygnięte. Uczelnią przez kolejne cztery lata pokieruje prof. Ryszard Koziołek

Autor: Redakcja

16/04/2024

Prof Myśliwiec w ŚLĄZAQ Wyniki spisu nic nie zmienią w podejściu do Ślązaków

Może Cię zainteresować:

Prof. Myśliwiec w ŚLĄZAQ: Wyniki spisu nic nie zmienią w podejściu do Ślązaków

Autor: Maciej Poloczek

21/04/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon