Znamy studenta i doktoranta roku na Uniwersytecie Śląskim

W poniedziałek, 19 czerwca 2023 r., ogłoszono wyniki plebiscytu na studenta i doktoranta roku na Uniwersytecie Śląskim. Laureatami zostali: Tomasz Janocha i Daria Socha (studenci) oraz Bartosz Baran (doktorant).

Wyniki plebiscytu na studenta i doktoranta roku na Uniwersytecie Śląskim ogłoszono podczas uroczystej gali XV edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs organizowany jest od 2009 r,, a jego ideą przewodnią jest promowanie aktywnych i twórczych postaw na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. Jest to okazja do wyróżnienia studentów i doktorantów mających osiągnięcia w innych dziedzinach niż te, które kwalifikują się do różnego rodzaju stypendiów.

- Jednocześnie dla wielu studentów i doktorantów Wyróżnienie JM Rektora stanowi swego rodzaju ukoronowanie całej dotychczasowej działalności w środowisku akademickim i pozauczelnianym, znaczących osiągnięć naukowych, sportowych, społecznych czy artystycznych – podkreśla Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Śląskiego.

W XV edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego wyróżniono łącznie 37 osób, w tym 5 z Uniwersytetu Otwartego (Uniwersytet Śląski Dzieci oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku), a także 23 studentki i studentów oraz 9 doktorantek i doktorantów. W plebiscycie na studenta i doktoranta roku głosowano za pośrednictwem systemu USOS (systemu informatycznego służącego do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej) i każdy student mógł oddać jeden głos.

- Spośród wszystkich laureatów XV edycji konkursu wspólnota akademicka wybrała osoby, które ze względu na swoją działalność bądź osiągnięcia zasłużyły na szczególne wyróżnienie – dodaje Małgorzata Poszwa.

Studentami Roku zostali Tomasz Janocha (Wydział Prawa i Administracji UŚ) oraz Daria Socha (Wydział Prawa i Administracji UŚ), natomiast tytuł Doktoranta Roku przyznano Bartoszowi Baranowi.

Tomasz Janocha
Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ w XV edycji konkursu za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego jako student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Członek organów i ciał kolegialnych uczelni, członek Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, w których reprezentuje interesy studentek i studentów. Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, jeden z głównych organizatorów Juwenaliów Śląskich 2022 oraz Juwenaliów Śląskich 2023. W swojej kilkuletniej samorządowej działalności, początkowo jako przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji, a następnie przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, zorganizował wiele inicjatyw dla studentek i studentów uczelni, m.in. Tydzień Adaptacyjny 2022, w ramach którego nowo przyjęte studentki i nowo przyjęci studenci mogli wziąć udział w grze terenowej, wieczorze planszówek, szkoleniach z praw i obowiązków studenta oraz wydarzeniu plenerowym na deptaku UŚ; Bal Studenta 2022; szkolenia z pierwszej pomocy dla studentów; Laur Studencki 2021 – coroczny konkurs, podczas którego studentki i studenci Uniwersytetu dziękują osobom i instytucjom, wręczając nagrody w kategorii „Przyjaciel Studenta” czy „Przyjazny Dziekanat”; Śląskie Gry Prawnicze 2021 – konkurs dla studentek i studentów WPiA, w ramach którego rozwiązują oni kazusy z różnych dziedzin prawa i rywalizują o staż w prestiżowych kancelariach prawniczych; Dzień z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach 2021.

Daria Socha
Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ w XV edycji konkursu za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego, osiągnięcia naukowe oraz działalność społeczną jako studentka prawa w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Jak sama napisała – Uniwersytet to wspólnota. Wspólnota, którą trzeba rozwijać, pielęgnować i podtrzymywać. Rozpoczęła studia w czasach zajęć zdalnych – pandemii COVID. Wiedziała, że powrót do normalności nie będzie łatwy, zwłaszcza że część studentów, aktywnie działających na uczelni, zdążyło zakończyć studia, nie przekazawszy pałeczki nowym osobom. Wydaje się, że okazało się to dla niej motorem działania na rzecz studentów. Wstąpiła w szeregi Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kierowała organizacją Studenckiego Nobla, a następnie została wybrana wiceprezeską NZS na UŚ. Razem z zespołem studentów Kolegium ISM podjęła wyzwanie, tworząc własny mikroprojekt społeczny w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Szlakiem Młodych Dyplomatów”. Jednym z jej celów było wspieranie studentów w wytyczaniu swojej ścieżki zawodowej i zachęcanie ich do kariery w organizacjach międzynarodowych, w tym w Unii Europejskiej. Obecnie kontynuuje tę misję, pełniąc funkcję Ambasadorki Kariery Unii Europejskiej na UŚ. Poza działalnością na rzecz życia studenckiego realizuje się naukowo poprzez autorstwo artykułów naukowych, udział w projektach badawczych i konferencjach naukowych. Jej głównymi obszarami zainteresowania są powstania śląskie i regionalizm.

Bartosz Baran
Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ w XV edycji konkursu za osiągnięcia naukowe oraz działalność popularnonaukową jako doktorant w dyscyplinie nauki biologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ. Jego dorobek naukowy obejmuje autorstwo i współautorstwo licznych, wielokrotnie cytowanych publikacji w uznanych czasopismach naukowych, w szczególności współautorstwo artykułu „Motivational trade-offs and modulation of nociception in bumblebees” opublikowanego w prestiżowym periodyku „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Szczególnie wyróżnia go uzyskanie prestiżowego Diamentowego Grantu, dzięki któremu realizował w latach 2016–2022 autorski, indywidualny projekt „Behawioralna i neurohistologiczna charakterystyka mutantów dwóch linii świerszcza domowego (Acheta domesticus) z deficytami pigmentów wzrokowych”. Jest również współautorem zgłoszenia patentowego. Ponadto aktywnie angażował się w działalność popularyzującą naukę, będąc wieloletnim współorganizatorem i organizatorem dorocznych obchodów Światowego Tygodnia Mózgu w Katowicach. W 2016 roku otrzymał Wyróżnienie Rektora jako student.

Edukatorium

Może Cię zainteresować:

W Katowicach zainaugurowano projekt „Edukatorium historyczno-społeczne”. To wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego i Miasta Katowice

Autor: Katarzyna Pachelska

15/06/2023

Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024 Prof Pietrzykowski Uwaga świata naukowego skupi się na mieście

Może Cię zainteresować:

Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024. Prof. Pietrzykowski: Trzeba dobrze wykorzystać ten rok

Autor: Redakcja

14/06/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Katowice Miastem Nauki Ogłoszenie

Wyjdźcie poza mury uczelni! Ludzie chcą ekonomii w plenerze

Pawel urzenitzok bytom

Studenci włączą się w organizację Europejskiego Miasta Nauki

Pan Samochodzik i Templariusze na Netfliksie od 12 lipca 2023

Panie Samochodziku, a śląskie skarby to nie łaska?

Osiedle Nikiszowiec, Katowice

W transformacji Śląska gra idzie o młodzież. Nie o górników

Szkoła

Gdy dyplom to za mało, by pracować, bo jesteś... za młody

Zuzanna bijoch

Zuzanna Bijoch najlepszym absolwentem Columbia University

Prof Myśliwiec w ŚLĄZAQ Wyniki spisu nic nie zmienią w podejściu do Ślązaków

Prof. Myśliwiec w ŚLĄZAQ: Wyniki spisu nic nie zmienią