1000 mieszkań i tereny zielone powstaną na gruntach po byłej kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej. Kto będzie budował?

Coraz bliżej połączenia dwóch dzielnic Rudy Śląskiej: Nowego Bytomia i Wirka. „Pomostem” miałyby się stać grunty po zlikwidowanej już KWK „Pokój”. Miasto chciałoby zaadaptować je dla budownictwa mieszkaniowego oraz terenów zielonych. List intencyjny w sprawie zagospodarowania tego obszaru podpisali w czwartek (13 czerwca 2024 r.) przedstawiciele władz miasta i Spółki Restrukturyzacji Kopalń, do której obecnie należy ten teren.

Osiem lat temu dobiegła końca historia kopalni „Pokój”. Razem z KWK „Halemba” i „Bielszowice” utworzyły połączoną kopalnię „Ruda”. To był definitywny początek końca tego zakładu (w 2017 r. odstawę urobku przekierowana na „Bielszowice”). Kolejne zabudowania i grunty „Pokoju” przekazywano w kolejnych latach do Spółki Restrukturyzacji Kopalń i dziś to ona jest właścicielem całej schedy po dawnej „grubie”.

SRK robi miastu prezent na 65 urodziny. „Stawiamy do dyspozycji 65 hektarów”

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że Ruda Śląska jest na zakręcie historii. To miasto, które będzie szukało swojej nowej funkcji. Dlatego pochyliliśmy się nad majątkiem, który jest w dyspozycji SRK i postanowiliśmy jako zarząd, że na 65. urodziny Rudy Śląskiej stawiamy do dyspozycji 65 hektarów w centrum miasta – mówił Jarosław Wieszołek, prezes SRK podczas czwartkowego (13 czerwca) briefingu dla mediów.

Chodzi o 65 ha rozciągające się między Nowym Bytomia a Wirkiem, wzdłuż ul. Niedurnego. Na podstawie podpisanego właśnie listu intencyjnego między władzami miasta, a SRK strony zobowiązały się do współpracy w kontekście przyszłego zagospodarowania tego terenu.

Ogólną koncepcją zagospodarowania tej części gruntów po KWK „Pokój” jest tzw. masterplan, którym miasto dysponuje już od 2022 r. Kolejnym etapem miała być seria zmian w dokumentach planistycznych, począwszy od gminnego programu rewitalizacji, które już doczekało się stosownej korekty.

- Za tydzień jest sesja Rady Miasta, na której będziemy chcieli zaproponować Radzie zmianę studium kierunku przestrzennego zagospodarowania na tym terenie. Czeka nas jeszcze trzeci krok, czyli zmiana planu zagospodarowania – wylicza Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

Prezydentowi marzy się budowa jeszcze w tej kadencji

Nowy pomysł na grunty pod dawnej KWK „Pokój” zakłada udostępnienie ich pod zabudowę mieszkaniową. Częściowo miałyby również stanowić tereny zielone, przylegające do zrekultywowanej pocynkowej hałdy Góra Antonia i wytyczonego tamtędy Traktu Rudzkiego. Prezydent Pierończyk szacuje, że na pokopalnianych gruntach mogłoby powstać nawet 1000 mieszkań, a nowa zabudowa połączyłaby Nowy Bytom z Wirkiem. Kto konkretnie miałby je budować? Tego na razie nie wiadomo.

- Na dziś kwestią otwartą jest, czy będzie to robione w formule czysto komercyjnej czyli, że SRK ogłosi przetarg na nabycie nieruchomości celem wybudowania tych budynków, czy będzie to kwestia jakiegoś porozumienia z miastem, które będzie w jakiś sposób partycypowało w tym przedsięwzięciu, a później korzystało z tego poprzez wynajem mieszkań. Gminy mogą pozyskiwać z Banku Gospodarstwa Krajowego środki na takie właśnie cele. Obydwie opcje są możliwe, będziemy o tym z SRK rozmawiali – wyjaśnia prezydent Pierończyk.

- Chciałbym, żeby te budynki na koniec kadencji się budowały - dodaje.

Archiwum górniczych akt w dawnej dyrekcji „Pokoju”

Zanim zacznie się jednak budowanie niewykluczone, że trzeba będzie to i owo wyburzyć (wedle danych SRK na tym terenie znajdują się 23 obiekty). Wiadomo już, że SRK chce dla siebie zachować budynek dawnej kopalnianej dyrekcji, gdzie spółka chciałaby urządzić archiwum dokumentów z przejętych przez siebie kopalń. Nic się nie zmieni w przeznaczeniu zabudowań szybu „Wanda”, który przez długie lata będzie jeszcze wykorzystywany w odwodnieniu i wentylacji górniczych wyrobisk na terenie Rudy Śląskiej.

Będące przedmiotem obecnych ustaleń 65 ha to bynajmniej nie całość terenów po dawnej KWK „Pokój”, będących obecnie w zarządzie SRK. Spółka w sumie przejęła bowiem ponad 700 ha po tym zakładzie. Większość z nich znajduje się po drugiej stronie ulicy Niedurnego.

- Jesteśmy w trakcie prac, które zmierzają do rewitalizacji tego terenu. Zakończenie tych prac nastąpi za dwa lata, to spowoduje udostępnienie tych terenów na cele, które będą zbieżne z polityka miasta – deklaruje prezes SRK, Jarosław Wieszołek.
Kopalnia Pokój

Może Cię zainteresować:

Tak mogłaby wyglądać nowa dzielnica Rudy Śląskiej. Ma powstać w miejscu kopalni „Pokój”

Autor: Michał Wroński

08/08/2022

Kopalnia Makoszowy Zabrze

Może Cię zainteresować:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń sprzedała teren po KWK „Makoszowy”. Powstanie tam terminal intermodalny

Autor: Michał Wroński

06/06/2024

Kopalnia wieczorek katowice

Może Cię zainteresować:

Warszawa się obudziła i chce pomóc ratować górnicze dziedzictwo. Powstał raport o obiektach związanych z przemysłem wydobywczym

Autor: Katarzyna Pachelska

27/05/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon