Dariusz Laska nowym kanclerzem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na stanowisku zastąpił Agnieszkę Skołucką

Dariusz Laska został nowym kanclerzem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na stanowisku zastąpił Agnieszkę Skołucką. Zawodowo jest związany z uczelnią od 14 lat. Wcześniej ukończył na UŚ nauki polityczne.

Dariusz laska

Dariusz Laska jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kształcił się również na studiach podyplomowych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego (Uniwersytet Śląski w Katowicach), zarządzania projektami europejskimi (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), brokerstwa sieci współpracy/innowacji/technologii (Politechnika Śląska) oraz MBA.

Z Uniwersytetem Śląskim jest związany zawodowo od 2010 roku. W latach 2011-2013 był pełnomocnikiem rektora ds. komercjalizacji i rozwoju sieci współpracy. W latach 2014-2016 pełnił funkcję dyrektora centrum ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, a w latach 2014-2024 wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SPIN-US (spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego zajmującej się komercjalizacją wyników badań naukowych). W 2017 roku został zastępcą kanclerza UŚ ds. rozwoju i współpracy z gospodarką. 1 lipca 2024 r. zastąpił na stanowisku kanclerza Agnieszkę Skołucką.

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką uczelni

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką uczelni, nadzoruje mienie, odpowiada za sprawny obieg informacji i dokumentów. Podlega wyłącznie rektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność za skutki podjętych przez siebie decyzji lub złożonych w imieniu Uniwersytetu oświadczeń woli. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Uniwersytetu Śląskiego jego zastępcami są: zastępca kanclerza ds. administracyjnych i zarządzania mieniem, zastępca ds. inwestycji i zarządzania, zastępca ds. rozwoju i współpracy z gospodarką oraz kwestor.

Hagia sophia fot uniwersytet slaski

Może Cię zainteresować:

Bizancjum w Katowicach. Na Uniwersytecie Śląskim reaktywowano Centrum Badań nad Bizancjum

Autor: Szymon Karpe

02/07/2024

Politechnika Slaska Gliwice

Może Cię zainteresować:

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024 pokazał miejsce uczelni wyższych z woj. śląskiego

Autor: Michał Wroński

27/06/2024

Malgorzata Mysliwiec

Może Cię zainteresować:

Zmiany na Uniwersytecie Śląskim: awanse dla prof. Małgorzaty Myśliwiec i prof. Agnieszki Turskiej-Kawy

Autor: Michał Wroński

21/06/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon