Jest wyrok WSA w sprawie „Mieszkania za remont”. Katowice wygrały z wojewodą

Katowice wygrały z wojewodą śląskim prawną batalię o „Mieszkanie za remont”. Pod koniec kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego w części stwierdzającej nieważność uchwały katowickiej rady miasta wprowadzającej 18 edycję tego programu.

UM Katowice
Urząd miasta Katowice

Spór o program „Mieszkanie za remont” toczy się między wojewodą śląskim, a samorządem Katowic od końca grudnia. Wówczas to nadzór prawny Jarosława Wieczorka zakwestionował część, przyjętej miesiąc wcześniej przez radę miasta, uchwały dotyczącej Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2021-2025.

Prawnicy wojewody uznali, że brak jest podstaw prawnych do oddawania przez gminę w najem (lub w posiadanie) lokali zakwalifikowanych do remontu na koszt przyszłego najemcy, gdyż to gmina – jak wskazano – jest zobowiązana zapewnić osobom otrzymującym mieszkanie z jej zasobów lokal o minimalnym wyposażeniu i standardzie technicznym. Stwierdzili ponadto, że sprzeczne z przepisami jest ustalanie wysokości stawki czynszu za mieszkania należące do zasobu gminy w drodze przetargu.

- Regulacje prawne zezwalające na ustalanie stawki czynszu za lokal mieszkalny w drodze przetargu, może doprowadzić do sytuacji, w których najemcami takich lokali zostałyby osoby o dobrej, lub bardzo dobrej sytuacji materialnej, których stan majątkowy pozwala na wynajęcie mieszkania na wolnym rynku, a nawet mających już zaspokojone potrzeby mieszkaniowe – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia wojewody śląskiego.

W reakcji na decyzję wojewody radni Katowic zdecydowali się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Ich zdaniem wojewoda stwierdził bowiem… nieważność nieistniejących zapisów uchwały (poszło o niewłaściwy numer kwestionowanego załącznika). Przede wszystkim jednak radni nie zgodzili się z argumentacją, że oddawanie mieszkań w najem po przeprowadzeniu w nich remontu przez przyszłego najemcę jest prawnie niedopuszczalne. Tłumaczyli, że możliwość taka pojawiła się po analizie sytuacji finansowej gospodarstw domowych o niskich dochodach, prowadzonej przy rozpatrywaniu wniosków wpływających od osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu komunalnego na zasadach ogólnych.

- Wykazała ona, iż spośród wnioskodawców znajdują się osoby, które poprzez złożenie wniosku wyraziły wolę zamieszkania w zasobie komunalnym ale z uwagi na przekroczenie w nieznacznym stopniu kryterium dochodowego określonego w Zasadach nie kwalifikują się do otrzymania takiego lokalu w trybie ogólnym, a z drugiej strony uzyskiwany przez nie dochód na umiarkowanym poziomie nie daje możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie na wolnym rynku – napisali radni w przyjętej pod koniec stycznia uchwale.

- Mając na uwadze powyższe Miasto nie ograniczyło się jedynie do realizacji ustawowego obowiązku w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, lecz wyszło naprzeciw oczekiwaniom grupy osób o umiarkowanych dochodach, która także zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych wiąże z zasobem komunalnym – podsumowali.

Radni przekonywali, że doświadczenie dotychczasowych 17 edycji programu „Mieszkanie za remont” pokazało, iż ta forma wynajmu dla gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i na stałe wpisała się jako jeden z elementów polityki mieszkaniowej Katowic.

Finalnie skarga Katowic trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 10 marca. W wydanym 25 kwietnia wyroku WSA uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w części stwierdzającej nieważność uchwały katowickiej rady miasta dotyczącej Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2021-2025. Na razie nie opublikowano jeszcze uzasadnienia wyroku (jak wyjaśniają przedstawiciele WSA są na to dwa tygodnie, które akurat mijają dzisiaj, 9 maja). Stąd też katowiccy urzędnicy na razie dość wstrzemięźliwie wypowiadają się na temat ewentualnych konsekwencji decyzji sądu.

- Wyrok jest nieprawomocny. W chwili obecnej czekamy na uzasadnienie wyroku. Po zapoznaniu się z jego treścią będziemy mogli przekazać więcej informacji w tym zakresie – przekazała nam Ewa Lipka, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach.

Katowice Urząd Miasta

Może Cię zainteresować:

Katowice skarżą do WSA decyzje wojewody. Gra nie tylko o „Mieszkanie za remont”

Autor: Michał Wroński

14/03/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Lokomotywownia Katowice Szopienice

PKP chce wyremontować obrotnicę lokomotywowni

Pociąg Kolei Śląskich

Czas przedstawić rozwiązania w sprawie kolei aglomeracyjne

Kolejne inwestycje w Miasteczku Śląskim

Nowe inwestycje w Miasteczku Śląskim

Tramwaj Chorzowska Katowice

Tramwajarze zdążyli na czas i pojadą z Katowic do Chorzowa

Zdjęcie główne do artykułu

TOP Inwestycje mieszkaniowe. Tu warto zamieszkać

Tychy al Jana Pawła II

Orange Polska sprzedaje nieruchomość w centrum Tychów

Utrudnienia na al. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

Utrudnienia w ruchu na al. Piłsudskiego, powstanie rondo