Marszałek wysłał radnym sejmiku informacje ws. Funduszu Górnośląskiego. W czwartek sesja nadzwyczajna

Marszałek Jakub Chełstowski przekazał radnym Sejmiku Województwa Śląskiego informacje dotyczące Funduszu Górnośląskiego S.A. W czwartek, 15 września, odbędzie się nadzwyczajna sesja w sprawie nieprawidłowości, które w spółce wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski

W środę, 14 września, do radnych Sejmiku Województwa Śląski trafiło pismo, w którym marszałek Jakub Chełstowski przekazał informacje dotyczące Funduszu Górnośląskiego - spółki podległej zarządowi województwa.

Przypomnijmy, że całe to zamieszanie jest efektem kontroli przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz śledztwa, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. Zdaniem funkcjonariuszy CBA doszło do zakupu sprzętu dla szpitali po zawyżonych cenach w czasie pandemii COVID-19. W sumie na ten cel przeznaczono 101 milionów złotych, w tym 86 milionów złotych z Unii Europejskiej. Stanowisko prezesa Funduszu Górnośląskiego stracił z tego powodu rekomendowany przez wicemarszałka Wojciecha Kałużę Krystian Stępień.

Dymisja prezesa, bo „utrata zaufania”

Marszałek w piśmie wskazał, że 6 maja członków rad nadzorczych wszystkich spółek - w których akcje lub udziały posiada województwo śląskie - zobowiązano, aby „zwracali szczególną uwagę i sprawowali pieczę nad działalnością spółek, w szczególności uwzględniali wnioski z raportów powstałych po przeprowadzonych w nich kontrolach”, a także o ewentualnych nieprawidłowościach informowali zarząd województwa.

Pod koniec tego miesiąca Fundusz Górnośląski otrzymał do wglądu dokumentację związaną z postępowaniem CBA, a kilkanaście dni później o trwającej kontroli poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Spółka zgłosiła zastrzeżenia do protokołu z kontroli śledczych i całość dokumentacji przekazała zarządowi województwa.

- Departament obsługi prawnej i nadzoru właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w związku z analizą pierwotnej wersji brzmienia protokołu z kontroli CBA, zarekomendował odwołanie ówczesnego prezesa Funduszu Górnośląskiego - wskazuje Jakub Chełstowski.

Tak też zrobiono - Krystian Stępień stracił posadę, co wynikało z „utraty zaufania”.

Projekt „zakupu środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych”, jeszcze zanim zainteresowali się nim śledczy z CBA, prześwietliła wewnętrzna komórka urzędu marszałkowskiego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Tym niemniej, jak czytamy w piśmie, "województwo śląskie, jako akcjonariusz spółki (...) nie dysponuje narzędziami kontrolnymi dostępnymi dla takich instytucji jak Centralne Biuro Antykorupcyjne".

„Działania te były podejmowane sumiennie”

Z pisma dowiadujemy się, że w ostatnich latach Fundusz Górnośląski notował zyski:

  • 2019 - 5 787 175 złotych,
  • 2020 - 2 472 453 złotych,
  • 2021 - 6 636 453 złotych.
- Spółka w prawidłowy sposób realizuje strategię. Przebiega ona dotychczas zgodnie z przyjętymi założeniami. Spółka udzielała pożyczek, realizowała projekty i prowadziła inną działalność bieżącą w sposób prawidłowy - podkreśla Jakub Chełstowski.

Marszałek nie dostrzega także nieprawidłowości w nadzorze nad Funduszem Górnośląskim. Jak czytamy: „Wszystkie działania podejmowane w ramach nadzoru nad spółką akcyjną mogą być prowadzone tylko wobec osób zajmujących stanowiska w organach spółki i na podstawie informacji uzyskanych od samej spółki. W przedstawionej sprawie działania te były podejmowane sumiennie i z dbałością o dobro spółki”. Dokument podkreśla też, że "Fundusz Górnośląski działa jako spółka akcyjna, posiadająca relatywnie wysoki poziom autonomii wobec właścicieli (akcjonariuszy)". Wśród nich, oprócz woj. śląskiego, jest także 13 gmin (w tym m.in. Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice, Świętochłowice czy Tarnowskie Góry) oraz Regionalna Izba Gospodarcza i Gliwickie Zakładu Urządzeń Technicznych GZUT.

- Urząd wykonał wszystkie czynności przypisane mu prawem (…) Organy kontroli państwowej wielokrotnie kontrolowały Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i podległe mu jednostki. Jest to standardowa praktyka państwa prawa. Oczekujemy na wyniki pokontrolne, które będą przedmiotem dalszych analiz - informuje Jakub Chełstowski.

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Funduszu Górnośląskiego - na wniosek Koalicji Obywatelskiej - odbędzie się w czwartek, 15 września, o godz. 17.00.

Wojciech Kałuża

Może Cię zainteresować:

Prezes Funduszu Górnośląskiego odwołany. W tle Wojciech Kałuża i afera związana z COVID-19

Autor: Patryk Osadnik

07/09/2022

Sejmik Województwa Śląskiego

Może Cię zainteresować:

Znamy datę nadzwyczajnej sesji sejmiku ws. Funduszu Górnośląskiego i Wojciecha Kałuży

Autor: Patryk Osadnik

13/09/2022

Sejmik Województwa Śląskiego

Może Cię zainteresować:

Będzie nadzwyczajna sesja sejmiku w sprawie wicemarszałka Kałuży i Funduszu Górnośląskiego

Autor: Patryk Osadnik

12/09/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon