Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły na wydarzenia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury

Do przyszłego czwartku (20 lipca) można składać swoje propozycje na wydarzenia albo projekty kulturalne, które mogą trafić do wniosku Katowic w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. - Chcemy zaproponować program atrakcyjny i czytelny dla jak największej grupy odbiorców. Liczymy, że nam w tym pomogą – mówi Piotr Zaczkowski, dyrektor instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

M. Wroński
Katowice Hasło reklamowe

Już tylko nieco ponad dwa miesiące zostały Katowicom na wysłanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Na zgłoszenia od potencjalnych chętnych resort czeka do 15 września.

Choć do rywalizacji formalnie przystąpią Katowice, to w praktyce o ten prestiżowy tytuł zabiegać będzie 41 gmin tworzących Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię. Przedstawiciele Katowic mocno zresztą podkreślają, że choć są liderem śląsko – zagłębiowskiej drużyny, to o tytuł ESK chcą walczyć w imieniu wszystkich tworzących ją miast i gmin. Wniosek aplikacyjny Katowice przygotować mają wspólnie z Sosnowcem, a w prace zaangażowała się także GZM.

Starania o ESK nie są i nie mają być jednak inicjatywą samych tylko samorządowców. Już od kwietnia w pięciu podregionach trwają konsultacje, w których biorą udział artyści, aktywiści, przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zaś jeszcze w lipcu rozpoczną się szeroko zakrojone badania wśród reprezentatywnych grup mieszkańców Metropolii. Badacze będą ich pytać o sposoby zaspokajania potrzeb kulturalnych, formy uczestnictwa w kulturze i powody to uczestnictwo utrudniające. Wszystko po to, by wniosek konkursowy jak najlepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców.

Jeśli chcesz zgłosić pomysł, to się śpiesz. Masz czas do 20 lipca

To jednak nie wszystko. Biuro ESK działające przy instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów zachęca także do zgłaszania projektów, które mogłyby stać się częścią programu kandydatury. Czekać będzie na nie do 20 lipca.

- Europejska Stolica Kultury ma w pierwszej kolejności służyć mieszkańcom Metropolii, dlatego jej program tworzymy wraz z nimi. Naszą ambicją jest obalenie stereotypu, że kultura to zjawisko elitarne, tylko dla wybranych, dlatego chcemy zaproponować program atrakcyjny i czytelny dla jak największej grupy odbiorców. Liczymy, że nam w tym pomogą – mówi Piotr Zaczkowski, dyrektor instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

Autorzy wniosku deklarują, że nie chcą ograniczać pomysłodawców inicjatyw, ani niczego im narzucać, ale… sugerują kilka kryteriów, które warto, aby pomysły te choć częściowo spełniały. Podpowiadają więc, że szczególnie cenne będą propozycje mające charakter metropolitalny (wykraczający zasięgiem poza jedno miasto), łączące lokalnych twórców z artystami europejskimi, angażujące różne grupy społeczne (w tym zagrożone wykluczeniem) lub odpowiadające na potrzeby i problemy wspólne dla nas, jak i całej Europy (a więc o wymiarze europejskim).

Propozycje można wysyłać za pomocą specjalnego formularza na stronie http://katowicegzm2029.eu/zglos-swoj-pomysl/ lub podczas otwartych konsultacji w biurze ESK na placu Sejmu Śląskiego (budynek Miasta Ogrodów) w poniedziałek (godz. 10 – 13), środę (godz. 10 – 13), bądź czwartek (godz. 16-19).

Powrót do rywalizacji po 10 latach. „Mamy o wiele więcej atutów”

- Chcemy, by kandydatura Katowic i Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 była czymś wyjątkowym i zauważalnym na arenie międzynarodowej. Dlatego działamy od wielu tygodni, by wypracować podstawy naszego programu wspólnie z mieszkańcami, tak by nasza kandydatura miała wyraźny charakter społeczny, odpowiadający na potrzeby mieszkańców, ale i wyzwania stojące przed regionem – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Przypomina, że stolica regionu już raz starała się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (wówczas przegrała z Wrocławiem, który cieszył się tym prestiżowym tytułem w roku 2016), ale mimo tej porażki miasto mocno się zmieniło, a sami mieszkańcy mocno zaangażowali się w podjęte przy tej okazji inicjatywy.

- Dziś mamy o wiele więcej atutów niż 10 lat temu. Natomiast złożenie aplikacji w ramach GZM daje nam jeszcze większą szansę wywalczenia tytułu, bo będziemy korzystać z potencjału życia kulturalnego wszystkich miast i gmin tworzących metropolię – zarówno tych ze Śląska, jak i Zagłębia. A dorobek kulturalny miast tworzących GZM jest bez wątpienia zauważalny na mapie całej Europy – dodaje prezydent Krupa.

Trzecia szansa dla Polski, druga dla Katowic

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przyznawany dwóm lub trzem miastom z krajów Unii Europejskiej oraz miastom z krajów kandydujących. Miasta, które tytuł ten otrzymują, stają się na 12 miesięcy animatorami życia kulturalnego całej UE i prezentują swoją ofertę oraz dziedzictwo na arenie międzynarodowej. Dotychczas w Polsce tytuł ten otrzymały miasta - w 2016 r. wspominany już Wrocław, a w roku 2000 Kraków. Po raz kolejny Polska może zgłosić swoje miasto do konkursu w roku 2023. Jego zwycięzca będzie organizować wydarzenia w roku 2029 (w tym samym roku tytuł ESK będzie miało też jedno miasto w Szwecji).

Katowice

Może Cię zainteresować:

Katowice będą Europejskim Miastem Nauki. I problem w tym, że... mieszkańcy nic o tym nie wiedzą

Autor: Michał Wroński

26/04/2023

Prof Ryszard Koziolek

Może Cię zainteresować:

Pokazać naukę jako przyjemność i pożytek: rektor UŚ o pomyśle na Europejskie Miasto Nauki

Autor: Michał Wroński

11/05/2023

Lukasz kohut europejska stolica kultury slazaq

Może Cię zainteresować:

Łukasz Kohut w ŚLĄZAQ o Europejskiej Stolicy Kultury. "Koło zamachowe dla turystyki w całej Metropolii"

Autor: Patryk Osadnik

05/05/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon