Młodzi Ślązacy nie chcą być księżmi. Potężny wydział teologiczny w Katowicach przyjął w tym roku 5 studentów

Na teologii pastoralnej Uniwersytetu Śląskiego naukę rozpoczęło w tym roku akademickim 5 studentów – przyszłych księży. W poprzednich latach było trochę lepiej, 7-9 słuchaczy. Dwukrotnie zmalała w ostatniej dekadzie liczba kandydatów zgłaszających się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

Ksiądz
Po raz pierwszy Wydział Teologiczny UŚ przyjął studentów w roku 2001. Cztery lata później z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przeniósł się do nowego, imponującego budynku przy ulicy Jordana w Katowicach.

Pod względem liczby studentów jest to najmniejszy wydział UŚ. Pod względem kadry naukowej mniej liczna jest tylko Szkoła Filmowa UŚ.

Wydział Teologiczny kształci na dwóch kierunkach: teologia oraz nauki o rodzinie. Generalnie studentów jest coraz mniej, także z powodów demograficznych. Niemniej około 200 słuchaczy, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, chce w przyszłości uczyć religii w szkołach, wliczając w to przyszłych księży. Szanse na to mają jednak niewielkie.

Na teologii są obecnie dwie specjalności: teologia nauczycielska oraz teologia pastoralna. Teologia nauczycielska pozwala uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół.

Z kolei absolwenci teologii pastoralnej są przygotowani do przyjęcia święceń kapłańskich oraz wykonywania obowiązków duszpasterskich i katechetycznych. Te studia są tylko w systemie stacjonarnym i trwają sześć lat.

W minionym roku akademickim na I roku teologii stacjonarnie studiowało 18 osób, w tym 9 przyszłych księży. Podobnie było na II roku – 18 słuchaczy, w tym 8 przyszłych księży. Na III roku nieco mniej – 13 osób, w tym 6 przyszłych księży. W kolejnych latach, aż do obrony pracy magisterskiej, sytuacja niewiele się różniła.

Studia stacjonarne na teologii są wręcz elitarne.

Rok akademicki:

 • 2021-2022 95 słuchaczy na wszystkich latach, w tym 47 przyszłych księży;
 • 2020-2021 105 słuchaczy, w tym 45 przyszłych księży;
 • 2019-2020 128 słuchaczy, w tym 54 przyszłych księży.

Ponadto na przestrzeni ostatnich lat około setki osób studiuje też teologię nauczycielską niestacjonarnie. Od 2013 roku liczba słuchaczy spadła niemal o połowę.

Była jeszcze specjalność: teologia w kulturze, po której absolwenci mieli znaleźć pracę w środkach masowego przekazu, w muzeach, wydawnictwach, administracji parafialnej. Chętnych nie było, specjalność zniknęła z oferty uczelni.

Kierunek drugi na Wydziale Teologicznym UŚ to nauki o rodzinie. I tu notuje się spadek zainteresowania. Niemal połowa słuchaczy kończy tylko studia pierwszego stopnia.

Lata:

 • 2019 – 101 studentów I i II stopnia;
 • 2020 – 89 studentów;
 • 2021 – 71 studentów.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów tego kierunku to: poradnictwo małżeńskie i rodzinne, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, praca w placówkach pomocy społecznej. Studia odwołują się do światopoglądu chrześcijańskiego, a wiedza o człowieku i o rodzinie „pogłębiona jest o wymiar duchowo-religijny”.

Maleje liczba kandydatów zgłaszających się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i wynosi:

 • rok 2022 – 10 osób
 • 2021 – 8
 • 2020 – 15
 • 2019 – 12
 • 2018 – 11
 • 2017 – 25
 • 2016 – 22
 • 2015 – 32
 • 2014 – 33
 • 2013 – 23

W 1989 roku na Śląsku wyświęcono aż 57 księży. To był rekordowy rok, ale do tego wyniku nigdy się już nie zbliżono. Od lat 90. liczba wyświęcanych przez blisko dwie dekady oscylowała w granicach 20-30 osób. W 2015 roku po raz pierwszy spadła poniżej 10 (7). Mniejsza liczba kapłanów to nie tylko problem dla Kościoła, ale również dla szkół. Braki kadrowe - kapłańskie i katechetyczne - mogą spowodować zmniejszenie liczby godzin nauczania tego przedmiotu w szkołach.

Jarosław Makowski o Panteonie Górnośląskim

Może Cię zainteresować:

"Górny Śląsk zawsze stał tradycyjnymi wartościami". Masowe odejścia z lekcji religii dopiero przed nami

Autor: Patryk Osadnik

03/12/2022

Klasa

Może Cię zainteresować:

Częstochowa nie chce dokładać milionów do lekcji religii. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie

Autor: Patryk Osadnik

21/12/2022

Szkoła

Może Cię zainteresować:

Religijna dyskryminacja w szkołach. Blisko dwa tysiące zgłoszeń

Autor: Maciej Poloczek

16/05/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon