Na tym przejściu zginął 15-latek. Przy niebezpiecznym fragmencie DW 941 w Ustroniu stanie fotoradar? Docelowo ma być przebudowa tego odcinka

To jedno z najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w województwie śląskim. Tu, w Ustroniu, droga wojewódzka nr 941, którą, oprócz lokalnego ruchu, suną sznury aut z Katowic, Żor czy Skoczowa do Ustronia i Wisły, krzyżuje się z ul. Akacjową. W 2022 r. w wyniku potrącenia w tym miejscu zmarł 15-letni chłopiec. Często zdarzają się tu również kolizje i wypadki drogowe. 26 lipca w Ustroniu rozmawiano na temat feralnego odcinka tej ważnej drogi.

O tym tragicznym wypadku w Ustroniu było głośno jesienią 2022 roku. 13 października w godzinach porannych na przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką 941 przy skrzyżowaniu z Akacjową, został potrącony 15-letni chłopiec. Obrażenia były tak duże, że tydzień później chłopiec zmarł w szpitalu.

Do podobnego zdarzenia, na szczęście już nie tak tragicznego w skutkach, doszło w styczniu 2023 r., gdy na przejściu została potrącona 15-letnia dziewczynka.

Niebezpieczne skrzyżowanie w Ustroniu

Po tych wypadkach Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zamknął wlot ul. Akacjowej, co nie spotkało się z entuzjazmem mieszkańców Ustronia.

Dochodzi tu też do licznych zdarzeń drogowych Od 2016 r. - do łącznie 48 (średnio 6,4 zdarzenia drogowego rocznie), z których zdecydowaną większość stanowią kolizje.

W sprawę włączyli się społecznicy ze Stowarzyszenia Bezpieczna Obwodnica Ustronia. Zebrali oni prawie 1000 podpisów pod apelem do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym żądali instalacji sygnalizacji świetlnej w tym miejscu, postawienia fotoradaru i otwarcia łącznika pomiędzy DW941 a ul. 3 Maja.

30 czerwca 2023 r. ruch dwukierunkowy na odcinku ul. Akacjowej pomiędzy DW 941 a ul. 3 Maja został przywrócony. Podczas trwającego blisko cztery miesiące obowiązywania awaryjnej zmiany organizacji ruchu, a w praktyce wyeliminowania ruchu kołowego na odcinku ul. Akacjowej, na skrzyżowaniu nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego.

Jak poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku DW941?

Co zrobić, by na feralnym skrzyżowaniu już nie dochodziło do tragicznych wypadków i tak licznych kolizji? O tym rozmawiano 26 lipca 2023 r. podczas spotkania przedstawicieli Zarządu Województwa Śląskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, samorządowców oraz reprezentantów strony społecznej.

Zdaniem ZDW w Katowicach, należy dążyć do redukcji punktów kolizji na skrzyżowaniu – opracowany został projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający rozwiązanie kompromisowe, wnioskowane przez samorządy gminy i powiatu polegające na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Akacjowej od DW 941 do ul. 3 Maja. Aktualnie projekt jest w fazie uzgodnień.

W ocenie mieszkańców najlepszym rozwiązaniem byłby montaż w tym miejscu oświetlenia OLED. Taki scenariusz jest jednym z wariantów branych pod uwagę. Z ustaleń poczynionych 26 lipca wynika, że skrzyżowanie zostanie doświetlone, istnieje też duża szansa, że w tym miejscu zostanie postawiony fotoradar.

- W trakcie rozpatrywania wniosku dotyczącego budowy sygnalizacji świetlnej należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej na drodze, szczególnie jeżeli wniosek ten dotyczy obwodnicy miasta w rejonie atrakcyjnym turystycznie (wyjazd i dojazd do południowych dzielnic Ustronia, Wisły, Istebnej i Szczyrku) -mówił Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach. - Zwracamy uwagę, że sygnalizacja świetlna, która może poprawić warunki ruchu pieszych, będzie miała jednocześnie bardzo negatywny wpływ na warunki ruchu kołowego. Wnioski dotyczące budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych obecnie muszą być rozpatrywane w kontekście aktualnego stanu prawnego, zgodnie z którym kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed przejściem i ustąpić pierwszeństwa pieszemu oczekującemu lub dochodzącemu do przejścia dla pieszych. Powoduje to, że w skrajnych przypadkach sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych może być powodem znacznych utrudnień w ruchu kołowym, jednocześnie zwiększając straty czasu dla pieszych uczestników ruchu, którzy mają możliwość przechodzenia przez jezdnię jedynie w trakcie wyświetlania sygnału zielonego – dodał Tabor, dyrektor ZDW.

Stanie tu fotoradar?

Z kolei Krzysztof Klimosz, członek zarządu województwa, zauważył, że nie ma wątpliwości, że docelowo trzeba przebudować ten odcinek drogi przez Ustroń, przygotować koncepcję tych prac nawet na kilkanaście lat do przodu. - Na tę chwilę podejmujemy działania doraźne, jak najbardziej konieczne. Burmistrz Ustronia zobowiązał się do doświetlenia przejścia dla pieszych, natomiast po stronie województwa będzie przygotowanie dokumentacji dotyczącej ograniczeń związanych z wjazdem na tę drogę i przygotowanie jednego z wjazdów jako jednokierunkowego (łącznik w kierunku ulicy 3 Maja). Jednocześnie apelujemy do Inspekcji Transportu Drogowego o możliwość postawienia w tym miejscu fotoradaru, co przyczyni się na pewno do redukcji prędkości na tym odcinku, finalnie poprawiając stan bezpieczeństwa – dodał Klimosz.

- Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Akacjową zostanie wykonane na przełomie września i października - obiecuje Przemysław Korcz, burmistrz Wisły. - Przeprowadziliśmy także wycinkę, która poprawi widoczność na tym skrzyżowaniu dla kierowców jadących od strony Wisły i Katowic.

Na początku czerwca 2023 r. starosta powiatu cieszyńskiego i burmistrz Ustronia wnioskowali o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy Akacjowej (dolnej) z jednoczesnym zakazem wjazdu samochodów ciężarowych oraz wprowadzenie nakazu jazdy w prawo i w lewo z ulicy Akacjowej (górnej). ZDW po analizie sytuacji opracował projekt zmiany organizacji ruchu uwzględniając wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu, Zarząd planuje wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Akacjowej od DW 941 w kierunku ul. 3 Maja. Urząd Miasta Ustroń, odpowiedzialny m.in. za oświetlenie ciągu drogi wojewódzkiej, zobowiązał się do podjęcia działań związanych z wykonaniem w 2023 roku dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych.

Budowa drogi na Równicę

Może Cię zainteresować:

Historia na zdjęciu: budowa drogi na Równicę w latach międzywojennych. Nazywano ją autostradą

Autor: Tomasz Borówka

21/07/2022

Halny wisla wizualizacje 02

Może Cię zainteresować:

Drugi 5-gwiazdkowy hotel w Wiśle ma pozwolenie na budowę. Najpierw trzeba jednak zburzyć dom wczasowy

Autor: Katarzyna Pachelska

25/07/2023

Hotel Zagroń Szczyrk 0

Może Cię zainteresować:

Hotelowe rewolucje w Beskidach. Zagroń w Szczyrku po totalnej metamorfozie jest teraz 3-gwiazdkowym hotelem. ZDJĘCIA

Autor: Katarzyna Pachelska

27/07/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon