Nowe kierunki na śląskich uczelniach, które będzie można studiować w Katowicach w roku akademickim 2023/2024

Uczelnie wyższe ogłosiły już swoje plany na najbliższy rok akademicki 2023/2024, w tym nowe kierunki. Już wiadomo, jakie nowości będzie można studiować w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, na Politechnice Śląskiej oraz innych uczelniach.

FB: UŚ
Uniwersytet Śląski

Studenci zaczynający akademicką przygodę w roku 2023/2024 w Katowicach będą mieć szczególną przyjemność rozpoczynać studia w mieście obwołanym Europejskim Miastem Nauki. Ten tytuł Katowice będą nosić w 2024 roku, dzięki staraniom prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy oraz środowiska akademickiego. Katowice są pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, któremu przyznano tytuł Europejskiego Miasta Nauki.

Studia na Uniwersytecie Śląskim, który jest liderem Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki dają możliwość włączenia się w aktywności zaplanowane w programie Europejskiego Miasta Nauki oraz rozwijania swoich pasji i kompetencji w jeszcze większym stopniu.

Nowości na Uniwersytecie Śląskim

Uniwersytet Śląski w nadchodzącym roku akademickim oferuje 84 kierunki studiów, w tym 5 w języku angielskim, prowadzonych na 8 wydziałach, zlokalizowanych w 4miastach akademickich, w tym oczywiście w Katowicach. Na najbliższy rok akademicki Uniwersytet Śląski przygotował 7448 miejsc na studiach 1 stopnia, 2 stopnia, jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Nabór podstawowy rozpocznie się 1 czerwca 2023 r., a ostatni dzień rejestracji na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie to 10 lipca 2023 r. Rekrutacja na studia II stopnia zakończy się natomiast 25 lipca 2023 r. Kandydaci rekrutujący się na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie poznają wyniki rekrutacji 17 lipca 2023 r., natomiast kandydaci na studia II stopnia 1 sierpnia 2023 r.

Wśród nowych kierunków studiów na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2023/2024 są:

 • Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia – Wydział Humanistyczny, Katowice;

Kierunek lingwistyka stosowana to nowość na Uniwersytecie Śląskim, która została wprowadzona z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość z praktycznym wykorzystaniem dwóch języków obcych w różnych dziedzinach życia społeczno-kulturalno-gospodarczego zarówno w kraju, jak i na poziomie międzynarodowym. W roku akademickim 2023/2024 będą oferowane ścieżki językowe zawierające oprócz języka angielskiego drugi wybrany język nowożytny spośród następujących: francuski, hiszpański, niemiecki i szwedzki.

 • Filologia francuska studia stacjonarne I stopnia – Wydział Humanistyczny;
 • Filologia hiszpańska studia stacjonarne I stopnia – Wydział Humanistyczny;
 • Filologia włoska studia stacjonarne I stopnia – Wydział Humanistyczny;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – Wydział Nauk Społecznych;

Dodatkowo Uniwersytet Śląski rozszerzył swoją ofertę, dodając nowe formy i poziomy kształcenia na kierunkach:

 • Filologia germańska, studia niestacjonarne II stopnia
 • Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia.

Politechnika Śląska kształci studentów też w Katowicach

Na kandydatów czeka ponad 50 kierunków studiów, wśród nich także w języku angielskim. W tegorocznej ofercie edukacyjnej uczelni nowością jest 15 zintegrowanych, elastycznych kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia. To pionierski i unikatowy format studiów, który Politechnika Śląska wprowadza jako pierwsza techniczna uczelnia w Polsce. Od nowego roku akademickiego obejmie następujące kierunki:

 • Automatyka i informatyka przemysłowa;
 • Automatyka i robotyka przemysłowa;
 • Energetyka;
 • Fizyka techniczna;
 • Geodezja i kartografia;
 • Geoinżynieria i eksploatacja surowców;
 • Inżynieria bezpieczeństwa;
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna;
 • Inżynieria materiałowa (studia w Katowicach);
 • Inżynieria ogólna;
 • Inżynieria produkcji i zarządzania;
 • Mechanika i budowa maszyn;
 • Mechatronika przemysłowa;
 • Transport (studia w Katowicach);
 • Transport kolejowy (studia w Katowicach).

Politechnika Śląska przygotowała blisko 7 tys. miejsc dla studentów I roku. To 49 i 14 kierunków I i II stopnia, w tym 12 prowadzonych w języku angielskim. Nowościami w nadchodzącym semestrze, poza elastycznym, modułowym, obieralnym formatem kształcenia są dwa kierunki:

na I stopniu - Technologie kognitywne i media społecznościowe,

na II - Chemia przemysłowa.

Uczelnia uruchamia też unikatowe specjalności - na kierunku Transport będzie można wybrać prestiżowe specjalności Kontrolera ruchu lotniczego oraz Obsługę Naziemnych Systemów Zabezpieczeń Lotów. Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej znajduje się w Katowicach.

Uniwersytet Ekonomiczny z nowym kierunkiem i nowym wydziałem

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wprowadza w roku akademickim 2023/2024 nowy kierunek: Analityk Finansowy 2.0. To nowoczesny kierunek studiów odpowiadający na zapotrzebowanie otoczenia gospodarczego. Analityk Finansowy 2.0 łączy wiedzę o zjawiskach finansowych zachodzących w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych z umiejętnościami analitycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wsparcia poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.

W katowickiej uczelni powstał nowy wydział - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów.

Jak mówi prof. Adam Drobniak, dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów połączenie w ramach struktury wydziału kwestii transformacyjnych z gospodarką przestrzenną jest sprawą naturalną.

- Gospodarka przestrzenna stara się odpowiedzieć na pytanie jak procesy społeczno- ekonomiczno-środowiskowe przebiegają w przestrzeni. Mocno łączy się z aspektem transformacyjnym dlatego, że dzisiaj na transformację patrzymy bardziej z punktu widzenia regionalnego niż sektorowego i w narzędziach terytorialnych upatrujemy najlepszego lekarstwa na wyzwania, z którymi się borykamy – tłumaczy prof. Drobniak.
Prof tomasz pietrzykowski miasto nauki katowice

Może Cię zainteresować:

Prof. Tomasz Pietrzykowski w ŚLĄZAQ: Cieszę się, że centrum nauki w Katowicach nie powstało

Autor: Patryk Osadnik

12/05/2023

Prof Ryszard Koziolek

Może Cię zainteresować:

Pokazać naukę jako przyjemność i pożytek: rektor UŚ o pomyśle na Europejskie Miasto Nauki

Autor: Michał Wroński

11/05/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon