Przyrów zostanie nowym miastem w województwie śląskim. Po przeszło 150-letniej przerwie

1 stycznia 2024 r. na mapie województwa śląskiego pojawi się nowe miasto. To Przyrów w powiecie częstochowskim. Ta niewielka miejscowość wróci do grona miast po przeszło 150-letniej przerwie.

Przyrow

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tradycyjnie już w lipcu przedstawiło projekt rządowego rozporządzenia w sprawie „ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy”. To publikowany co roku dokument, który wskazuje, jakie zmiany od stycznia kolejnego roku dokonają się na administracyjnej mapie Polski. Dowiedzieć się z niego można o ewentualnych zmianach granic gmin, a także nadaniu praw miejskich kolejnym ośrodkom.

Z lektury projektu rozporządzenia wynika, że od 1 stycznia 2024 roku, lista polskich miast wydłuży się o 34 pozycje. Najwięcej przybędzie ich na Mazowszu oraz w woj. łódzkim. W woj. śląskim pojawi się jedno - Przyrów w powiecie częstochowskim.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przemawia fakt, że „cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta Przyrów wykazują jego miejski charakter”, posiada on infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową, jego mieszkańcy w większości utrzymują się z dochodów pozarolniczych, a w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za nadaniem swej miejscowości statusu miasta.

Resort przypomina ponadto, że Przyrów posiadał prawa miejskie w latach 1369-1870 (został ich pozbawiony dekretem cara Aleksandra 13 lipca 1869 r. formalnie za udział w powstaniu styczniowym), a do rejestru zabytków nieruchomości województwa śląskiego wpisano układ urbanistyczny z 1369 r. oraz kościół p.w. św. Mikołaja z połowy XVII w. Na „dzień dobry” miasto Przyrów ma liczyć nieco ponad 1200 ha. Według danych GUS na koniec zeszłego roku Przyrów liczył ok. 3500 mieszkańców.

W projekcie rozporządzenia MSWiA mowa jest ponadto o niewielkich korektach granic Rybnika i Żor oraz Rybnika i Rydułtów.

Wójt i burmistrz Włodowic 1

Może Cię zainteresować:

Najmłodsze i najmniejsze miasto w województwie śląskim. "Nagle we Włodowicach nie zaczną jeździć tramwaje"

Autor: Patryk Osadnik

01/01/2023

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Może Cię zainteresować:

Rząd rozdał pieniądze na zabytki. Woj. śląskie dostało 0 zł. W miastach będzie za to prawie 200 remontów kościołów

Autor: Marcin Zasada

17/07/2023

Pyrzowice lotnisko

Może Cię zainteresować:

Rekordowy czerwiec i pierwsze półrocze na lotnisku w Pyrzowicach. Wyniki najlepsze w historii lotniska

Autor: Michał Wroński

17/07/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon