Rada Ślōnskigo Jynzyka fōnguje durch. Zaprasza do współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro języka śląskiego

Pod koniec 2023 roku grupa śląskich artystów, naukowców i aktywistów założyła Radę Języka Śląskiego (Rada Ślōnskigo Jynzyka). Teraz zapraszają całą społeczność górnośląskich działaczy do współpracy.

Rada jezyka slaskiego

Rada Ślōnskigo Jynzyka to organ powołany do życia podczas spotkania śląskich artystów i intelektualistów, które odbyło się 30 listopada 2023 roku w Teatrze Śląskim. RŚJ powstała z inicjatywy zarządu Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy Pro Loquela Silesiana. Strona internetowa Rady: radaslonskigojynzyka.org

Powstała społeczna Rada Języka Śląskiego

Rada ma za sobą dwa posiedzenia. Na pierwszym powołano przewodniczącego. Stanowisko powierzono tłumaczowi literatury na język śląski, Grzegorzowi Kulikowi. Jego zastępcami zostali prof. dr. hab. Jolanta Tambor, badaczka języka śląskiego z Uniwersytetu Śląskiego oraz Rafał Szyma, śląski pisarz i tłumacz literatury.

Na drugim spotkaniu powołano do życia zespoły, które zajmą się różnymi kwestiami m.in.

  • zespół ds. standaryzacji języka,
  • zespół ds. edukacji,
  • zespół ds. Śląska Opolskiego.

Ten ostatni zajmie się tymi częściami Górnego Śląska, które obecnie znajdują się w województwie opolskim, a których problemy mogą być niezauważane przez środowiska ze wschodniej części regionu.

W zeszłym tygodniu RŚJ wystosowała Ôtwarty listek do ślōnskich strzodowisk, w którym zaprasza do współpracy śląskich aktywistów i wszystkich, którym zależy na przyszłości języka śląskiego. List można przeczytać po śląsku i po polsku, a jego pełną treść znajdziecie poniżej.

Wersyjo ślōnsko

Roztōmiyli,

Kamraciŏ,

Wszyscy ci, co dō nich ślōnski jynzyk je bliski i co chcōm sie nim rozmajtymi spōsobami pŏrać!

We grudniu 2023 roku powstała Rada Ślōnskigo Jynzyka – wziōnło jã formalnie pod swojã pieczã stŏwarziszynie Pro Loquela Silesiana. Tŏwarzistwo Kultywowaniŏ i Prōmowaniŏ Ślōnskij Mŏwy. Radzi my sōm skirz tego, bo Rada, żeby mogła fungować i spōłfungować ze ôrganami ôd Państwa, ôna musi mieć formalne umocowanie. A Tŏwarzistwo Pro Loquela Silesiana – niy idzie ôdkŏzać – mŏ za tyla stabilności i zasug na polu propagowaniŏ i dōnżyniŏ ku uznaniu ślōnskigo jynzyka za regijōnalny jynzyk, żeby mogło takõ funkcyjõ wykōnować. Ôkrōm tego, co je moc ważne dlŏ edukacyjnych działań, ôno je Stŏwarziszynie, co mŏ uregulowanõ rejestrowõ sytuacyjõ prawnõ.

Beztōż kej (niy prawiymy „jeźli”, ino gynau „kej”) ślōnski jynzyk uzyskŏ status regijōnalnego jynzyka i bydzie sie mōg wkludzić jako taki do szkōł, to Tŏwarzistwo bydzie mogło nastympne kroki wykōnować i procedury poświadczać. Podwiela ale dojdzie do nauczaniŏ ślōnskigo jynzyka we szkołach, to czekŏ na nŏs wszyskich siyła roboty.

Toć, wiymy, iże tŏwarzistw i grup, co sie pŏrajōm prōmocyjōm ślōnskigo jynzyka i tworzyniym we ślōnskim jynzyku je moc i Wy wszyscy mŏcie sam ôgrōmne zasugi. Skuli tego przichodzymy do Wŏs, żeby poinformiyrować ô powezniyntych działaniach i poprosić ô podporã. Ta podpora mŏ mieć realnõ formã. Mōmy nadziejã, że usłyszymy Wasze głosy i ôpinije. Mōmy nadziejã, że niykerzi z Wŏs bydōm chcieli weznōńć udzioł we robocie ôd zespołōw przi Radzie, niykerzi bydōm chcieli możno rozmajte propozycyje i postanowiynia ôpinijować. Ino ôzprawianie, dyskusyjŏ i spōlne poczynania przizwolōm na wyrobiynie naprŏwdã dobrych rozwiōnzań.

Mōmy ôgrōmnõ nadziejã, iże społym dojdymy do takigo uznaniŏ dlŏ naszego jynzyka, na jake ôn naprŏwdã zasuguje. Czekōmy na Wasze głosy, uwŏgi i pytania.

Wersja polska:

Szanowni Państwo,

Przyjaciele,

Wszyscy ci, którym język śląski jest bliski i którzy chcą się nim na różne sposoby zajmować!

W grudniu 2023 roku powstała Rada Języka Śląskiego – wzięło ją formalnie pod swoje skrzydła stowarzyszenie Pro Loquela Silesiana. Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy. Cieszymy się z tego, gdyż Rada, aby móc działać i współdziałać z organami Państwa, musi mieć formalne umocowanie. A Towarzystwo Pro Loquela Silesiana – nie da się temu zaprzeczyć – ma wystarczającą stabilność i zasługi na polu propagowania i dążenia ku uznaniu języka śląskiego za język regionalny, by mogło taką funkcję pełnić. Poza tym, co bardzo ważne dla działań edukacyjnych, jest Stowarzyszeniem o uregulowanej rejestrowej sytuacji prawnej.

Kiedy bowiem (nie mówimy „jeśli”, tylko właśnie „kiedy”) język śląski uzyska status języka regionalnego i zaistnieje jako taki w szkołach, Towarzystwo będzie mogło kolejne kroki wykonywać i procedury poświadczać. Zanim jednak dojdzie do nauczania języka śląskiego w szkołach, czeka nas wszystkich ogrom pracy.

Wiemy, oczywiście, że towarzystw i grup zajmujących się promocją języka śląskiego i twórczością w języku śląskim jest wiele i wszyscy Państwo mają w tej dziedzinie ogromne zasługi. Dlatego też zwracamy się do Państwa, żeby poinformować o podjętych działaniach i poprosić o wsparcie. To wsparcie ma mieć realny kształt. Liczymy na Państwa głosy i opinie. Liczymy, że część z Państwa zechce się zaangażować w pracę zespołów przy Radzie, część zechce może różne propozycje i decyzje opiniować. Tylko rozmowy i dyskusje oraz wspólne poczynania pozwolą wypracować naprawdę dobre rozwiązania.

Mamy ogromną nadzieję, że razem osiągniemy uznanie dla naszego języka takie, na jakie on faktycznie zasługuje. Czekamy na Państwa głosy, sądy i pytania.

Gryfnie slaski

Może Cię zainteresować:

Roman Balczarek: Język śląski nie istnieje - mówią eksperci. To staropolski na sterydach i z germanizmami

Autor: Roman Balczarek

17/02/2024

Ksiazka szlabikorz slaski

Może Cię zainteresować:

O co chodzi z tymi wszystkimi „chrobokami”? Eklerujemy ślabikorz „na chopski usondek”

Autor: Arkadiusz Szymczak

16/02/2024

Internetowa imba o język śląski czyli prawicowy durśfal

Może Cię zainteresować:

Internetowa inba o język śląski, czyli prawicowy „durśfal”. W tle wywiad z prof. Miodkiem sprzed 13 lat

Autor: Maciej Poloczek

02/02/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon