Ruch Autonomii Śląska chce wrócić do sejmiku. Regionaliści zaprezentowali swoje „jedynki”

Ruch Autonomii Śląska w środę, 6 marca 2024 r., rozpoczął kampanię przed wyborami do sejmiku województwa śląskiego. - Idymy nazŏd, tam kaj nasz plac – mówił Jerzy Gorzelik, przewodniczący RAŚ. Regionaliści zaprezentowali swoje „jedynki” na listach wyborczych. Jest kilka niespodzianek.

fot. RAŚ
Jedynki ras do sejmiku

Ruch Autonomii Śląska dwukrotnie wchodził do sejmiku województwa ślaskiego (w 2010 i 2014 r.) i dwukrotnie współrządził regionem. Jednak przed końcem samorządowej kadencji 2014-2018 nastąpiły przetasowania w śląskim ruchu regionalnym. Powołano Śląską Partię Regionalną, stworzoną m.in. przez działaczy Ruchu Autonomii Śląska. Z kolei cześć dawnych członków RAŚ utworzyło partię Ślonzoki Razem.

W 2018 r. w wyborach do sejmiku wystawiono więc dwie śląskie listy – Śląskiej Partii Regionalnej i Ślonzoków Razem. W dodatku pełnomocnik wyborczy tej pierwszej popełnił błąd i podczas rejestracji komitetu wyborczego, w rubryce skrót nazwy podał KW ŚPR, choć można było podać pełną nazwę. Ostatecznie oba ugrupowania podzieliły się głosami – Ślonzoki Razem dostały 3,23 proc., a Śląska Partia Regionalna 3,10 proc. Żadne z nich nie uzyskało mandatów w sejmiku.

Jerzy Gorzelik: Szafnymy to zaś

W tegorocznych wyborach samorządowych śląscy regionaliści mieli startować z jednej listy, pod szyldem Ruchu Autonomii Śląska. Nie chcieli się jednak na to zgodzić działacze partii Ślonzoki Razem i zarejestrowano dwa wyborcze komitety. Na razie nie wiadomo czy Ślonzoki Razem w ogóle wystawią swoje listy w wyborach do sejmiku województwa. Swoje „jedynki”, przed Szybem Prezydent w Chorzowie w środę, 6 marca 2024 r., zaprezentował Ruch Autonomii Śląska.

- Idymy nazŏd, tam kaj nasz plac – do syjmiku wojewōdztwa ślōnskigo. Poradziyli my sztyrnŏście i dziesiyńć lŏt tymu, szafnymy to zaś – zapewnił przedwodniczący RAŚ, Jerzy Gorzelik.

Jerzy Gorzelik podkreślił, że ruch śląski występuje pod „najsilniejszym z szyldów, które obecnie może zaproponować”. Dodał, że za tym szyldem stoją lata ciężkiej pracy, która dziś przynosi owoce. - To, że tak blisko jesteśmy uznania śląskiego za język regionalny, że realnie możemy myśleć o uznaniu śląskiej mniejszości etnicznej, że jedni RAŚ-em mówią, a inksi RAŚ-ym godajom wzięło się z naszych marzeń i naszego zaangażowania – mówił przewodniczący RAŚ.

Wśród „jedynek” na listach Ruchu Autonomii Ślaska do sejmiku województwa jest kilka niespodzianek. W okręgu chorzowskim listę otwiera Jerzy Gorzelik, który do tej pory startował w okręgu katowickim. „Jedynka” była tam przeznaczona dla Leona Swaczyny ze Ślonzoków Razem, a gdy ta partia odmówiła wspólnego startu, to przewodniczący RAŚ zdecydował się na start z Chorzowa. Do tej pory w tym okręgu z pierwszego miejsca startował Henryk Mercik, który w tych wyborach nie startuje.

W okręgu katowickim, zamiast Jerzego Gorzelika, z pierwszego miejsca wystartuje Marek Nowara, były radny miasta Katowice w kadencji 2014-2018. Zmiana jest także w okręgu rybnickim, gdzie dwukrotnie z pierwszego miejsca na liście mandat wojewódzkiego radnego zdobywał Janusz Wita. Tym razem wystartuje z drugiego miejsca, a na „jedynce” zastąpi go Jan Fiałkowski, architekt, aktywista miejski i rowerowy, który pełnił w Rybniku funkcję oficera rowerowego. W RAŚ podkreślają, że średnia wieku kandydatów startujących z pierwszych miejsc nie przekracza czterdziestu lat.

Liderzy list KW Ruch Autonomii Śląska w wyborach do sejmiku województwa śląskiego:

 1. Okręg bielski
  Łukasz Giertler
  , zamieszkały w Bielsku-Białej, lat 27 – przedsiębiorca, przewodnik miejski, z wykształcenia historyk. Od wielu lat działa jako aktywista na rzecz lokalnych społeczności. Pomaga w akcjach na rzecz ratowania zabytków i pielęgnacji terenów zielonych. Organizator wystaw i autor tekstów poświęconych historii Górnego Śląska z naciskiem na rodzinne Bielsko-Białą. Wiceprzewodniczący stowarzyszenia REGIOS.
 2. Okręg katowicki
  Marek Nowara
  , zamieszkały w Katowicach, lat 38, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku kulturoznawstwo (specjalizacja Teoria i Historia Kultury). Zawodowo od czasów studiów związany z sektorem kultury. Pracował zarówno w organizacji pozarządowej, jak i w wojewódzkiej instytucji kultury. Prowadził także własną działalność gospodarczą. Obecnie jest dyrektorem Domu Kultury w Gostyni. Od kilkunastu lat aktywnie działa na rzecz regionu. W latach 2011 – 2014 był radnym i przewodniczącym Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec – Józefowiec (Rada Dzielnicy). Był radnym miasta Katowice w kadencji 2014 – 2018 z ramienia RAŚ. Od 2011 roku jest członkiem Ruchu Autonomii Śląska, przewodniczącym katowickiego koła RAŚ, a od 2019 roku Członkiem Zarządu Głównego RAŚ.
 3. Okręg rybnicki
  Jan Fiałkowski
  , zamieszkały w Rybniku, lat 33, doświadczony architekt, aktywista miejski i rowerowy. Pełnił w Rybniku funkcję oficera rowerowego. Efektem jego działań były m.in. liczne budowy dróg rowerowych w mieście oraz przeobrażenia przestrzeni w centrum. Posiada bogate doświadczenie zarówno w sektorze publicznym jak i pozarządowym. Członek władz Ruchu Autonomii Śląska oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.
 4. Okręg gliwicki
  Marek Marcol
  , 33 lata, zamieszkały w Gliwicach, z wykształcenia inżynier mechatronik, absolwent Wydziałów Mechanicznego Technologicznego oraz Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Zawodowo automatyk utrzymania ruchu w jednym z największych gliwickich zakładów z branży automotive, od 6 lat na stanowisku kierowniczym. Podchodzi ze śląskiej rodziny o tradycjach górniczych.
 5. Okręg chorzowski
  Jerzy Gorzelik
  , lat 52, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, w latach 2010-2013 członek zarządu województwa śląskiego, w latach 2010-2018 radny wojewódzki.
 6. Okręg częstochowski
  Mirosława Murek
  , zamieszkała w Częstochowie, 61 lat, polonistka, wieloletnia nauczycielka w gminie Mykanów, od niedawna na emeryturze.
 7. Okręg sosnowiecki
  Wiktoria Tombarkiewicz-Gorzelik
  , 32 lata, pochodząca z Łaz w powiecie zawierciańskim, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, historyk sztuki i medioznawczyni, doktorantka nauk o sztuce na Uniwersytecie Jagiellońskim, założycielka Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Regionalistów Śląskich na Uniwersytecie Śląskim.
Szafnymy to zaś Czy śląscy regionaliści wrócą do sejmiku

Może Cię zainteresować:

Czy śląscy regionaliści wrócą do sejmiku? Raczej będzie powtórka scenariusza: "Ślonzoki razem, ale osobno"

Autor: Maciej Poloczek

09/02/2024

Marsz Autonomii

Może Cię zainteresować:

Co stało się ze śląskim ruchem regionalnym? Kiedyś współrządzili, dziś tylko maszerują

Autor: Maciej Poloczek

09/07/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon