Samorząd województwa potroił budżet dla gmin na walkę ze smogiem

Gminy z województwa śląskiego mogą dostać dodatkowe pieniądze na walkę ze smogiem. Nie tylko na likwidację instalacji grzewczych na paliwa kopalne w budynkach użyteczności publicznej, podłączenie ich do sieci ciepłowniczej, czy montaż w nich systemów zarządzania energią, ale także na zakup dronów, bądź mobilnych laboratoriów.

M. Wroński
Pluca smogowe Katowice

Dodatkowe pieniądze dla gmin pochodzić będą z Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Właśnie startuje jego druga edycja. Rok temu jego budżet wynosił ponad 5 mln zł, tym razem będzie to już 15,7 mln zł.

„Inicjatywa Antysmogowa”

Kwota ta zostanie podzielona dwoma „kanałami”. Pierwszy stanowić ma konkurs „Inicjatywa Antysmogowa” z budżetem 15 mln zł. Ma on pomóc gminom z regionu poprzez dotacje celowe na działania wspierające zapisy uchwały antysmogowej oraz programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Samorządy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup wyposażonych w kamery i systemy teledetekcyjne dronów, badających skład dymu z kominów, mobilnych laboratoriów z analizatorami zanieczyszczeń, ale też na likwidację instalacji grzewczych na paliwa kopalne wraz z podłączeniem do sieci CO lub montażem źródła ciepła wykorzystującego OZE w budynkach użyteczności publicznej (również magazynu energii), przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji w celach grzewczych, wykonanie dokumentacji dotyczącej np. audytu energetycznego, bądź montaż systemów zarządzania energią.

Kwota udzielonej gminie dotacji nie może być niższa niż 50 tys. zł, ale też nie może przekroczyć wartości 250 tys. zł. Na składanie wniosków jest czas do 12 lutego.

„Gmina pełną piersią”

Drugi z konkursów nosi nazwę „Gmina pełną piersią”, a jego celem jest wyróżnienie gmin za realizację zadań związanych z ochroną powietrza w 2022 r. Jak informuje urząd marszałkowski nagrodzone zostaną gminy, które wykażą najlepsze wyniki pod względem efektu ekologicznego (liczba zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła), kwot przeznaczonych na działania związane z ochroną powietrza w gminie i działań edukacyjnych związanych z ochroną powietrza.

Łączna pula nagród w tym konkursie wynosi 700 tys. zł, z czego 250 tys. zł będzie za pierwsze miejsce, 200 tys. zł – za drugie, a 150 tys. zł – za trzecie. Ponadto przewidziano dwa wyróżnienia po 50 tys. zł. Pieniądze przyznane za osiągnięcia na rzecz poprawy jakości powietrza, gmina będzie zobowiązana przeznaczyć na wybrane, dalsze działania w tym zakresie. W przypadku tego konkursu czas na zgłaszanie wniosku mija 19 stycznia.

- Brudne powietrze to przede wszystkim szkodliwość dla zdrowia i to trzeba zmieniać. Prócz świadomości potrzebne jest wsparcie ekonomiczne i to oferują te projekty.. Duże nadzieje z tym wiążemy, jest to inwestycja nie tylko „tu i teraz” dla nas, ale też inwestycja w zdrowie dzieci – mówił Mirosław Mazur, przewodniczący sejmiku województwa śląskiego.

Uchwala antysmogowa sejmik slaski

Może Cię zainteresować:

Kontrolerzy NIK sprawdzą, jak gminy realizują uchwałę antysmogową

Autor: Michał Wroński

09/01/2024

Pokaz fajerwerkow

Może Cię zainteresować:

Fajerwerki pogorszyły stan powietrza w sylwestra. Fatalne dane z Zabrza, Bielska-Białej, Gliwic i Raciborza

Autor: Michał Wroński

07/01/2024

Dron straży miejskiej

Może Cię zainteresować:

Marszałkowskie dotacje nie tylko na drony. Pomogą w egzekucji uchwały antysmogowej w śląskich miastach

Autor: Michał Wroński

24/05/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon