europejskie miasto nauki 2024

Pawel urzenitzok bytom

Studenci włączą się w organizację Europejskiego Miasta Nauki. Finalista Studenckiego Nobla: "Nauka to okazja"

Katowice będą Europejskim Miastem Nauki 2024. Spore nadzieje z tym prestiżowym tytułem wiążą także studenci śląskich uczelni. - Będzie to świetna okazja, żeby brać udział w ciekawych inicjatywach, które zostaną przygotowane również przez studentów – mówi Paweł Urzenitzok, student Uniwersytetu Śląskiego i jeden z finalistów Studenckiego Nobla.