jacek skorek ukraina

Wojna na ukrainie9

Mieszkańcy Lwowa nie chcą walczyć o Bachmut czy Donieck. Ukraina coraz bardziej podzielona?

Parafrazując Leonię Pawlak, która cztery wojny przeżyła, w tym dwie światowe - Ukraińcy przeżyli już trzy święta, w tym drugą Wielkanoc. Choć gdyby rozdzielić na katolickie i prawosławne, to sześć...