Dotacje na wymianę ogrzewania oferuje nie tylko „Czyste Powietrze”. Co proponują miasta?

Synoptycy zapowiadali powrót mroźnej zimy i jest ona. Wraca zatem też temat cen i dostępności opału, rachunków za ogrzewanie i smogu. I tego, co zrobić, aby wspomniane rachunki oraz smog ograniczyć. „Ucieczką do przodu” przed kolejnym sezonem grzewczym mogą być inwestycje w termomodernizację i nowe źródła ciepła. Podpowiadamy skąd wziąć na nie pieniądze, bo można je znaleźć nie tylko w poprawionym niedawno programie „Czyste Powietrze”.

pixabay.com
Komin

W ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania nowej wersji programu „Czyste Powietrze” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafiło niespełna 960 wniosków o dotację na wymianę starego źródła ogrzewania. Ich autorzy wystąpili w sumie o niespełna 34 mln zł dofinansowania.

Dla porównania, w grudniu, kiedy obowiązywały mniej korzystne zasady finansowania inwestycji w ramach rządowego programu do katowickiego oddziału Funduszu napłynęło 1159 wniosków na kwotę ponad 21 mln zł, zaś w całym ubiegłym roku liczba wniosków sięgnęła niemalże 24 tysięcy (na kwotę 466 mln zł). Jak widać dołożenie pieniędzy do „Czystego Powietrza” na razie nie przyniosło większego zainteresowania ofertą tego programu. Działacze alarmów smogowych od dawna zwracali zresztą uwagę na to, że cieszy się on coraz mniejszym wzięciem.

- „Czyste Powietrze” zbliża się do niepokojącej granicy 1000 wniosków tygodniowo. Dla przykładu w 2021 r. liczba ta przekroczyła poziom 5000. Dużo energii trzeba będzie włożyć, żeby wypromować odnowiony, bardziej atrakcyjny program – alarmował z początkiem stycznia Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

Wzrosły dotacje oraz progi dochodowe uprawniające do większego wsparcia

Uatrakcyjnienie programu „Czyste Powietrze” to efekt wprowadzonych do niego od 3 stycznia zmian. Za ich sprawą niemal dwukrotnie zwiększyła się wysokość dofinansowania i wzrosły progi dochodowe upoważniające do uzyskania większego dofinansowania.

W przypadku „podstawowego” poziomu wsparcia maksymalna kwota dotacji przy wymianie dotychczasowego źródła ogrzewania na pompę ciepła, jednoczesnym montażu instalacji fotowoltaicznej oraz przeprowadzonej termomodernizacji wynosi do 66 tys. zł (wielkość dotacji uzależniona pozostaje od dochodu jaki osiąga wnioskodawca). W razie montażu innego niż pompa ciepła źródła ciepła maksymalna dotacja wynosi do 56 tys. zł. Przy braku termomodernizacji i montażu fotowoltaiki wsparcie jest odpowiednio niższe.

W przypadku osób uprawnionych do otrzymania podwyższonego poziomu dofinansowania dotacje wynoszą odpowiednio do 99 tys. zł i do 81 tys. zł, zaś w przypadku osób uprawnionych do otrzymania najwyższego poziomu dofinansowania kwoty sięgają 135 tys. zł i 115 tys. zł. Przypomnijmy, że próg dochodowy upoważniający do podwyższonego dofinansowania wzrósł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, zaś próg uprawniający do najwyższego wymiaru wsparcia wzrósł do 1090 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz do 1526 zł w gospodarstwach wieloosobowych.

Co istotne, nowa odsłona programu daje możliwość wystąpienia o dofinansowanie przez osoby, które już wcześniej otrzymali z „Czystego Powietrza” dotację na wymianę kotła. Teraz na podstawie audytu energetycznego, będą mogły one wykonać częściową, bądź kompleksową termomodernizację budynku.

Najwięcej mogą dołożyć Katowice. Część miast nadal dokłada do kotłów węglowych

Program „Czyste Powietrze” to jednak obecnie nie jedyne możliwe źródło dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła. Pieniądze (choć dużo mniejsze) na ten cel można znaleźć także w różnego rodzaju miejskich programach. Co istotne, oba te źródła można łączyć. Innymi słowy, na inwestycję w nowy system ogrzewania można jednocześnie otrzymać wsparcie z miasta i z „Czystego Powietrza”. To tyle teorii, a na co w praktyce można liczyć w miastach naszego regionu? Sprawdziliśmy w wybranych samorządach na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czy oferują własne programy wsparcia wymiany instalacji grzewczych i jakie kwoty dofinansowania są w nich zapisane.

Chorzów

Maksymalna kwota dotacji to 3500 zł (nie może przekroczyć 90 proc. ceny nowego urządzenia grzewczego). W przypadku modernizacji systemu w kilku mieszkaniach, ogrzewanych ze wspólnego źródła kwota wsparcia przypadająca na poszczególne lokale zostaje wyliczona proporcjonalnie do powierzchni każdego z nich.

Dofinansowanie może uzyskać osoba fizyczna będąca właścicielem lub posiadaczem lokalu lub budynku mieszkalnego w Chorzowie (o ile nie jest w nim prowadzona działalność gospodarcza). Wsparcie można dostać na nowy kocioł gazowy, bądź olejowy, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, przyłączenie do sieci CO, ale też na nowy kocioł na paliwo stałe spełniający standardy emisyjne minimum klasy 5.

Nabór wniosków prowadzony jest do 15 września. Rozliczenie umowy dotacji musi nastąpić do 15 listopada.

Dąbrowa Górnicza

Maksymalna kwota dofinansowania od miasta to 4000 zł. Mogą je uzyskać osoby posiadając tytuł prawny do nieruchomości, w której wymieniane będzie urządzenie grzewcze. Pieniądze te można przeznaczyć na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 30 września, a wymianę instalacji i rozliczenie przedsięwzięcia trzeba przeprowadzić do 15 listopada.

Gliwice

Miasto dotuje likwidację nieekologicznych instalacji grzewczej i ich wymianę na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub podpięcie do miejskiej sieci CO kwotą do 6000 zł na jedno mieszkanie (50 proc. kosztów kwalifikowanych) w przypadku osób fizycznych, wspólnot albo spółdzielni mieszkaniowych lub osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Jeżeli inwestycja wymiany pieca była połączona bądź poprzedzona pracami termomodernizacyjnymi w okresie do 4 lat przed datą złożenia wniosku, to kwota dotacji może ulec podwojeniu.

Program przewiduje też dofinansowanie inwestycji, których efektem jest wytwarzanie energii z wykorzystaniem odnawialnych jej źródeł. W szczególności chodzi o: wodne kolektory słoneczne, kotły przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy (z automatycznym załadunkiem paliwa, bez dodatkowego rusztu i bez możliwości jego montażu) spełniających wymagania 5 klasy emisyjności oraz pompy ciepła. Na dwie pierwsze instalacje można dostać do 4 tys. zł, na trzecią do 10 tys. zł.

Katowice

Z dotacji na wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych mogą w stolicy województwa śląskiego skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Dotacja może wynieść do 80 proc. kosztów inwestycji (nie więcej niż 10 000 zł na budynek mieszkalny lub mieszkanie) przy wymianie systemu ogrzewania na ogrzewanie elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej, pompę ciepła do centralnego ogrzewania, czy kocioł z podajnikiem na pellet, który spełnia wymogi Ekoprojektu. W przypadku inwestycji w kolektory słoneczne lub pompa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dotacja może wynieść do 50 proc. nakładów, nie więcej jednak niż 6000 zł na budynek mieszkalny lub mieszkanie (analogicznie przy inwestycji w instalację fotowoltaiczną lub zastosowaniu rekuperacji). Od dwóch lat lat Katowice nie dofinansowują już zakupu nowych instalacji grzewczych na węgiel.

Piekary Śląskie

Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na 8400 zł od miasta, zaś najemcy, właściciele lub współwłaściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych na 4500 zł.

Pieniądze te można przeznaczyć na wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe kondensacyjne, automatyczne kotły retortowe na biomasę 5 klasy z ecodesign, ale też na retortowe kotły węglowe min. 5 klasy z ecodesign.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony po uzyskaniu przez gminę dofinansowania dla swojego programu z WFOŚiGW.

Ruda Śląska

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji miasto oferuje wsparcie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. W przypadku domu jednorodzinnego lub mieszkania dofinansowanie może wynieść 70 proc. poniesionych nakładów na zakup urządzenia grzewczego lub podłączenie się do sieci CO, jednak nie więcej niż 2500 zł. W przypadku budynków wielorodzinnych kwota ta może wynieść nie więcej niż: 5000 zł jeśli znajduje się tam 10 mieszkań, 10 000 zł jeśli znajduje się tam od 11 do 20 mieszkań i 15 000 zł jeśli znajduje się tam powyżej 20 mieszkań.

Za pieniądze te można wymienić stary kocioł węglowy na: przyłącze do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne (pompa ciepła, kocioł elektryczny, piece akumulacyjne, promienniki na podczerwień), kocioł gazowy, ale także spełniający wymogi 5 klasy kocioł na paliwo stałe (węgiel/pellet) z podajnikiem, nie posiadający dodatkowego rusztu. Nabór wniosków prowadzony jest do 30 września. Dofinansowanie trzeba rozliczyć do 15 listopada.

Sosnowiec

O dotacje z budżetu gminy mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Przy ich udzielaniu nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wysokość możliwego dofinansowania wynosi: do 4 tys. zł w przypadku wymiany pieca zarówno dla zabudowy jedno jak i wielorodzinnej, do 5 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, do 10 tys. zł przy zakupie i montażu pompy ciepła,. Nabór wniosków prowadzony będzie do 30 września.

Tychy

W ramach Programu Zmiany Systemu Ogrzewania mieszkańcy budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Tychów mogą liczyć na dofinansowanie wymiany pieców/kotłów węglowych do 4 klasy na: kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła i podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej. Wsparcie może wynieść do 5 tys. zł. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 października.

Miasto prowadzi równocześnie finansowany z unijnych funduszy projekt zakładający dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ciepła klasy 3 oraz bezklasowych ogrzewających budynki jednorodzinne w Tychach na bardziej ekologiczne instalacje. Kwota wsparcia w tym przypadku wynosi od 9600 zł do 10 400 zł. Uczestnicy tego projektu mogą też korzystać ze wsparcia programu „Czyste Powietrze” jednakże do wysokości wkładu własnego mieszkańca.


Cieszymy się, że przeczytałeś nasz tekst do końca. Mamy nadzieję, że Ci się spodobał. Przygotowanie takich materiałów wymaga mnóstwo pracy i czasu od autorów. Chcemy, żeby zawsze były dostępne dla Was za darmo, jednak aby mogło tak pozostać, potrzebujemy Twojego wsparcia. Zostań patronem Ślązaga na Patronite.pl i dołóż swoją cegiełkę do rozwoju dobrego dziennikarstwa w regionie.

Płuca smogowe Katowice

Może Cię zainteresować:

Od 3 stycznia wchodzą w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Autor: Michał Wroński

02/01/2023

Węgiel

Może Cię zainteresować:

Rekordowe dotacje na wymianę pieców węglowych w Katowicach

Autor: Michał Wroński

21/01/2023

Katowice Plac Sejmu Śląskiego

Może Cię zainteresować:

Miliony złotych na zielone ściany, retencję wody i odbetonowanie miast. Nowe programy WFOŚiGW w Katowicach

Autor: Michał Wroński

17/01/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon