REGIOS

Marsz Autonomii

Łukasz Giertler z Regios: Ruchom regionalnym brakuje nowego przekazu. Idziemy do wyborów parlamentarnych

Młodzi regionaliści ze stowarzyszenia Regios proponują nową wizję promocji regionalizmu i zapowiadają... start w wyborach parlamentarnych. - Chcemy działać na rzecz regionalizmu nie tylko w kontekście naszego województwa, ale też całej Polski. Staramy się dotrzeć za pomocą regionalizmu inkluzywnego do mieszkańców innych terenów kraju - powiedział Łukasz Giertler, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Regios.